Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Otázky a odpovědi
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Otázky a odpovědi


Otázka: Vážená Mistryně, co je to Podstata Buddhy? Proč se o ní Bible nezmiňuje?
Mistryně: V Bibli se praví: "Nebe je uvnitř vás." To je totéž.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, Naslouchání našemu nitru, 05.května 2000


Otázka: V buddhismu je 84 tisíc metod. Diamantová Sútra říká, že všechny metody praktikují toleranci a jsou všechny stejné. Přesto v Surangama Sútra Buddha řekl, že cítící bytosti "v období končící dharmy" by měly praktikovat Metodu Quan Yin. Je to proto, že Metoda Quan Yin je vhodnější pro cítící bytosti?
Mistryně: Nejenom vhodnější, ale cítící bytosti by měly praktikovat Metodu Quan Yin na prvním místě. Pojďme vyjasnit tento bod. Narodíme se jako lidé, abychom praktikovali Metodu Quan Yin, a pokud ji nepraktikujeme, potom nezjistíme, co bychom měli dělat v našem lidském životě. Promarníme tuto vzácnou příležitost, protože propásneme tento důležitý bod, a potom jdeme někam praktikovat 84 tisíc metod stále dokola. Ale když nakonec dosáhneme vrat té vrcholné metody a znovu se narodíme jako lidské bytosti, váháme a jsme neochotni být odděleni. Odmítáme praktikovat, dokonce když jsme potkali osvíceného Mistra, a musíme se převtělovat znovu a znovu.
Lidské bytosti se narodí, aby praktikovaly Metodu Quan Yin. Je to náš závazek toto dělat. Narodíme se jako lidé s tím záměrem, abychom dosáhli svatosti a velké Moudrosti. Naše finální, nejvzácnější, jedna a jediná šance je narodit se jako člověk s cílem dosáhnout této velké Moudrosti a být osvobozen od ostatních 84 tisíc metod, které svazují lidské bytosti. Jelikož nerozumíme této pravdě, nevíme, co bychom měli jako lidé dělat. Po praktikování Metody Quan Yin pomalu začínáme rozumět, proč jsme se narodili jako lidé a jaký je náš cíl. Mohli byste být nyní skeptičtí, ale nedali jste mi žádnou volbu. Když už jste se zeptali, musím vám o tom říct. Všech ostatních 84 tisíc metod je k ničemu. Ony nás jenom svazují v těch třech královstvích. I ony nám přinášejí požehnané odměny, sílu a nadpřirozené síly, ale stále nás přivazují uvnitř třech království. Metoda Quan Yin je ta jedna a jediná metoda, která nás vezme nad tři království. Je to neuvěřitelné, což je důvod, proč o tom zřídka kdy slyšíme.

Výňatek z NEWS 111 - Vystoupejme do království osvícení společně
Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Taibei, Formosa, 6.března 1988, originál v čínštině


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích