Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Meditační Metoda Quan Yin
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Věřit ve vnitřního Mistra výňatek
Druhý příchod Ježíše Krista

Meditacia Quan Yin v náboženstve

Zmienky o Quan Yin v náboženstve. Rozjímanie o vnútornom Nebeskom Zvuku.


Meditacia_Quan_Yin_v_nabozenstve.pdf (89 Kb)

Meditace Quan Yin

Tento text není návodem na meditaci.

Pět pravidel

1. Neberte život cítícím bytostem *
2. Nehovořte nepravdy
3. Neberte si to, co není vaše
4. Nedopouštějte se sexuálních prohřešků
5. Neužívejte omamné látky **


* Toto pravidlo požaduje jednoznačně veganskou stravu (bez živočišných produktů). Žádné maso, ryby, drůbež, vajíčka (oplodněná nebo neoplodněná), med, mléko a mléčné výrobky.
** Myslí se tím vyhnout se všem jedům jakéhokoli druhu, jako je alkohol, drogy, cigarety, hazardní hry, pornografie a extrémně násilné filmy nebo literatura.Nejvyšší Mistryně Ching Hai zasvěcuje upřímné lidi, kteří chtějí poznat Pravdu, do Metody Quan Yin. "Quan Yin" znamená v čínském jazyce pozorovat zvukové vibrace. Metoda obsahuje meditace o Vnitřním Světle a Vnitřním Zvuku. Tyto vnitřní zkušenosti byly opakovaně popsány v duchovní literatuře všech světových náboženství od dávných časů

Například křesťanská Bible říká: "Na začátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha, Bůh bylo to Slovo". (Jan 1:1) Toto slovo je Vnitřní Zvuk. Také to bývalo nazýváno Logos, Shabd, Tao, Zvukový Proud, Naam, Nebeská hudba.

"Tento zvuk vibruje celým životem a podpírá celý vesmír. Jeho vnitřní melodie může zhojit všechny rány, splnit všechna přání a uhasit žízeň celého světa. Je všemocný a plný lásky. Protože jsme z tohoto Zvuku stvořeni, kontakt s ním přináší mír a spokojenost do našich srdcí. Při naslouchání tomuto Zvuku se celá naše bytost přetváří a náš celý pohled na život se podstatně mění k lepšímu."
Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Vnitřní Světlo, Světlo Boží, je stejné světlo, o kterém se zmiňuje slovo "osvícení". Jeho intenzita může být od slabé záře k zářivosti mnoha milionů sluncí. Přes toto Vnitřní Světlo a Zvuk jdeme k poznání Boha.

Zasvěcení do Metody Quan Yin není esoterický rituál nebo oslava ke vstupu do nového náboženství. Během zasvěcení jsou poskytovány speciální instrukce pro meditaci na Vnitřní Světlo a Vnitřní Zvuk, a Mistryně Ching Hai poskytuje "duchovní přenos". Toto první ochutnání duchovního Poznání je předáváno v tichosti. Mistryně Ching Hai nemusí být fyzicky přítomna, aby pro vás otevřela tyto dveře. Tento přenos je základní částí metody. Techniky samy o sobě by byly malým přínosem bez Milosti Mistryně.

Protože při zasvěcení můžete okamžitě slyšet Vnitřní Zvuk a vidět Vnitřní Světlo, tato událost je nám někdy představována jako "náhlé" nebo "okamžité osvícení".

Mistryně Ching Hai přijímá k zasvěcení lidi z jakéhokoliv prostředí a náboženství. Nemusíte měnit vaše současné náboženství nebo systém víry. Nebudete žádáni, abyste vstupovali do nějaké organizace nebo se účastnili jakýmkoliv způsobem, který by nevyhovoval vašemu současnému způsobu života. Ale bude po vás vyžadováno, abyste se stali vegany. Životní závazek k veganské stravě je nutným požadavkem pro získání zasvěcení.

Zasvěcení je nabízeno zdarma.

Zasvěcení není skutečné zasvěcení... vy pouze přijdete ke mně a dovolíte mi, abych vám pomohla pomoci sami sobě. Nepřišla jsem sem, abych z vás udělala své žáky... Přišla jsem vám pomoci stát se Nejvyššími Mistry.
Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Denní praktikování meditace Metodou Quan Yin a dodržování "Pěti pravidel" je to jediné, co se od vás po zasvěcení požaduje. Přikázání jsou taková vodítka, která vám pomáhají, abyste neubližovali sobě ani jiným žijícím bytostem. Jejich praktikování bude prohlubovat a zlepšovat vaše původní zkušenosti z osvícení a dovolí vám nakonec dosáhnout nejvyšších úrovní Probuzení nebo Buddhovství ve vás. Bez denního praktikování byste skoro jistě zapomněli na vaše osvícení a vrátili byste se na normální úroveň vědomí.

Cílem Mistryně Ching Hai je naučit nás být soběstační. Proto nás učí Metodu, kterou může praktikovat každý sám, bez nějakých opor nebo příslušenství jakéhokoliv druhu. Ona nehledá následovníky, ty, kteří Ji budou oceňovat, nebo žáky, nebo nezakládá organizaci se členy, kteří budou platit členské příspěvky. Ona nebude přijímat peníze, pokoření nebo dárky od vás, takže Jí tyto věci nemusíte nabízet.

Ona příjme vaši upřímnost v denním životě a meditační praxi, abyste sami rostli ke svatosti.

Věk: do 65 let.
Doba meditace: minimálně 2,5 hodiny denně na "Vnitřní Světlo" a "Vnitřní Zvuk"
Strava: Celoživotní dodržování Pěti pravidel - přísné veganské stravy - již 3 měsíce před zasvěcením.

"Každý už ví, jak meditovat, ale vy meditujete nad špatnými věcmi. Někteří lidé meditují o pěkných děvčatech, někteří o penězích, někteří o podnikání. Pokaždé, když věnujete plnou pozornost celým srdcem jedné věci, to je meditace. Já věnuji pozornost pouze Vnitřní Síle, soucitu, lásce a milosrdenství Boha."
Nejvyšší Mistryně Ching Hai

"Zasvěcení znamená začátek nového života v novém řádu. Znamená to, že Mistr vás přijal, abyste se stali jednou z bytostí v kruhu svatých. Potom už více nejste obyčejnou bytostí, jste vyvýšeni. Za starých časů to nazývali "Křest" nebo "Přijetí Mistrem"".
Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Skvělý Mistr, skvělý učitel, není ten, kdo dělá sám sebe velkým, ale ten, kdo dělá všechny ostatní velké. Pokud vaši studenti jsou dobří, to znamená, že vy jste dobří. Jinak to není dobré. Takže jestli já jsem skvělá, nebo ne, na tom nezáleží. Ale pokud vy jste skvělí, to je dobré. Díky vaší velikosti já jsem také skvělá. Potom: „Děkuji vám velice, moc."

vyňato z News 113 Jak se stát milionářem
Nejvyšší Mistryně Ching HaiNový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích