Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Otázky a odpovědi
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Otázky a odpovědi

Otázka: Myslíte si, že jsou peníze důležité v tomto materiálním světě? Jak můžeme požádat Boha o peníze a jak mu můžeme poděkovat?
Mistryně: Oh! Peníze jsou velmi důležité na tomto světě. Bez peněz to nejde, ano? Ale peníze nejsou zase až tak důležité. Záleží na jejich použití.
Použijeme-li je pro pomoc sobě a ostatním v naší duchovní praxi, pak peníze plní skutečnou a vznešenou úlohu. Peníze nemají jiný účel, než nám nabídnout prostředek k naší podpoře.
Dříve, ve Zlatém Věku, jsme peníze nepoužívali. Místo toho jsme měli směnu. Například já jsem pěstovala brambory a vy ovoce. Svoji úrodu jsme pak směnili. Mohli jsme se podělit. Používali jsme, co jsme potřebovali. Peníze v dnešní podobě nebyly.
Od doby, kdy se peníze používají, je vše mnohem obtížnější. Všichni se stali línými a chtějí jen peníze ukrást, aby si mohli kupovat věci. Na pilnou práci již nespoléhají. Ale peníze jsou velmi užitečné, pouze když je používáme pro užitečné účely, jako je charita. Peníze nejsou velmi důležité. Ale protože v tomto světě máme peněžní systém, nezměníme to, ale používáme to.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, Naslouchání našemu nitru, 05.května 2000

Otázka: Někteří z nás jsou dost šťastní, že měli zkušenost s Bohem jako děti nebo nějak jinak, a na druhé straně máme stovky rozdílných skupin lidí, kteří tvrdí, že jejich cestou najdete Boha. Takže máte nějaký návrh, nebo něco, abyste nám vysvětlila, proč někteří z nás žádají o odhalení a dostanou ho okamžitě nebo během několika let a někteří z nás stráví zbytek svého života prošením o známku Boha a nikdy Ho neuvidí?
Mistryně: To je protiklad Boha. Věc je, že v Bibli se říká: "Hledej a najdeš, klepej a bude ti otevřeno." (Mat 7:7-8) Ale není to tak. Záleží to na tom, jak žádáme, a to my nemůžeme učit. Nemůžeme učit upřímnost. Nemůžeme učit touhu po Bohu. Každý jeden musí najít způsob, jak Mu tuto touhu sdělit. Například dvě osoby žádají o stejnou věc, ale jedna to skutečně chce a ta druhá jenom žádá, protože to tam je, nebo někdo jiný to má,. Bůh zná všechny hluboké touhy duší ze srdce. Někdy lidé myslí: "Moc žádám, modlím se stále, proč mi Bůh nedá, a tento hoch tam jenom klečí možná pět minut a dostane něco?" Je to proto, že to je uvnitř. Stejně tak, jako když můžeme milovat pouze jednoho muže, a nemůžeme milovat jiného, i když je pěknější nebo bohatší. My to jenom nemůžeme vysvětlit.
Mít touhu po Bohu je jedna věc, ale chtít Boha je druhá. Čím více něco chcete, tím méně to dostanete. To je paradox života, ale je to pravda. Například když řeknete: "Potřebuji peníze", Vesmír vás slyší. Bůh vás slyší. "Oh, ona potřebuje peníze, dobrá!" Efekt vaší věty bude, že vy budete potřebovat peníze stále po celý váš život. To je efekt, protože vy jste si to objednali. Vy jste řekli: "Já potřebuji peníze." Takže oni vědí: "Dobrá, ona potřebuje peníze," a to je způsob, jak budete. Vy budete potřebovat peníze, potřebovat peníze, potřebovat peníze.
V Bibli je také řečeno, že musíte věřit, že dostanete, o co požádáte. (A všechny věci, o cokoliv v modlitbě požádáš s vírou, dostaneš. Mat 21:22) Ale tam je další trik. Jak tomu můžete věřit, když víte, že to nedostanete? A vy se hádáte se sebou: "Já věřím, že já to dostanu", ale potom víte, vy věříte, že to nedostanete, a tak to je. Pokud nebudeme zase jako děti, nemůžeme vstoupit do království Božího. Tuto čistotu musíme mít. Musíme se vyčistit zevnitř ven, seshora dolů každý den. To je důvod, proč musíme meditovat. Musíme se skutečně kát, uvnitř, ne z venku. To je důvod, proč chodíme do kostela, my jdeme kamkoliv, jdeme do Himálají, jdeme k řece Ganga a koupeme se, ale to nemá žádný efekt. Musí to být uvnitř, a my to musíme vědět.
Je tady jeden trik, který vám chci říct: "Pokud něco chcete, potom to nechtějte." To je těžké, ale je to způsob, jak máme všechno. Myslíte si, že já chci všechny tyto šperky, všechen tento úspěch, všechny tyto peníze a všechnu tuto slávu? Ne, já nechci! Já jsem je nikdy nechtěla. Jenom to ke mně přišlo a Bůh ví, že říkám pravdu. Já to jenom dělám, protože to tam je. Jenom to přišlo do mé cesty. Nikdy jsem to nechtěla. Já to stále nechci. Možná zítra ztratím všechno, co jsem kdy vydělala, a celý svět mě dokonce pomluví, mně to bude jedno. Musíte se dostat do tohoto stádia a potom dostanete všechno.

Výňatek z "Nástroje mírumilovnosti"
Nejvyšší Mistryně Ching Hai, News 105, 3.května 1999
Ženeva, Švýcarsko, během konference na prezentaci nebeských šperků
originál v angličtině, Paradox Boha

Emerson, americký filozof, řekl: "Velká zátěž spadne z vašich ramen, pokud necháte Boha, aby řídil vesmír." Já žiji podle tohoto konceptu.

Výňatek z "Svobodná vůle a Boží vůle"
Nejvyšší Mistryně Ching Hai, News 129, 18.prosince 1998
třídenní mezinárodní seminář, Los Angeles, Kalifornie, USA
originál v angličtině, videokazeta 642


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích