Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Otázky a odpovědi
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Otázky a odpovědi


Otázka: Vážená Mistryně, Ježíš řekl: " Jsem jedinou cestou na Věčnost". Je to totéž jako věčné osvobození Metodou Quan Yin? Jestli ano, nejsou potom dvě cesty na věčnost? Jsem křesťan. Mohu získat zasvěcení?
Mistryně: Existuje pouze jediná cesta. Pouze jediná cesta! Kdokoli vám tuto cestu ukáže, následujte ho. Nezáleží na tom, jestli je to Ježíš nebo Shakyamuni Buddha, nebo kdokoli jiný, který tuto cestu ukáže, pokud je to správná cesta.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, Naslouchání našemu nitru, 05.května 2000


Otázka: Vážená Mistryně, v Bibli se praví, že jsme se narodili hříšní. Prosím o vyjádření.
Mistryně: Původní hřích je skrytá karma, o které jsem již hovořila. Ta zaznamenává špatné věci, které jsme udělali v předešlých životech, a přenáší je do současného života. To je ten takzvaný původní hřích.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, Naslouchání našemu nitru, 05.května 2000


Otázka: Co je Krist?
Mistryně: Není tohle křesťanská země? (Smích) Dobrá, když vy předstíráte, že „nevíte", já také budu předstírat, že něco vím, a budu vám to vysvětlovat proto, abychom pokračovali v konverzaci. (Smích)
Krist je jméno Duchovního Vědomí. Je mnoho jmen pro toto Duchovní Vědomí. Když je někdo probuzen, on nebo ona, je nazýván „křesťan". To je terminologie křesťanství. V jiných zemích a v jiných tradicích nazývají stejnou Sílu různými jmény, a to je důvod, proč máme tolik takzvaných „náboženství" a dokonce náboženských válek - všechno je to díky rozdílným terminologiím. Jak nazýváte „matku" v řečtině? (Mhtepa) V angličtině je to „mother", ve francouzštině „la mere", v němčině „Mutter". Jsou rozdílná, nebo vypovídají o stejné dámě, která nás porodila? Je to jenom jazykový problém.
My všichni máme Krist v nás samých. Musíme si na to jenom rozpomenout a já vám ukážu jak. V případě, že byste si stále mysleli, že Ježíš je jiná osoba, rozdílná od vás, můžete Ho vidět a mluvit s Ním během vaší meditace poté, co bude probuzena vaše vlastní Božská síla.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, ***výňatek***, News 104,
Poznání Boha je ta jediná přednost, kterou musíme získat


Otázka: Věříte v konečný soud a v druhý příchod Ježíše?
Mistryně: Konečný soud přijde, když opustíme tuto fyzickou rovinu. V té době všechny věci - špatné, nebo dobré, které jsme udělali v tomto životě, se před námi odehrají, což vypadá jako vteřiny. Budeme sami stát a soudit sami sebe, protože původně jsme všichni Bůh, musíme být odpovědni za jakékoliv volby, které jsme udělali, nebo neudělali během naší existence. A na tu druhou, jestli přijde Ježíš - On přichází stále. On je s námi všemi, a kdykoliv my probudíme tuto sílu Krista, to je ten druhý příchod Ježíše Krista.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, ***výňatek***, News 104,
Poznání Boha je ta jediná přednost, kterou musíme získat


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích