Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Otázky a odpovědi
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Otázky a odpovědi


Naučte se čelit smrti přímo

Všichni jednoho dne opustíme stejně tento fyzický svět, ale ne všichni z nás jsou na konečný odchod připraveni. To je důvod, proč to většina z nás cítí velice nesnadné a bojí se toho dne.
Nejsem zde dnes, abych vám ukázala, jak žít váš život. Ukážu vám, jak zemřít. Protože jedině pokud se naučíme zemřít a čelíme smrti přímo, nebudeme mít více obavu z neznámého. Když zemřeme, je to stejné, jako když teď žijeme, ale s mnohem a mnohem lepšími podmínkami. Jsme volnější. Můžeme se pohybovat kamkoliv rychlostí větší než světlo. Můžeme mít cokoliv, co chceme, okamžitě. Jsme volnější než pták. Můžeme mít kdykoliv přístup k Bohu, protože budeme jedno s Bohem. Ale to pouze, pokud jsme se na to připravili. Protože naše myšlenky jsou velice mocné. Na cokoliv myslíme v každodenním životě nebo po čem toužíme nejvíce, k nám přijde. Předpokládejme, že v době odchodu z tohoto světa naše myšlenky tíhly k něčemu, co se ještě nestalo skutečností, potom se znovu vrátíme na tuto fyzickou planetu prožít naše touhy nebo naplnit naše přání. Takže pro toho, kdo si nepřeje sem znovu přijít nebo kdo by rád řídil osud své budoucí existence po této, existuje způsob, jak se na to připravit.
V době našeho odchodu z tohoto světa, pokud jsou naše myšlenky velice mocné ohledně něčeho, budeme taženi k této věci, k té události nebo k té touze. Znamená to, že když žijeme, měli bychom každý den trénovat naše myšlenky velice pozitivním směrem tak, jak jen můžeme, dokud se to nestane naší druhou přirozeností, dokud se to nestane námi. Potom v době smrti půjdeme tam, kam nás vedou naše myšlenky. Jsme podstatou Boha a máme sílu Boha uvnitř nás, ať jsme si toho vědomi, nebo ne. Takže naše myšlenky jsou, prakticky řečeno, velice, velice mocné.
Nebe je jenom začátek -výňatek
Nejvyšší duchovní Mistryně Ching Hai
News 127, 27.listopadu 1999, Kapské Město, Jižní Afrika,originál v angličtině

sm.gif(263 b)

Co je přesně karma? Všechno, co děláme v tomto životě, nebo vše, co jsme dělali v minulých životech, se bude transformovat do magnetického pole a přitahovat podobné kvality do našeho těla a udělá nás to tím, čím jsme.

Výňatek z - "Proč potřebujeme žijícího Mistra?"
Nejvyšší duchovní Mistryně Ching Hai
News 108, 31.března 1989, Formosa, originál v čínštině

sm.gif(263 b)

Otázka: Vážená Mistryně, zralá karma se nedá změnit, ale meditací je to možné dokázat. Sdělte nám, prosím, svou zkušenost. Děkuji mockrát.
Mistryně: Zralá karma se nedá změnit? Je to takto: máme dva druhy karmy. Karma je "jak zaseješ, tak sklidíš". Říkáme: "Dobrá odměna za dobrý skutek, za špatný skutek špatná odměna." Říká se to tak v čínštině? Není to tak elegantní. "Dobré srdce, dobrá odměna." "Dobré srdce, dobrá odměna", například. To je karma. Dobrá karma, nebo špatná.
Pro všechny lidi jsou dva druhy karmy. Jedna existuje v našem takzvaném skladě, který si udržujeme pro svůj příští život. A karmu v tomto životě nazýváme zralou karmou. Jedna je zralá karma a druhá je skrytá karma.
Je ještě jeden druh, který se nazývá kolektivní karma. Ta je odlišná od naší osobní karmy. Skrytá karma je uložená na skladě. Zralá karma je ta, která zaznamenává, co musíme udělat nebo jaké odplaty se nám v tomto životě dostane.
Toto je těžké změnit, protože před tím, než jsme přišli do tohoto života, vše již bylo uspořádáno, napsáno a rozhodnuto. Proto není možné měnit zralou karmu.
Ale žáci Metody Quan Yin ji změnit dokáží. Znamená to, že… Například někdo má v tomto životě vaši ruku useknout, a to změnit nemůžeme. Ale je možné, aby nám ruku usekli ve snu. Když se probudíme, chvíli cítíme bolest, ale naše fyzická ruka nebude ve skutečném životě useknuta. Takže to můžeme poněkud takto změnit. Neznamená to však, že to můžeme změnit úplně. Můžeme to trochu minimalizovat nebo maximalizovat, nic víc. Oh, co dále? Stačí to?
Ano, kolektivní karma. Další druh je kolektivní karma, což je naše společná karma. Například žijeme blízko jiných lidí nebo někoho na Taiwanu. Kromě naší osobní karmy se musíme podílet na dobré, nebo špatné karmě této země. Tu nazýváme kolektivní karmou. Větší kolektivní karma se vztahuje na celý svět. Bude-li více lidí na tomto světě meditovat a naplní-li tento svět světlem, budeme také sdílet to požehnání. Budou-li lidé na tomto světě myslet negativně a chovat se nemorálně, budeme rovněž ovlivněni touto temnotou.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, Naslouchání našemu nitru, 05.května 2000

sm.gif(263 b)

Otázka: Vážená Mistryně Ching Hai, je nějaký důkaz pro převtělení? Jestli ano, tak když se všichni stanou Buddhou a dále se již nepřevtělují, bude se naše populace zvětšovat?
Mistryně: Převtělení existuje, ale my to nepotřebujeme. Jako lidské bytosti jsme již dosáhli vyšší úrovně. Měli bychom stoupat dále. Jen zřídka můžeme sestoupit. A jestli se to opravdu stane, jestli se někdy nedostatečně soustředíme, jestli nepokračujeme v meditování, zůstaneme na lidské úrovni, nebo půjdeme do Astrálního Světa a zůstaneme tam velmi dlouho.
I když bychom šli o jednu úroveň výše, museli bychom se vrátit. Nemělo by žádnou cenu tam dlouho zůstávat. Proto musíme praktikovat a získat osvícení; pospěšte si proto! Ne mnoho lidí se stane Buddhou, takže si nedělejte starost o růst populace.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, Naslouchání našemu nitru, 05.května 2000

sm.gif(263 b)

Otázka: Vážená Mistryně, v Bibli se praví, že jsme se narodili hříšní. Prosím o vyjádření.
Mistryně: Původní hřích je skrytá karma, o které jsem již hovořila. Ta zaznamenává špatné věci, které jsme udělali v předešlých životech, a přenáší je do současného života. To je ten takzvaný původní hřích.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai, Naslouchání našemu nitru, 05.května 2000

sm.gif(263 b)

Tázající: Zmínila jste se, že duchovní učitel si může půjčit od lidí karmu. V takovém případě je karma pro tyto lidi smazána? Jaký to má pro lidi následek?
Mistryně: Ano, ano, ano. Oh! Mistr může vymazat karmu kohokoliv. Je-li to věc, kterou si zvolil udělat. Vlastně u všech žáků, v čase zasvěcení, musí být smazána celá karma minulosti. A já vám ponechám současnou karmu, takže můžeme pokračovat v tomto životě, jinak bychom hned zemřeli. Bez karmy tedy nemůžeme žít. Proto smí Mistr smazat pouze uloženou karmu, aby člověk byl čistým, a nechá mu malý kousek karmy, aby pokračoval v tomto životě, aby dělal, co má v tomto životě dělat. A potom je konec. To je, proč on může jít, jinak jak by mohl jít? I když je čistý v tomto životě, jak čistý? A co minulý život, rozumíte? Ano. V pořádku.

Výňatek z - Tajemství onoho světa
Nejvyšší Mistryně Ching Hai, 26. června 1992, OSN, New York

sm.gif(263 b)


Otázka: Co to je astrální tělo?"
Mistryně: Astrální tělo? (Ano.) Astrální tělo je podoba vašeho, tohoto fyzického těla. Dobrá? Například pokud zemřete a nejste duchovní praktikující, vaše duše opustí vaše tělo, ale je stále uzavřena do jiného těla, které vypadá přesně jako vaše tělo. Takže v době smrti si stále myslíte, že jste naživu, a snažíte se chodit okolo a mluvit k lidem, které znáte, a oni vás neslyší, dobrá? To je astrální tělo! Po astrálním těle existuje intelektuální tělo, atd… A musíte se jich zbavit všech, abyste byli volní, dobrá.
Otázka: Je to k něčemu?
Mistryně: Jestli to má užitek? Ano, ano! Pro astrální použití! Přesně tak jako zde máte užití pro toto fyzické tělo, v astrálním světě máte užití pro astrální tělo. Ale toto astrální tělo nemůže vystoupit do vyšší úrovně duchovní roviny.

Astrální tělo
Nejvyšší Mistryně Ching Hai, 27.12.1999 - 01.01.2000,
Mezinárodní 6-denní seminář, Bangkok, Thajsko
Otázka z Úsměv anděla - video 677
Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích