Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Otázky a odpovědi
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Otázky a odpovědi
Křest


vyňato z   Vím, proč mne sem Bůh poslal
News 104
16.května 1999, Výběr z tiskové konference v hotelu Armenia


Dva druhy křtu


Otázka: Tedy, co víte o křtu vodou a křtu duchem a jaký je Váš názor na tyto dva druhy křtů? A Vy víte, že během modlitby lidé mnohdy hovoří nebo používají různé jazyky a modlí se v různých jazycích. Když se modlí, používají jazyk, který normálně neznají, například čínštinu či arabštinu, kterou tyto osoby běžně neumí.
Mistryně: Oni zčistajasna hovoří těmito jazyky.

Otázka: Ano, podvědomě.
Mistryně: Chcete se mě tedy zeptat proč?

Otázka: Ne. Jaký je Váš názor? Je to od Boha? Nebo je to od... já nevím?
Mistryně: Odpovím vám. Nejprve k první otázce "Je křest vodou, nebo křest Duchem Svatým?" Svatý Jan Křtitel řekl, že není pochybnosti o tom, že já křtím vodou, ale Ten, který přijde po mně, který je větší, On bude křtít Svatým Ohněm nebo Svatým Duchem. Je vám to jasné? A číslo dva... Lidé se někdy koncentrují velice silně; jdou do různých úrovní vědomí a mohou vstoupit do některé ze svých minulých existencí. Mohou vzít minulé zásoby znalostí, kdy byli Číňanem nebo se učili čínsky v některém jiném životě. A to je důvod, proč tak mohou hovořit znovu, jen v tu chvíli. To je jedna cesta. Je tu ještě jiný fenomén, jako astrální bytí nebo zesnulý duch zbavený těla, který se zmocní této osoby, když si toho on či ona není vědoma, a pak použije toto tělo k mluvení svým vlastním jazykem. Jen velice zřídka je to přímo od Boha.


Skutečné pokřtění světlem a zvukem

*** výňatek z knihy 4***
Konverzace o pravdě, Nejvyšší Mistryně Ching Hai, 2.června 1991, Kostarika
Skutečné pokřtění světlem a zvukem

Přítelkyně: Proč Ježíš říkal, že musíš být pokřtěn vodou a Duchem, obojím?
Mistryně: Ne, On to neříkal.
Přítelkyně: Vy si myslíte, že to přizpůsobila církev?
Mistryně: On to neříkal. On to nikdy neřekl.
Přítelkyně: Aha, On řekl, že vy musíte být pokřtěni vodou a Duchem.
Mistryně: Ne! Když On byl pokřtěn Janem, Jan řekl: "Ne. Proč Vy jste, Mistře, křtěn mnou? Vy jste výše než já." A Ježíš řekl: "Nechme zákon, aby byl vykonán." Znamená to - nechte to normálně.
Tázající: Jan Křtitel řekl: "Po mně přijde někdo další, kdo tě pokřtí."
Mistryně: Ano, Duchem, Svatým Duchem. "Já křtím vodou, ale ten, kdo přijde po mně, je mocnější, než já jsem, větší, než jsem já. On tě pokřtí Svatým Duchem." Což znamená - ty získáš vnitřní přenos. Vidíte? Svatý Duch.
Přítelkyně: Takže On ohněm myslel jenom to, že křesťan musí být skutečně pokřtěn ohněm?
Mistryně: Ano, oheň a Svatý Duch. To znamená světlo.
Přítelkyně: Oh, to je světlo.
Mistryně: Ano, oheň.
Přítelkyně: A co takhle mluvit v jazycích?
Mistryně: To je zvuk.
Přítelkyně: Aha, zvuk!
Mistryně: Ano, oni říkají: "Mluvit v jazycích, Svatý Duch bude mluvit v jazycích." Vidíte? Mluvení uvnitř, to je zvuk, a oheň znamená světlo. V těch dobách oni vždycky říkali, že Bůh přichází jako velký oheň. Pamatuješ? To byl jazyk těch dnů. Takže teďka víš, proč vím, že Kristus praktikoval Metodu Quan Yin. Nyní nakonec jsem vám dala odpověď. Stejně tak jako v Číně ve starých dobách by řekli: "Přenos lamp." Lampa, lampa uvnitř, ano. Lampa znamená světlo. Ano? Představuje to světlo. Ano? V těch časech užívali slova, aby symbolizovali přenos světla. Ale po nějakých generacích dali lampy do chrámů a dávali si jeden druhému lampy s tím, že říkali: "Dívej se do lampy a staneš se osvíceným." Takže dokonce dnes vidíte nějaké lidi, kteří se dívají do svíček v naději, že dostanou osvícení. (Smích) Pokud se dívají moc dlouho, oslepnou. A já vím, že jeden velice slavný moderní mistr, který nedávno zemřel, užíval hodně protikladů. Dal lidem zasvěcení a používal malého světélka z baterky. On to položil před tvé čelo takto (Mistryně ukazuje), a to bylo zasvěcení. Ano, vy znáte tohle malé světlo? Baterka! Ano, malá baterka. A on vám s ní zableskne ve vašem třetím oku. Zavřete oči a záblesk. To bylo vše, osvícení!
Přítelkyně: Vy si děláte legraci. Ne?
Mistryně: Ne, to není legrace.
Přítelkyně: Myslíte to vážně?
Mistryně: Já jsem to četla v autobiografii. To by neměla být legrace. Je to legrace? Ne, zeptejte se jich, oni vám to řeknou. Není to legrace.Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích