Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Knihy
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Obsah knihy

Přišla jsem, abych vás vzala domů
Sbírka citátů a duchovního učení


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


    Předmluva
Úvod
Nebeský kardinál Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Životopis Nejvyšší Mistryně Ching Hai
Život na zemi
    Kdo jsme
    Úrovně existence
    Smysl našeho života na Zemi
    Budoucnost je v našich rukou
    O proroctví
    Směřujeme nad pozemskou lásku
    Otázky a odpovědi o sexu
    Božská láska
    Otázky a odpovědi o lásce
Překonávání překážek
    Pochopení utrpení
    Nad zlo
    Karma
    Reinkarnace (znovuzrození)
    Smrt a umírání
Od víry k duchovnímu porozumění
    Náboženství
    Nad vírou
    Zapomenuté poselství Krista
    Ježíš a meditace
    Odloučení od Boha
    Návrat
Nalezení Světla
    Království uvnitř
    Porozumění Bohu
    Osvícení neboli velké probuzení
    Tři cesty k dosažení duchovního vysvobození
    Okamžité osvícení
    Mimo tento svět
Kdo jsou Mistři
    Definice Mistra
    Jak rozpoznáme skutečného Mistra?
    Tři typy mistrů
    Proč potřebujeme žijícího Mistra
    Láska k žijícímu Mistrovi
    Cesta velkých Mistrů
Zasvěcení
    Proces zasvěcení
    Přínosy zasvěcení
    Být žákem
    Pět Pravidel
        1. Neubližuj nebo neber život cítícím bytostem
        2. Nehovoř nepravdy
        3. Neber si to, co ti není nabízeno
        4. Neměj sexuální vztahy mimo partnerství
        5. Nepoužívej žádné omamné prostředky
    Pokora
    Vegetariánství
Meditace
    Proč bychom měli meditovat
    Pravý význam meditace
    Jak meditovat?
    Meditační Metoda Quan Yin
    Otázky a odpovědi týkající se meditace
    "SLOVO", vnitřní vibrace
Zasvěcení do meditační Metody Quan Yin
    Pět Pravidel
Supreme Master Television
Alternativní způsob životaNový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích