Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Knihy
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Tajemství onoho světa


Nejvyšší Mistryně Ching Hai
26. června 1992
OSN, New York

Vítám vás na půdě OSN. A prosím, modleme se chvíli společně, každý ve své vlastní víře, že jsme vděční za to, co máme, co je nám dáváno, a že si přejeme, doufáme, aby těm, kdo nemají dostatek, bylo dáváno stejným způsobem, jako dostáváme my; aby uprchlíci všude na světě, válečné oběti, vojáci, čelní vládní představitelé a samozřejmě vedoucí představitelé OSN byli schopni dosáhnout toho, co chtějí, a abychom žili společně v míru.

* * *

Věříme, že nám bude dáno to, o co žádáme, protože tak je to řečeno v Bibli.

Děkuji! Už je to dlouho, co jsem tu byla naposledy. Byli tady někteří z vás předtím, myslím na mé předešlé přednášce? Kdy? Oh, ano? Tak mnoho? Děkuji. Víte, že dnes je téma naší přednášky "Za naším světem", protože nemyslím, že bych s vámi ráda dále hovořila o tomto světě. Ten všichni znáte. Ano? Vy znáte tento svět, zde máme OSN, máme Ameriku, New York (velké jablko), ale za tímto světem jsou jiné věci. Myslím, že byste to všichni, kdo jste sem přišli, rádi věděli. Není to nic takového, jako právě povídal Stephen o zázracích, nebo cokoli fantastického, čemu nemůžete věřit. Je to něco velmi vědeckého, velmi logického a velmi důležitého.

Všichni jsme slyšeli, že v různých druzích náboženských biblí nebo posvátných knih je zmiňováno, že je sedmero nebe, že existují různé úrovně vědomí. Je království Boží uvnitř, je tam Podstata Buddhy, atd. Existují některé věci, které jsou slíbeny za naším světem. Avšak ne mnoho lidí má přístup k tomu, co slibují posvátné knihy, nemnoho. Neřekla bych žádní, ale nemnoho. Ve srovnání s počtem obyvatel světa je lidí, kteří mají přístup ke království Božímu uvnitř nebo tomu, co nazýváme "co je za naším světem", velmi málo. A jestliže jste v Americe, pravděpodobně máte spoustu příležitostí číst hodně knih popisujících věci, které jsou za naším světem. A některé filmy, které Američané natočili, nejsou úplně fikcí. Také některé filmy vyrobené Japonci nejsou zcela fikcí. Protože tito lidé pravděpodobně četli některé z knih napsaných těmi, kteří byli za naším světem, nebo sami letmo nahlédli do království Božího.

Tedy, v království Božím... co leží v království Božím? Proč bychom se měli starat o království Boží, jestliže už máme dost práce na tomto světě a máme zaměstnání, máme bezpečné domy a máme dostatek láskyplných vztahů, atd.? Přesně tak, protože už všechno toto máme, měli bychom se zabývat královstvím Božím. Zní to příliš nábožensky, když říkáme království Boží. Ve skutečnosti je to pouze jakási úroveň vyššího vědomí. Lidé ve starých dobách říkali, že je to nebe, ale vědeckými termíny dnes můžeme říci, že je to odlišná... vyšší úroveň vědění, vyšší úroveň moudrosti. A k tomu můžeme mít přístup, kdybychom věděli jak.

Tak tedy... nedávno jsme všichni v Americe slyšeli o nejnovějším vynálezu, že lidé dokonce mají stroj, aby vás přivedli do samadhi. Zkusili jste si to? Nezkusili? Ne? Je to v Americe na prodej. Čtyři sta až sedm set dolarů, záleží na tom, jakou úroveň chcete. Říkají... toto je pro líné lidi, kteří nechtějí meditovat, pouze chtějí hned dosáhnout samadhi. Nyní se pro případ vaší neznalosti o tom stručně zmíním.

Říkají, že tento stroj vás může přivést do uvolněného mentálního stavu... relaxačního stavu, a tím dosáhnout vysoké úrovně IQ. Předpokládá se, že se tím nabude velké znalosti, velké moudrosti a pak se cítíte skvěle, atd. A tento stroj používá některou vybranou hudbu, vnější hudbu, takže potřebujete sluchátka, a potom tu jsou nějaké elektrické proudy, pravděpodobně, které vás stimulují tak, že pravděpodobně uvidíte jakési záblesky. Takže také potřebujete zavázat oči. Sluchátka a zavázané oči, to je všechno, co potřebujete k samadhi. Toto je velmi dobré a za čtyři sta dolarů velmi levné. Ale naše samadhi je ještě levnější, nic nestojí a je navždy, navždy. A nepotřebujete k tomu baterie nebo elektřinu, zapínat, vypínat, nebo v případě poruchy dát stroj opravit.

Nyní, když umělé světlo a umělá hudba by mohly učinit lidi tak uvolněnými a tak moudrými, se očekává, že jim to bude dáno. Já jsem četla ale v novinách, co to způsobuje, sama jsem to nezkusila. Je to skvělé a mnoho se toho prodalo, slyšela jsem o tom. Když dokonce i tyto umělé věci nás mohou přivést do uvolněné nálady a zvýšit naše IQ, můžete si potom představit, jak mnohem více nám může napomoci k naší moudrosti skutečná, pravdivá metoda? Pravdivost je za naším světem, ale je dostupná každému člověku, pokud s ní chceme navázat kontakt. Je to vnitřní nebeská hudba a vnitřní nebeský zvuk. A v závislosti na intenzitě této hudby… vnitřního světla nebo vnitřní hudby, můžeme my sami proniknout za náš svět, dostat se do hlubší úrovně porozumění.

Myslím, že je to jako zákony fyziky. Chceme vyslat raketu za... hranici gravitace, k tomu musíme mít spoustu energie pro pohon, a když raketa letí velmi rychle, vysílá jakési světlo. Domnívám se tedy, když rychle pronikáme do onoho světa, my také... jak bych to řekla? Mluvím příliš čínsky. Můžeme... vyzařovat také světlo, ano, a rovněž můžeme slyšet zvuk. Zvuk je druh vibrační energie, která nám pomáhá dostat se do vyšší úrovně, ale bez hluku, bez velké námahy a pro zkušeného člověka bez peněz a nesnází. Toto je způsob, jak se dostat do onoho světa.

A to, co je za naším světem, je lepší než náš svět. Všechno, co si umíme a neumíme představit. Pokud to jednou zažijeme, víme to. Nikdo jiný nám to nemůže opravdu zprostředkovat. Ale musíme být vytrvalí a musíme být skutečně upřímní, nikdo jiný to za nás nemůže udělat. Tak jako nikdo jiný nemůže pracovat na vašem místě v OSN a vy byste za to byli placeni. Stejně jako nemůžeme být syti z toho, když někdo jiný místo nás jí. Existuje jediná cesta, cesta vlastního poznání. Mohli bychom poslouchat někoho, kdo nám sdělí vlastní zkušenost, ale z toho mnoho zkušenosti získat nemůžeme. Můžeme možná jednou, několikrát, několik dní získávat zkušenosti díky síle této osoby, která sama poznala Boha. Potom bychom mohli vidět nějaké světlo nebo slyšet jakýsi zvuk, velmi přirozeně, bez vlastní snahy, ale ve většině případů to netrvá moc dlouho. Musíme s tím mít vlastní zkušenost a sami to dělat.

Za naším světem je mnoho různých světů. Mohli bychom pouze uvést příklad, jako je třeba svět o trochu výše než my. To, co západní terminologie nazývá astrálním světem. V astrálním světě existuje dokonce sto a více různých rovin. A každá rovina je světem sama pro sebe. A to představuje úroveň našeho porozumění. Je to stejné jako chození na univerzitu. A pak každý stupeň, jak procházíme univerzitou, představuje naše lepší porozumění univerzitnímu učení a pak se pomalu blížíme k ukončení studia. V astrálním světě uvidíme mnoho druhů takzvaných zázraků a také pravděpodobně budeme zázraky uváděni v pokušení a rovněž pravděpodobně budeme zázraky uskutečňovat. Můžeme uzdravovat nemocné, můžeme, jak to říci..., někdy vidět něco, co jiní lidé nemohou vidět. Máme přinejmenším šest druhů zázračné síly. Můžeme vidět za obvyklou hranici, můžeme slyšet za hranice prostoru. Na vzdálenosti nám nezáleží. Tomuto jevu říkáme nebeské uši a nebeské oči. A pak můžeme vidět skrze lidské myšlení a někdy můžeme vidět, co mají lidé na mysli, atd. Toto jsou síly, kterých jednou nabudeme, když máme přístup do první úrovně království Božího.

A uvnitř této první úrovně, jak jsem již řekla, máme mnoho dalších různých rovin, které nám nabízejí mnohem více, než lze popsat slovy. A když se tam dostaneme, jestliže my... například po zasvěcení potom meditujeme a jestliže naše úroveň je na první rovině, máme mnohem více schopností. Potom dokonce rozvineme náš literární talent, který jsme dříve neměli. A také známe mnoho věcí, které jiní lidé neznají, a mnoho věcí k nám přichází přímo jako dary z nebe, někdy finančně, někdy, jak to vyjádřit, prospěšné našemu povolání a někdy mnoho dalších věcí. A my začneme být schopni psát básně nebo možná kreslit obrazy, můžeme dělat něco, co jsme dříve nebyli schopni dělat, ani jsme si neuměli představit, že bychom to byli schopni provést. To je první rovina. A mohli bychom skládat básně a psát knihy v krásném stylu. Například dříve jsme nemohli být spisovateli, ale nyní bychom byli schopni psát. Toto jsou velmi materiální přínosy, které můžeme získat, nacházíme-li se v první rovině vědomí. Ve skutečnosti jsou tyto věci dary od Boha. Tyto věci jsou v nebi uvnitř nás, a pouze proto, že jsme je probudili, staly se aktivními. A pak je můžeme využít. Dozvěděli jste se tedy některé z informací o první rovině.

Když nyní například postoupíme do vyšší úrovně, potom uvidíme mnoho jiných věcí a dosáhneme mnoha dalších věcí. Nemohu vám samozřejmě říci všechno. Ano, například kvůli času. Také není nutné poslouchat všechny chvalozpěvy o dortech a cukrovinkách a nikdy je nejíst. Proto já jen jaksi trochu povzbuzuji chuť. A jestliže je chcete jíst, to je další věc. Skutečné jídlo můžeme nabídnout později. Ano! Pouze v případě, že toto jídlo chcete jíst.

Nyní půjdeme malý kousek za tuto úroveň, do druhé úrovně, kterou nazýváme "druhá" pouze pro zjednodušení. V druhé rovině pak budeme mít pravděpodobně mnohem více schopností než v první, včetně zázraků. Ale tím nejnápadnějším, čeho můžeme v druhé rovině dosáhnout, je výmluvnost, schopnost debatovat. A zdá se, že nikdo není schopen přemoci člověka, který dosáhl druhé úrovně, protože ten má ohromnou sílu výmluvnosti a jeho intelekt dosáhl vrcholu.

Většina lidí, kteří mají průměrnou inteligenci nebo nízké IQ, se nemůže tomuto člověku rovnat, protože jeho IQ se rozvinul na velmi vysoký stupeň. Ale tím se nemyslí pouze fyzický mozek, jenž byl silněji rozvinut, je to mystická síla, je to nebeská energie, moudrost, která je obsažena v našem nitru. Nyní se začíná rozvíjet. V Indii nazývají lidé tuto úroveň "Buddhi", což znamená intelektuální rovina. A když dosáhnete "Buddhi", stanete se Buddhou. Odtud tedy pochází slovo Buddha - z "Buddhi" a Buddha. Tedy přesně to je Buddha. Ale to není ještě vše. Nechtěla bych vás seznámit jen s Buddhou, je ještě něco více než to. Většina lidí nazývá osvíceného člověka Buddhou. Když tento člověk neví nic z toho, co leží mimo druhou úroveň, bude na to pravděpodobně velmi hrdý. Ano, bude velmi hrdý při pomyšlení, že je žijícím Buddhou, a jeho žáci by byli velmi hrdi na to, že ho mohou nazývat Buddhou. Ale ve skutečnosti, jestliže dosáhl pouze druhé úrovně, ve které může vidět do minulosti, přítomnosti a budoucnosti jakékoli osoby, kterou si zvolí, a ve které má absolutní výmluvnost projevu, pak to ještě není konec království Božího.

Nikdo by neměl být hrdý na tuto schopnost číst minulost, přítomnost a budoucnost, protože to je záznam akaši, jak znáte ze západní terminologie. Všichni z vás, kdo cvičí jógu nebo praktikují nějaký druh meditace, budou rozumět termínu akaša, což je typ knihovny jako ta, kterou máme v OSN. Vy víte, že jsou v ní všechny možné jazyky. Našli byste arabštinu, ruštinu, čínštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, toto vše ve vaší knihovně, ve vedlejších dveřích, všechny druhy jazyků. Kdybyste měli schopnost číst ve všech těchto řečech, věděli byste, co se děje v té zemi. Rozumíte? Takže obdobně ten, kdo má přístup do druhé úrovně, porozumí a může rozumět osobnosti jiné osoby a velmi jasně ji interpretovat tak, jako vy znáte svůj vlastní životopis.

Z druhé úrovně vědomí lze získat mnohem více. Ale když člověk dosáhne druhé úrovně, už to je fantastické, být už žijícím Buddhou, protože máte otevřený intelekt "Buddhi". A víme spoustu věcí, mnoho věcí, které nejsme schopni pojmenovat. Každý takzvaný zázrak by se nám mohl stát, ať chceme, anebo ne, protože náš intelekt se právě otevřel a prostě ví, jak se spojit s vyšším zdrojem léčení nebo uspořádání našeho života tak, aby se stal klidnějším a lepším. A náš intelekt neboli "Buddhi" se otevřel tak, že může mít přístup ke všem informacím nutným z minulosti a přítomnosti, abychom uspořádali a napravili něco, co jsme udělali špatného v minulosti. Rozumíte? Abychom tu chybu napravili a pak učinili náš život lepším.

Například jestliže jsme nevěděli, že jsme urazili našeho souseda nějakým neúmyslným činem, a nyní to víme. Rozumíte? Velmi snadné! Jestliže my jsme to nevěděli a soused je v tichosti proti nám a snaží se někdy udělat něco za našimi zády, aby nám ublížil kvůli nedorozumění nebo proto, že jsme mu udělali něco špatného. Ale nyní to víme, nyní víme, proč se to stalo. Takže je to jednoduché. Můžeme za sousedem dojít nebo mu zatelefonovat, nebo můžeme uspořádat večírek a pozvat ho, a pak vyjasnit nedorozumění. Obdobně když se dostaneme do intelektuální úrovně, budeme automaticky, myslím potichu, rozumět tomu všemu a všechno v tichosti uspořádávat, nebo se spojíme s nějakým zdrojem energie, který by nám pomohl uspořádat tyto věci, aby se zlepšil náš způsob života. Tedy snížíme na nejnižší míru mnoho nehod, mnoho nevítaných okolností a nevhodných situací svého života. Rozumíte? Ano! Ano! Dostaneme-li se do druhé úrovně, tedy už to je fantastické.

Co jsem vám vysvětlila, je velmi vědecké a velmi logické, a není třeba si myslet, že jogín nebo meditující osoba jsou tak trochu mystickou postavou nebo E.T., to jest mimozemšťanem. Jak víte, jsou pozemskými bytostmi jako kdokoli z nás, kteří se vypracovali, protože věděli jak. V Americe se říká, že všechno závisí na know-how, takže se lze naučit všemu. Správně? Všemu se lze naučit. Toto je tedy druh vědy za naším světem, kterou bychom se také mohli učit. A i když to zní velmi zvláštně, čím jsou věci výše, tím jsou jednodušší. Je to snazší než chodit na střední nebo vysokou školu se všemi těmi velmi složitými matematickými otázkami a problémy.

Druhá úroveň... v druhé úrovni je také mnoho různých rovin. Mám na mysli, že uvnitř druhé úrovně je také mnoho rovin. A jsem jen stručná, protože nemohu detailně popisovat všechna nebeská tajemství. Ano! V každém případě také všechno toto poznáte, když půjdete společně s učitelem, který už touto cestou prošel. Takže to není žádné tajemství. Ale je to příliš dlouhé, však víte, musíme-li se zastavit v každé úrovni, která má množství rovin a podrovin, a my musíme všechno prozkoumat; to trvá příliš dlouho. Takže vás někdy učitel vede pouze krátce z jedné úrovně do druhé velmi rychle. Cak! Cak! Cak! Pokud se vás netýká mistrovské zvládnutí, nepotřebujete se učit tak moc. Způsobilo by vám to bolest hlavy. Takže bych vás chtěla provést skrz a zpět domů, protože i to trvá dlouho. Někdy celý život. Ale osvícení se vám dostane okamžitě. To je ale pouze počátek, jen jako přijetí na školu, víte? Od prvního dne, kdy se zapíšete na univerzitu, se okamžitě stanete univerzitním studentem. Ale to nemá nic společného s doktorátem. Po šesti letech, čtyřech letech nebo dvanácti letech pak zakončíte studium. Avšak vy jste se okamžitě stali univerzitním studentem, je-li to opravdová univerzita, a jestliže se zapíšete, chcete se skutečně vážně stát univerzitním studentem. Správně? Takže obě strany musejí spolupracovat.

Stejné to bude, chceme-li se dostat za tento svět, řekněme jen pro zábavu, protože ani nevíme, kam jinam jít v New Yorku. Už jsme poznali všechno na Manhattanu, Long Beach, "short" beach (dlouhé a krátké pláže - poz. překl.) a na každé pláži. (Smích) Řekněme, že si teď chceme udělat výlet do místa, kde žije E.T., podívat se, co se tam děje, ano? Proč ne? Neboť platím spoustu peněz za cesty do Miami, na Floridu, nebo abychom se jen vykoupali v moři, tak proč bychom někdy nemohli putovat do odlišných světů za tímto světem, podívat se, jak naše sousední planety vypadají a jak se tam daří lidem? Myslím, že na tom není nic divného. Ne? Je to jenom jaksi trošku vzdálenější cestování a mentální cestování, duchovní namísto fyzického.

Máme dva druhy cestování. To je velmi logické a velmi snadné tomu porozumět. Nyní jsme ve druhé úrovni, v pořádku, druhá úroveň. Co bych vám ještě měla říci? Asi to, že jsme nadále v tomto světě, ale současně známe jiné světy. Rozumíte? Protože cestujeme. Právě tak, jako že jste americkými občany nebo občany jiného státu na tomto světě, a pak cestujete z jedné země do druhé, jen abyste poznali, jak sousední stát vypadá. Domnívám se, že mnozí z vás v OSN nejsou rodilými Američany, ne? Ano. Teď tedy víte, že se jedná o stejnou věc. Můžeme cestovat k dalším planetám nebo do další úrovně života, abychom pochopili. Protože vzdálenost je tak veliká, že nemůžeme jít pěšky, nemůžeme letět v raketě, dokonce ani nemůžeme použít UFO.

Některé světy jsou vzdálenější, než by mohlo UFO letět. UFO! Neidentifikovatelný létající předmět, ano, jistě! Létající předmět, ano! Uvnitř nás je něco, co je rychlejší než kterékoli UFO. Tím je naše vlastní duše. Někdy ji nazýváme duchem. A my s ní můžeme letět, bez paliva, bez policejní kontroly nebo dopravní zácpy, beze všeho. A nepotřebujeme se strachovat, že nám jednoho dne Arabové neprodají naftu (smích), protože duše je soběstačná. Nikdy se neporouchá, leda když ji chceme poškodit nedodržováním vesmírných pravidel, narušováním harmonie nebe a Země, čemuž lze velmi jednoduše zabránit. Řekneme vám jak, kdybyste to chtěli vědět. Například, budu ale stručná, dobře? Nejsem kazatel. Nebojte se. Neberu vás do kostela. Jenom pro příklad.

Ve vesmíru jsou některé zákony, které bychom měli znát, stejně jako při řízení auta musíme znát dopravní předpisy. Červené světlo, vy zastavíte; zelené světlo, my jdeme. Jet nalevo, napravo, atd... dálnice, jaká rychlost. Ve vesmíru je několik velmi jednoduchých zákonů, ve fyzickém vesmíru. Rozumíte? Za naším světem, za tímto fyzickým vesmírem, nejsou žádné zákony, vůbec žádné zákony. Jsme volní, svobodní občané, ale musíme mimozemského prostoru dosáhnout, abychom se osvobodili. Pokud ještě žijeme v tomto světě, ve fyzickém těle, měli bychom podle možností co nejvíce dodržovat zákon, abychom se nedostali do potíží. A potom se naše dopravní prostředky neporouchají a my jsme schopni letět rychleji a výše bez problémů.

Tyto zákony byly napsány v Bibli, ve vaší křesťanské Bibli a v buddhistické Bibli nebo hinduistické Bibli. Jsou to velmi jednoduché zákony, jako neublížíme sousedům, nezabíjíme, "nezabiješ" a žádné, víte... jiné milostné vztahy navazovat než se svým partnerem, nekrást, atd. A neužívat opojné látky, což dnes zahrnuje i drogy. Buddha pravděpodobně věděl, že ve 20. století vynalezneme kokain a to všechno, a tak řekl, žádné drogy. Drogy zahrnují všechny druhy hazardních her a cokoli, co činí naši mysl..., jak to říci, závislou na fyzické rozkoši, takže zapomíná na duchovní cestu. Chceme-li letět rychle, vysoko a bez nebezpečí, toto jsou fyzické zákony stejně jako fyzikální zákony. Když má raketa letět, musí vědec dodržet určité zákony. To je všechno, že? O to opatrnější musíme být my, neboť chceme letět výš, výše, než doletí raketa, rychleji než UFO. Ještě bych vám mohla vysvětlit další podrobnosti, pokud byste měli zájem. A to bude v době zasvěcení. Nechceme vás teď nudit všemi těmi nařízeními, o kterých říkáte: "To už vím. To už znám. Četl jsem to v Bibli. Desatero zásad, že? Desatero přikázání."

Ve skutečnosti mnozí z nás četli přikázání, ale moc hluboce se jimi nezabývají nebo jim nedokonale rozuměli. Anebo možná bychom jim chtěli rozumět..., ale naším způsobem, ne tak, jak je to přesně myšleno. Proto není někdy na škodu se opět upomenout nebo si znovu poslechnout jejich trochu hlubší význam. Například v Bibli, ve Starém zákoně, na první straně Bůh říká: Stvořil jsem zvířata, aby byla vašimi přáteli a pomáhala vám, a vy budete nad nimi vládnout. A pak řekl, že stvořil všechnu potravu pro zvířata, pro každé zvíře jiný druh. Ale neřekl nám, abychom je jedli. Ne! On řekl: Stvořil jsem veškerou potravu, všechny rostliny na poli a ovoce na stromech, které jsou lahodné chuti a potěšením pro oči. To bude vaší potravou. Ale ne mnoho lidí tomu věnuje pozornost. A tak spousta těch, kteří se řídí Biblí, stále ještě jedí maso, víte, aniž rozumějí tomu, co Bůh opravdu myslel.

Pustíme-li se do hlubšího vědeckého výzkumu, zjistíme, že nejsme uzpůsobeni ke konzumaci masa. Náš organismus, naše střeva, žaludek, zuby, všechno je vědecky utvořeno jen pro vegetariánskou stravu. Není divu, že většina lidí onemocní, rychle zestárne, vyčerpá se a zleniví, i když se narodili tak vynikající a inteligentní. A každým dnem jsou trošičku těžkopádnější, a čím jsou starší, tím hůře se cítí. Je to proto, že ničíme své dopravní prostředky, své létající předměty, svá UFO. Chceme-li užívat tento dopravní prostředek trochu déle a bezpečněji, potom se o něj musíme řádně starat. Kupříkladu máme auto. To znáte, všichni řídíte auta. Načerpáte-li do něj špatný benzín, co by se stalo? Co by se přihodilo? Ujelo by pravděpodobně jen pár metrů a pak zastavilo. A vy nesvalujete vinu na auto. Je to pouze naše chyba, omylem jsme načerpali pohonnou látku, která tam nepatří. Nebo bude-li náš benzín obsahovat vodu, auto s největší pravděpodobností chvíli pojede, ale s potížemi. Je to tak? Nebo jestliže se olej příliš znečistil a my jsme ho nevyměnili, auto chvíli pojede, ale pak budeme mít problémy. A někdy vybuchne, protože jsme se o ně řádně nestarali, že?

Podobně naše tělo je jako dopravní prostředek, který můžeme použít k létaní odsud do věčnosti, do velmi vysoké úrovně vědecké moudrosti. Ale někdy je ničíme a neužíváme ke správnému účelu. Například naše auto musí najet mnoho kilometrů, aby nás zavezlo do úřadu, k našim přátelům a na různá krásná místa v přírodě. Ale pak o ně nepečujeme, načerpáme špatný benzín, nestaráme se o olej, nestaráme se o nádržku s vodou, o nic. A auto potom nepojede moc rychle, nepojede moc dlouho. A pak jen budeme běhat dokola po svém trávníku, v kruhu svého dvora. To je také v pořádku. Rozumíte? Ale je to pouze promarnění našeho záměru, proč jsme koupili auto. Je to ztráta peněz a času a naší energie. To je všechno. Na nikoho nemusí být svalována vina. Policie vám za to nedá žádnou pokutu. Pouze necháváte své auto stát bez užitku, plýtváte penězi, zatímco byste mohli jet velmi daleko a vidět hodně věcí, potěšit se různou krajinou.

Podobně s naším fyzickým tělem jsme schopni žít v tomto světě, ale pak se také musíme starat o to, že v tomto fyzickém těle máme také další nástroje, takže můžeme letět za tento svět. Právě jako kosmonaut, který sedí v raketě. Raketa je jeho nástroj. Měl by dávat pozor, aby neporušil fyzikální zákony, aby jeho raketa letěla bezpečně a rychle. Ale důležitý je ten kosmonaut uvnitř. Raketa ho dopraví na potřebnou vzdálenost. Ale raketa, rozumíte, není hlavním předmětem - nýbrž kosmonaut a jeho cíl. A kdyby raketu použil pouze na létání kolem Long Islandu, potom by to také byla ztráta času. Rozumíte? Plýtvání penězi národa.

Naše tělo je proto velmi vzácné, neboť uvnitř tohoto těla sedí mistr. Proto se v Bibli říká, což nevíte, že jste Božím chrámem a všemohoucí Bůh dlí uvnitř vás, Duch svatý, to je ta samá, stejná věc. Jsme-li domovem Ducha svatého nebo Všemohoucího Boha, můžete si představit, jak je to ohromné, strašně významné! Avšak mnoho lidí to čte rychle a nerozumí, neuvědomuje si velikost této věty a nesnaží se to zjistit. Proto se moji žáci rádi řídí mým učením, neboť mohou vypátrat, kdo se nachází uvnitř a co leží za naším světem, bez ohledu na naše každodenní úsilí, vydělávání peněz a stávkování a všechny tyto vnější problémy. Ve svém nitru máme více krásy, více svobody a znalostí. A kdybychom znali ten správný způsob, jak se s tím spojit, je toto všechno naše, protože to máme uvnitř. Jen proto, že nevíme, kde je klíč, a tento dům jsme zavřeli na dlouhou dobu, zapomněli jsme, že tento poklad vlastníme. To je všechno. Proto je tzv. Mistr ten, kdo nám může pomoci otevřít dveře a ukázat nám, co už nám původně patří. Ale musíme mít dost času vejít dovnitř a překontrolovat každou věc, kterou máme.

V každém případě jsme tedy byli ve druhém světě. Chcete jít dál? (Ano! Ano! - odpovídají posluchači.) Chcete vědět všechno bez práce? (Mistryně se směje.) Dobře. Aspoň by vám někdo mohl říci, jak to vypadá v jiné zemi, když tam byl, a vy ne. Správně? Alespoň máte zájem, chcete možná také jet. V pořádku. Takže nyní po druhém světě. Neřekla jsem všechno o tom druhém, ale vy víte, že tady nemůžeme sedět celý den. Takže po tom druhém světě budete mít možná více energie. Jste-li rozhodnuti a usilujete-li o to, půjdete do třetího světa.

Takzvaný třetí svět. To je vyšší stupeň. Ten, kdo dospěje do třetího světa, musí být přinejmenším absolutně očištěn od každého dluhu tohoto světa. Rozumíte? Dlužíme-li něco králi tohoto fyzického světa, nemůžeme jít nahoru. Stejně jako kdybyste byli zločincem v nějakém státě, pak nemáte čistý záznam a nemůžete jet přes hranice do jiného státu. Dluh tohoto světa zahrnuje tedy mnoho věcí, kterých jsme se dopustili v minulosti, dopouštíme se v přítomnosti a možná se v budoucích dnech našeho fyzického života dopustíme. Toto všechno musí teď být vyrovnáno, stejně jako vyrovnáváme celní poplatky, než můžeme vstoupit do onoho světa. Ale jsme-li ve druhém světě, začínáme pracovat, rozumíte, s jakoukoliv zbylou karmou minulosti a tohoto současného života. Protože bez minulé karmy nemůžeme existovat v tomto přítomném životě.

Existují dvě různé kategorie duchovních učitelů. Jedna kategorie je bez karmy, ale učitel si půjčí karmu, aby sestoupil; druhá kategorie je jako my, obyčejné bytosti, ale s očištěnou karmou. Tedy kdokoliv by mohl být potenciálním duchovním učitelem, víte, budoucím duchovním učitelem. A někdy Učitel sestoupí z vyššího světa s vypůjčenou karmou. Jak vám to zní, půjčit si karmu? (Mistryně se směje.) Je to možné. Jde to. Například než jste sestoupili sem dolů, už jste tady byli předtím. Ano? A dávali jste různým lidem světa nebo jste od nich přijímali po velmi dlouhou dobu nebo po mnoho set let. A potom jdete zpět do nebe nebo do svého domova, který je hrozně daleko, v různých úrovních, alespoň do páté úrovně. To je dům mistrů, pátá úroveň. Ale za ní jsou další úrovně, ano!

Chceme-li se zase vrátit znovu zpět, například ze soucitu nebo kvůli nějaké práci určené Otcem, pak sestoupíme dolů. A z důvodu příbuznosti s lidmi v minulosti bychom si mohli vypůjčit některý z jejich účtů, vy víte, karmu. Pouze dluh, nic, nic krásného nemůžeme od těchto lidí převzít. Můžeme si půjčit nějakou vinu a potom ji splácíme, rozumíte, naší duchovní silou, pomalu, dokud neukončíme svou práci na tomto světě. Tedy toto je jiný typ mistra, že? A jsou také takoví, kteří jsou z tohoto světa a po praktikování zde se okamžitě stávají mistry, právě jako by promovali. Ano. Tak jako na univerzitě máme profesory a studenty, kteří se později po absolvování stanou profesory. Rozumíte? Máme hodně dlouholeté profesory a nově jmenované profesory, atd. Podobně máme tyto typy mistrů.

Takže nyní, chceme-li jít do třetího světa, musíme být úplně očištěni od každé stopy karmy. Karma je zákon - "co člověk zaseje, to také sklidí". Je to tak? Stejně jako zasadíme-li sazenici pomerančovníku, sklidíme pomeranče, sazenici jabloně, budeme mít jablka, toto jsou takzvané karmy. Karma je v sanskrtu výraz pro příčinu a následek. V Bibli se nehovoří o karmě, ale píše se, co člověk zaseje, to také sklidí. To je totéž.

Bible je zkrácenou formou učení Mistra a stejně tak jeho život byl velmi krátký. Proto nenajdeme v Bibli mnoho výkladů. A mnohé z veršů Bible byly také zcenzurovány, aby vyhovovaly takzvaným vůdcům těchto hnutí, ne nezbytně vždy duchovně založeným. Vy víte z každého úhlu pohledu, že lidé všechno prodávají a kupují. Překupníci... překupníci existují ve všech oblastech života. Ale Bible, pravá Bible, my víme, je trošku jiná, maličko delší, přesnější a snazší k porozumění. V každém případě, protože nemůžeme z toho moc dokázat, o tom nemluvíme, aby lidé neřekli, že se rouháme. Můžeme tedy říkat jen něco, co jsme schopni dokázat.

A vy byste se mě pak zeptali: "Hovoříte o tomto druhém světě, třetím světě a čtvrtém světě. Jak to můžete dokázat?" Dobře, mohu! Jsem schopna to dokázat. Půjdete-li se mnou po stejné stezce, uvidíte to samé. Rozumíte? Pakliže ale nepůjdete, potom vám to nemohu dokázat. Pochopitelně. Přirozeně. Odvažuji se o těchto věcech hovořit proto, že existuje důkaz. Máme důkaz se sta tisíci žáky po celém světě. Takže můžeme říkat věci, které známe. Například..., půjdeme-li k..., ale vy tam musíte jít se mnou, musíte jít. Jinak nemůžete říci: "To je bezvadné, vy půjdete místo mne a řeknete mi a ukážete mi všechno." To nemohu.

Kdybych nebyla například v OSN v tomto sále, nezáleželo by na tom, kolik byste mi toho o tomto sále řekli, já jsem to nepoznala skutečně. Takže musíme jít s někým, kdo je zkušeným průvodcem. A v tomto sále je několik žáků různých národností, kteří prožili něco z toho, o čem jsem vám právě vyprávěla, částečně, někteří plně. Ano, ano. A tak třetím světem to v žádném případě nekončí. Co jsem vám řekla, je pouze část věcí. Je to jakýsi cestopisný příběh, vypravující věci z malé části a ne moc detailně. I když jsme si přečetli knihu o nějaké zemi, není to skutečná země. Je to tak? Proto tedy máme spoustu knih o cestování, o různých zemích na světě, ale přesto tam sami rádi jedeme. Správně?

Máme znalosti o Španělsku a Tenerife a Řecku, ale jen z filmů nebo z knih. Musíme tam jet a skutečně poznat radost z toho, že tam jsme, a jídlo, které nabízejí, a nádhernou vodu v moři a krásné počasí a přátelské lidi a všechnu možnou atmosféru, což nemůžeme zažít pouze čtením knih.

Předpokládejme tedy, že jste prošli třetím světem, a co další? Samozřejmě jdete výše, do čtvrtého. A čtvrtý svět, ten už je zcela mimořádný. A my nemůžeme pouhým užitím prosté řeči popsat světským lidem všechny tyto věci ze strachu, abychom neurazili Lorda toho světa. Neboť tento svět je tak překrásný, třebaže některé jeho části jsou velmi tmavé, tmavší než noc bez dodávky elektřiny v New Yorku. Zažili jste celé, naprosto celé město ve tmě? Ano! Tam je to ještě tmavší. Ale před tím, než dosáhnete světla, je to ještě tmavší. Je to takové "zakázané město". Než dosáhneme uvědomění si Boha, jsme tu zastaveni. Ale s učitelem, se zkušeným mistrem, můžete projít, jinak nejsme schopni nalézt cestu do tohoto světa.

Když jsme dosáhli různých rovin... stupňů existence, pocítili jsme nejen duchovní změny, ale také fyzické změny, změny intelektuální a také vše další v našem životě je změněno. Díváme se na svět jiným způsobem, jinak chodíme, jinak pracujeme. Dokonce naše práce, naše každodenní práce, nabývá jiného významu a my chápeme, proč takto pracujeme, proč musíme být v tomto zaměstnání nebo proč bychom je měli změnit. Je nám jasný smysl našeho života, takže se necítíme neklidní a nervózní, ano! Ale čekáme velmi harmonicky, trpělivě na ukončení našeho poslání na Zemi, protože víme, kam potom půjdeme. Víme to, pokud žijeme. Tak jak se říká "umírání během života". Ano, ano! Předpokládám, že někteří z vás něco takového slyšeli již dříve, ale neznám žádného mistra, který by mluvil jinak (Mistryně se usměje), vyjma toho, že musíme zažít skutečnou radost z vnitřních zážitků. Jak může někdo, kdo popisuje... myslím Mercedes Benz, to dělat různě. Je to tak? Musí to být ta samá věc. Tedy kdokoli, kdo vlastní Mercedes Benz, kdo zná Benz, by popisoval tutéž věc, rozumíte, ale to není Benz.

Ačkoli k vám mluvím velmi obyčejnou řečí, tyto věci ale obyčejné nejsou, a jsou to věci, které musíme sami poznat, prací, upřímností a s pomocí. Tímto způsobem je to bezpečnější. I když se to může stát, jedna k milionu, že bychom to dokázali sami, ale s nebezpečím, s rizikem a s mnoha nejistými výsledky, ne moc bezpečnými. Někteří z lidí v minulosti... kupříkladu Swedenborg (1688-1772 - švéd. filozof, přírodovědec, teolog a mystik - pozn.překl.). On to tak trochu dokázal sám. Nebo snad Gurdjieff, o němž se předpokládalo, že jemu samotnému se podařilo jít celou cestu sám. Když jsem ale o těchto lidech četla, o jejich práci, nebylo to bez nebezpečí a spousty potíží. A nevyhnutelně všichni z nich nedosáhli nejvyšší úrovně.

Tedy potom jdete do vyšší úrovně. Po čtvrté jdete do vyšší. V páté úrovni se nachází dům Učitele či Mistryně , všichni Učitelé přišli odtamtud. I když jsou jejich úrovně vyšší než pátá, zůstanou tam. To je jejich bydliště. A za tím je spousta aspektů Boha, kterým je těžko porozumět. Obávám se, abych vás nepopletla, takže vám to řeknu pravděpodobně jindy, nebo snad po zasvěcení, kdy budete trošku víc připraveni; a řeknu vám některé hrozné věci o vaší představivosti. Jak se někdy mýlíme v mnoha představách o Bohu.

Teď uvítám vaše otázky, pokud nějaké máte. Také uvítám, pošlete-li mne pryč, jestliže je to pro vás příliš nudné. (Mistryně se směje.) Také s radostí půjdu. Nějaké dotazy? Prosím. Ano, ano. Počkejte, prosím. To je v pořádku. Ne, ne. Počkejte, prosím, na mikrofon, aby lidé mohli slyšet, co říkáte.

Otázky a odpovědi

Tázající: Zmínila jste se, že duchovní učitel si může půjčit od lidí karmu. V takovém případě je karma pro tyto lidi smazána? Jaký to má pro lidi následek?
Mistryně: Ano, ano, ano. Oh! Mistr může vymazat karmu kohokoliv. Je-li to věc, kterou si zvolil udělat. Vlastně u všech žáků, v čase zasvěcení, musí být smazána celá karma minulosti. A já vám ponechám současnou karmu, takže můžeme pokračovat v tomto životě, jinak bychom hned zemřeli. Bez karmy tedy nemůžeme žít. Proto smí Mistr smazat pouze uloženou karmu, aby člověk byl čistým, a nechá mu malý kousek karmy, aby pokračoval v tomto životě, aby dělal, co má v tomto životě dělat. A potom je konec. To je, proč on může jít, jinak jak by mohl jít? I když je čistý v tomto životě, jak čistý? A co minulý život, rozumíte? Ano. V pořádku.
Tázající: Děkuji.
Mistryně: Prosím. Velmi inteligentní dotaz. Myslím, že jste byl velmi pozorný. Další? Prosím.

Tázající: Co je cílem Vašeho cvičení?
Mistryně: Co je cílem? Cožpak jsem vám to neřekla? Cestovat za tento svět, navrátit se do království Božího, znát vlastní moudrost a být lepším člověkem ještě i v tomto životě.

Tázající: Existuje karma ve všech říších?
Mistryně: Ne ve všech říších. Pouze do druhé, protože naše mysl, náš mozek, ten počítač, se vytváří v oné druhé úrovni. Když půjdeme celou cestou dolů, celou cestou z vyšších úrovní dolů do této fyzické úrovně, pravděpodobně vykonávat nějakou práci. Ano? I Učitel například sestupuje z té páté úrovně dolů do fyzického světa. Potom musí projít druhou úrovní a vzít si tento počítač a zapnout ho, aby pracoval v tomto světě. Právě jako potápěč, víte, který se potápí do moře. Musí připravit masku, kyslík a vše ostatní. I když on sám nevypadá tak směšně, ale když má na sobě kyslíkovou masku a potápěčskou výstroj, tak vypadá, vy víte, jako žába. Takto někdy vypadáme s naším... tímto počítačem a fyzickými zábranami. Jinak jsme naprosto krásní. I když si myslíte, že jste teď krásní, jste oškliví v porovnání s tím, co skutečně jste. Rozumíte? Kvůli celé té výstroji, kterou musíme nosit, abychom se ponořili hluboko do tohoto světa a pracovali. Tedy poté, co dosáhneme druhé úrovně při cestě nahoru, musíme tam nechat svůj počítač, už ho tam nahoře víc nepotřebujeme. Stejně jako když potápěč dosáhne pobřeží, odloží svou kyslíkovou masku a všechnu potápěčskou výstroj, ano, a vypadá zase tak, jaký byl. Ano? V pořádku! Ano, pokračujte, přejete-li si. Tady, tady, máme pouze jeden mikrofon, to je málo.

Tázající: Děkuji, děkuji, Mistryně. Řekla jste, že na konci druhého světa, dříve než půjdete nahoru, zanecháváte všechnu svoji karmu nebo musíte všechnu karmu rozpustit nebo vyčistit. Znamená to rovněž všechnu karmu z minulých životů, se kterou jste přišla do tohoto života?
Mistryně: Ano. Protože za druhým světem už není žádný počítač. My pouze máme karmu, protože máme tento počítač, rozum, mozek, který slouží k zaznamenávání každé zkušenosti z tohoto fyzického světa. Proto ho máme. Špatné nebo dobré, je to tam zaznamenáno. Nazýváme to karmou. Co je karma? Jen zážitky, špatné, nebo dobré, naše reakce, naše zkušenosti, které jsme se naučili v mnoha životech. A protože máme určité takzvané svědomí, víme, že bychom měli být dobří a že jsme někdy udělali něco špatně. Proto tomu říkáme karma. A ty špatné věci nás zatěžují, stejně jako hodně smetí, zavazadel, v důsledku zákona přitažlivosti; nás to táhne dolů a dělá nám to těžkosti při výstupu do hor. Rozumíte? Kvůli spoustě morálních disciplín na tomto světě, množství pravidel, zvyků, obyčejů u různých národů jsme poutáni uvnitř těchto takzvaných koncepcí dobra a zla, viny a neviny. Proto když máme co činit s lidmi tohoto světa, máme zážitky dobré, nebo špatné, viny, nebo neviny, podle zvyků, obyčejů onoho národa, zákonů onoho národa. Rozumíte? A stává se zvykem, že myslíme tím způsobem, že když uděláme toto, jsme vinni..., uděláme tamto, jsme špatnými lidmi. A toto všechno je tady uvnitř zaznamenáno. Proto proděláváme stěhování duše, proto jsme připoutáni k tomuto fyzickému světu nebo k světu o malý kousek výše. Ale ne dostatečně vysoko. My nejsme, nejsme... my nejsme dost volní. Nejsme dostatečně lehcí, abychom se nad to povznesli. Rozumíte? Kvůli všem těm koncepcím... předsudkům.

Tázající: Je nám při narození předurčeno, jaké určité úrovně dosáhneme v každém životě?
Mistryně: Ne, máme svobodnou vůli běžet rychleji, nebo pomaleji. Ano. Například vaše auto, načerpáte do něj sto litrů benzínu. Nevím, kolik do auta čerpáte. Neumím řídit auto. Ale vy s ním můžete jet rychleji, ano, a dosáhnout cíle rychleji, nebo pojedete pomaleji. V pořádku. To záleží na vás. Ano.
Mistryně: Ten pán vedle dveří. Nebo chcete hovořit dále, ano? Ne?

Tázající: Jenom se Vás chci zeptat... andělé, ve které jsou rovině?
Mistryně: Ve které jsou úrovni? Oh! To záleží na tom, o jaký druh andělů se jedná.
Tázající: Strážní andělé.
Mistryně: Hmm?
Tázající: Strážní andělé.
Mistryně: Oh! Strážní andělé mohou být nejvýše do druhé úrovně. Andělé jsou méně než lidské bytosti, méně významní. Jsou tu, aby nám sloužili.
Tázající: A nikdy se nedostanou dále?
Mistryně: Ne! Vyjma toho, když se mohou stát lidskými bytostmi. Všichni andělé lidským bytostem velmi závidí, protože v nich sídlí Bůh. Máme vše potřebné, abychom se spojili s Bohem, andělé to nemají. Je to složité. Pohovořím s vámi jindy. Jistě! Andělé jsou stvořeni k našemu užitku, také jsou různé typy andělů. Ano. Je-li například anděl stvořen Bohem, pak je stvořen, aby nám sloužil, rozumíte? A neměli by... nemusejí jít dále. Rozumíte? Ale mohli by, ano. Někdy je něco stvořeno bez možnosti zlepšení. Rozumíte? Například něco ve vašem domě, co jste udělali pro své vlastní pohodlí, rozumíte. I když je to velmi fantastické. Například sedíte tady a můžete zhasnout a rozsvítit světla po celém domě a zahradě a zapnout a vypnout televizi, protože jste si ji pro sebe vynalezli, ale to vám má pouze sloužit. I když je po některých stránkách lepší než vy, jako že tady můžete sedět a všechno kontrolovat, a vy to lidským úsilím nemůžete dokázat. Ale to neznamená, že je lepší než vy. Rozumíte? Je stvořen za jediným účelem, aby nám sloužil. I když je lepší než vy, ale není. Jistě. V pořádku. Nikdy se nemůže stát lidskou bytostí ten počítač. Tak je to.
Mistryně: Ano, pane, ano, pane.

Tázající: Mistryně Ching Hai, chci vědět... protože jsme nyní ve svém těle... mohlo by se stát, že bychom utrpěli pád, kdybychom se dříve osvobodili z tohoto těla? Byli jsme vždy v tomto stavu, nebo jsme dřív byli v lepším, nebo pouze v tomto stavu? Jaký je dobrý přístup nebo dobrá dispozice, abychom rychle postupovali vpřed?
Mistryně: Opustit tělo a pohybovat se vpřed, hm. Ano, můžeme, víme-li jak. Ano. Existuje mnoho různých metod, jak opustit tělo a jít za tento svět. Některé nevedou daleko, jiné velmi daleko a některé až na konec. V mládí jsem prováděla srovnání ve svých různých bádáních. I když teď vypadám stále mladě, ale tehdy jsem, víte, byla mladá. Naše metoda zde je nejlepší, ano! Jde nejdále, nejdále, až k dalekému konci. Existuje mnoho jiných metod, jestliže dáváte přednost sbírání zkušeností, můžete to dělat. Na trhu je jich mnoho, některé vedou do astrálního světa, některé dále..., k třetí nebo čtvrté úrovni, ale ne mnoho jich může dojít k páté, ano. Tedy naše metoda, naše cvičení spočívá v tom, že vás má vzít do páté úrovně, dříve než vás osvobodíme. Rozumíte? Nechám vás jít samotné. A poté se můžeme přiblížit různým aspektům Boha, za pátou úrovní, ale není to vždy příjemné, ano. Vždy si představujeme, čím výše, tím lépe; to není vždy pravda. Například někdy přijdeme do krásného paláce a jsme pozváni do učitelova obývacího pokoje. Sedíme tam a jsou nám servírovány chladné nápoje a nádherné jídlo a všechno možné. A pak nás napadne, že bychom se měli jít podívat trochu hlouběji do domu. A odvážili bychom se jít do místa, kde jsou odpadky a, víte, mnoho jiných věcí v domě. To není vždy důležité. Je to tak? A také do elektrárny, víte, půjdeme ke generátoru, který je právě mimo dům, a dostaneme ránu proudem, a potom tam zemřeme. Proto není vždy nutné nebo prozíravé jít hlouběji, ale mohli bychom to dělat kvůli dobrodružství. Ano, dobře.

Tázající: Mistryně Ching Hai, mám dvě otázky. Jedna je - z jakého světa pocházejí vzpomínky na minulé životy, jestli si na ně můžeme vzpomenout? A za druhé, jak minulé životy souvisejí s karmou?
Mistryně: S vaší současnou, ano? S vaší karmou?
Tázající: Se současnou karmou a současným porozuměním člověka? Jsou částí přebytečných zavazadel?
Mistryně: Ano, ano. Souvisejí s ní velmi moc. První otázka, odkud pochází minulá karma?
Tázající: Vzpomínky na minulé životy. Ano.
Mistryně: Můžeme číst záznamy minulého života, to je jisté. A záznamy minulých životů, jak jsem vám řekla, vzešly ze zápisu akaši. Ano. To je druh knihovny ve druhém světě, která je přístupná každému, kdo se tam umí dostat. Ne každý může jít do knihovny OSN nebo k ní mít přístup. Ale já mohu, například dnes, protože jsem pozvaná pohovořit v OSN. Je to tak? Ne každý může jít dovnitř, ale vy můžete, protože tady tak trochu sídlíte. Tak podobně, když získáme přístup do druhého světa, jsme schopni číst minulý život, ano! Rovněž máme-li přístup do prvního světa, do některé jeho části, můžeme mít jakýsi záblesk minulého života člověka. Ale to není moc vysoký nebo moc úplný záznam. A jak se tyto zážitky z minulých životů vztahují k přítomné karmě? Můžeme říci, že jsou zkušenostmi, které jsme získali, abychom zvládli náš současný život. Rozumíte? Co jste nastřádali v minulosti, upotřebíte v tomto současném životě. A podobně, příliš mnoho nepříjemných zkušeností z minulosti by vás vystrašilo, kdybyste uviděli nějaký symbol, který se velmi podobá minulému životu... Například jestliže v minulém životě... zrovna teď, spadnete ze schodů, ano, náhodou, a ošklivě se poraníte, a ve tmě, a nikdo vám nepomůže. A pokud byste šli nyní dolů po schodech, cítili byste se trochu polekáni, zejména je-li pod vámi hloubka a tma, cítili byste určitý vnitřní zápas, zda jít, anebo ne. Nebo jestliže jste už v minulém životě hodně studovali a hluboce bádali na některém vědeckém poli. V tomto životě se budete stále velmi zajímat... zajímat o... Toto je čínský jazykolam (směje se). Omlouvám se. Je moje angličtina ještě dost jasná? Ano? (Posluchači: Ano.) Dobře. Děkuji. Takže se cítíte stále velmi... jste tak nějak přitahováni k jakémukoli druhu vědeckého výzkumu, i když teď vědcem nejste. Něco podobného. Proto Mozart byl takový... génius, když mu byly čtyři roky. Šel přímo ke klavíru a stal se slavným až do této doby, stále. Ano? Byl géniem, protože cvičil už dříve, v mnoha jiných životech, dokud nedosáhl mistrovství, ale potom zemřel. Rozumíte? Než dosáhl vrcholu své kariéry, zemřel a nebyl spokojen jen tak zanechat... opustit svoji životní dráhu, protože miloval hudbu. Tak se vrátil a všechna jeho naučená zkušenost z minulého hudebního talentu se mu navrátila, protože měl tak silnou touhu pokračovat, když zemřel. Rozumíte? A někteří z těchto lidí se učí mnohým věcem z astrálního světa nebo z druhého světa, dříve než se znovu narodí v tomto světě. Tudíž mají neobyčejné nadání ve vědě nebo v hudbě nebo v literatuře, nebo v kterémkoli typu vynálezů, což jiní lidé neznají. Jak víte, je mnoho mimořádných vynálezů, kterým ostatní lidé nemohou rozumět a ani nemohou snít o vynalézání. Je to tak? Protože tito lidé je viděli, naučili se je. Proto jsou dva druhy učení v tomto světě nebo ve světě za tímto světem. Ti, kteří jsou nadaní a vynikající, géniové, jsou odborníci z onoho světa, z astrálního světa, druhého světa…, někdy z třetího světa, pokud si zvolí návrat zpátky. Ano? Jsou znamenití. Jsou géniové. V pořádku? Ano?

Tázající: Co je konkrétně obsahem Vašeho zasvěcení, a když je člověk jednou zasvěcen, co by mělo každodenní cvičení zahrnovat?
Mistryně: Dobře. Ano. Především, vše je zdarma a bez jakýchkoli závazků, vyjma toho, že vy sami se musíte zavázat, když budete chtít pokračovat v cestě dál. Hmm? Tak tedy podmínky - nejsou požadované žádné zkušenosti. Není vyžadována žádná předchozí znalost jakékoli jógy nebo jakékoliv meditace. Ale pak se musíte zavázat k celoživotnímu vegetariánství. Žádná vejce. Mléko je v pořádku. Sýr také. Cokoliv jiného bez zabíjení je v pořádku. Vejce ne, protože to také zahrnuje poloviční zabíjení, i když je, jak to říci..,. neoplodněno. A také má tak trochu vlastnost, že má tendenci přitahovat negativní sílu. Víte, proto mnoho lidí z pole černých a bílých mágů nebo mnoho kouzelníků - takzvaných šamanů, používá vejce, aby přitáhli některé entity z posedlých osob. Víte to, nebo ne? Víte? To je fantastické! Alespoň mám pro vás okamžitý důkaz, když ne okamžité osvícení. (Smích) A po zasvěcení... při zasvěcení poznáte Boží světlo a zvuk. Ano? Hudba ducha, ta vás táhne nahoru do vyšších rovin vědomí. Rozumíte samadhi - hlubokému míru a radosti. Ano. A poté pokračujete ve cvičení doma, myslíte-li to vážně. Jestliže ne, nemohu vás nutit, nemohu vás více obtěžovat. Pokračujete-li a chcete-li, abych vám na celé cestě pomáhala, potom budu pokračovat. Jestli ne... vidíte, to je ta cesta. A denní meditace dvě a půl hodiny. Vstávat časně ráno. Než usnete, meditujte dvě hodiny; a možná půl hodiny v době oběda. Když tady nejsem, abych hovořila, máte jednu hodinu na oběd. Můžete se někde schovat a meditovat. To už je jedna hodina. Ano? A večer ještě jednu hodinu nebo půlhodinu. Ráno vstaňte o hodinu dřív. Vneste pořádek do svého života, víte, méně televize, méně zbytečného povídání, méně telefonování, méně novin, pak máte hodně času. Ano, opravdu máme hodně času, ale někdy svůj čas promarníme. Právě jako naše auto jezdící po dvoře namísto jízdy na Long Island, ano. Jste s tím spokojeni? Nebo...? (Tázající: Ano!) Ano, a nic víc. Žádné podmínky pro vás, nic jiného kromě toho, že se zavážete k celoživotnímu cvičení. A každým dnem pocítíte různé změny k lepšímu a různé zázraky v životě, ne proto, že si to přejete. Prostě se to stane. Rozumíte? A potom opravdu zažijete, co je nebe na zemi, myslíte-li to skutečně vážně. Proto statisíce našich žáků zůstávají, zůstávají u mne po mnoho let, protože mají stále lepší zážitky, protože to myslí vážně a pravidelně cvičí.
Mistryně: Hmm. Ano, prosím. Ano, vepředu nebo napravo vzadu. Nejprve pán. (Mistryně se směje.)

Tázající: Prosím, vysvětlete charakter vědomí.
Mistryně: Charakter vědomí, dobře. Jde to těžko vysvětlit, ale mohli byste pro představu užít své inteligence. Je to určitá moudrost, víte, jako že víte něco lépe, než jste kdy věděli. Ano, znáte něco, co je za tímto světem, a znáte něco v tomto světě, co jste dříve neznali, a chápete mnoho věcí, kterým jste dříve nerozuměli. To je vědomí. A také když otevřete toto vědomí nebo takzvanou moudrost, doopravdy porozumíte, kdo jste a proč jste zde a co ještě je za tímto světem a kdo ještě, kromě našich pozemských obyvatel. Rozumíte? Existuje mnoho věcí. Tak úroveň vědomí je jakýsi stupeň porozumění, právě jako promoce na univerzitě. Čím více se učíte, tím více víte, až k promoci. Jste spokojeni? Je obtížné vysvětlit něco, co je abstraktní, ale pokusila jsem se. Je to určité uvědomění, víte. Je těžké vysvětlit uvědomění. Dosáhnete-li jiných, vyšších úrovní vědomí, vaše uvědomění je odlišné. Jinak poznáváte věci, jinak se cítíte. Cítíte se jen naprosto v míru, klidní, blažení. Nemáte žádné starosti a všechno ve vašem denním životě vám bude jasné. Víte, jak zařídit věci a jak lépe řešit problémy. Hmm? Dokonce to prospívá fyzické úrovni. A jak se cítíte uvnitř - to víte pouze vy. Je obtížné tyto věci vysvětlit. Stejně jako když jste se oženil s dívkou, kterou milujete, jak se potom cítíte - to víte pouze vy. Hmm? Nikdo jiný to nemůže cítit za vás. Ano.

Tázající: Ctihodná Mistryně, děkuji Vám za to nahlédnutí, které jste nám podala. Rád bych věděl, zda byste mi pomohla vyřešit problém, který mám v mysli. Proč je dnes na Zemi tolik učitelů dávajících nám možnost učit se tak rychle, kdežto v minulosti to bylo tak obtížné? Můžete se ujmout tohoto problému?
Mistryně: Ano, jistě. Protože za našich časů je lepší komunikace. Takže o učitelích lépe víme, ne že by v minulosti učitelé neexistovali nebo byli nedosažitelní. Samozřejmě je pravda, že někteří učitelé jsou více dosažitelní než jiní. To záleží na jejich volbě nebo ochotě dávat, nebo na jejich spřízněnosti s lidmi celkově. Ale pak v kterémkoli věku, vždy existuje jeden, dva, tři, čtyři, pět učitelů. V závislosti na potřebě té doby. My jsme si pouze vědomi přítomnosti mnoha různých učitelů, možná učitelů různých stupňů, protože v této době naštěstí máme hromadné sdělovací prostředky, máme televizi, máme rozhlasové vysílání a knihy, které bleskově tiskneme v milionech, v tisících milionech výtisků. Ano. Za starých časů, když jsme chtěli vytisknout knihu, jsme nejprve museli porazit celý strom a osekat ho velmi neumělou sekyrou, která se hned rozbila a nedala se dál použít, a leštit ho kameny a různými věcmi a vyřezávat jedno slovo za druhým. A když se chtěl přepravit celý soubor Biblí, byl zapotřebí celý konvoj. Rozumíte? Velkých nákladních vozů, byly-li v té době už vozy. Proto tedy víme o mnoha učitelích. Rozumíte? Ano, to je štěstí, to je pro vás velmi dobré, že máte... můžete nakupovat, víte, můžete si vybrat, co chcete. Takže nikdo vás nebude moci podvést a říkat "já jsem nejlepší". Ano, můžete srovnávat a k posuzování užívat své moudrosti, inteligence. "Ano, tento je lepší" nebo "mám raději tamtoho". "V obličeji vypadá strašně". "Hele tamten - ošklivý." (Smích)

Tázající: Tedy moje otázka pro Vás by pak byla, jelikož jste hovořila o nakupování, Vy byste uvažovala o zasvěcení někoho, kdo byl zasvěcen jiným Učitelem?
Mistryně: Uvažovala bych pouze, zdali tamten člověk skutečně věří, že já jsem více schopná vzít ho nebo ji do vyšší úrovně a rychleji. Jinak je lepší držet se svého vlastního učitele, cítí-li se mu člověk stále velmi blízký a má-li v něho hodně důvěry. Věříte-li, že váš učitel je už nejlepší, potom neměňte. Pochybujete-li stále ještě a nedostalo se vám světla a zvuku, o čemž jsem se zmínila, pak byste to měli zkusit. Ano, poněvadž světlo a zvuk jsou standardní mírou pro skutečného Učitele. Jedná-li se o někoho, kdo není schopen okamžitě vám předat světlo nebo zvuk, pak není opravdovým Učitelem, je mi líto, že to říkám. Cesta do nebe je vybavena světlem a zvukem. Stejně jako jdete-li se potápět do moře, musíte být vybaveni kyslíkovou maskou a vším ostatním. Existují věci pro různé účely. Je to tak? Proto vidíte všechny svaté, jak mají svatozář. To je světlo. Cvičíte-li tuto metodu, vyzařujete stejné světlo, jako se kreslí na obraze Ježíše, a lidé ho mohou vidět. Jsou-li lidé citliví na tyto jevy, víte, mohou vidět vaše světlo. Proto se maluje Ježíš se svatozáří a Buddha se světlem kolem sebe. Můžete vidět ty, kteří meditují na vysokém stupni, s tímto světlem, jste-li otevřeni. (Mistryně ukazuje na své čelo.) Mnoho lidí to může vidět. Viděl to někdo z vás, kteří jste zde? Vy? Co jste viděl?

Tázající: Tak tedy, já mohu vidět aury, aury...
Mistryně: Ano, ale aury jsou odlišné od světla. Aury mají různé barvy, někdy černou, někdy barvu kávy a někdy jsou žluté nebo červené. To záleží na náladě osoby v té době. Ale když vidíte člověka se silnou spirituální aurou, víte, že je to jiné. Je to tak? Ano.
Tázající: Nemám skutečný dotaz. Já jen..., chvíli jsem cvičil raja jógu.
Mistryně: Raja jóga. Ano.
Tázající: Myslím, že jsem také viděl aury. Myslím, že jsem tehdy o tom moc nevěděl, víte...
Mistryně: Chápu. Tázající: Chápání. Moc jsem tomu ještě nerozuměl.
Mistryně: A teď ji nevidíte? Vy ji vidíte jen někdy?
Tázající: Ne, teď nemedituji.
Mistryně: Aha, proto jste ztratil svoji energii. Měl byste znovu meditovat, co tomu říkáte?
Tázající: Ano!
Mistryně: Věříte-li stále oné cestě, měl byste meditovat. Do určité míry vám to pomáhá. Neuškodí vám to. V pořádku?

Tázající: Ve Vašem letáčku jsem viděla, že existuje pět přikázání. Jste-li jednou zasvěceni, musíte žít podle těchto pěti přikázání?
Mistryně: Ano, ano, ano. Jsou to zákony vesmíru.
Tázající: Nerozumím sexuálnímu cizoložství.
Mistryně: To znamená, máte-li už manžela, prosím, neuvažujte o druhém.
Tázající: Dobře. (Posluchači se smějí.)
Mistryně: Velmi prosté. Žijte svůj život stále jednodušeji, bez komplikací a hádání způsobeného emocemi. Ano. Raní to city jiných lidí. My neubližujeme jiným lidem, třeba jen citově. Takový to má význam. Snažíme se vyhnout konfliktům, snažíme se vyhnout citovému utrpení u každého, zejména u svých milovaných, emočně, fyzicky, mentálně, to je všechno. Dobře? Máte-li už jednoho, neříkejte mu to. Více to bolí, když se mu přiznáte. Jen vše vyřešte pomalu a tiše a nepřiznávejte se mu. Protože někdy si lidé myslí, mají-li milostnou pletku a pak jdou domů a přiznají se své manželce nebo manželovi, že je to velmi moudré a velmi upřímné. To je nesmysl. Není to k ničemu. Už jste udělali chybu, proč nosíte smetí domů a necháváte jiné lidi, aby se z toho těšili? Nebude-li o tom vědět, nebude se cítit tak špatně. Rozumíte? Ta skutečnost, že o tom ví, bolí. Takže se pokusíme ten problém vyřešit a neopakovat ho, a je to. Je lepší o tom s partnerem nehovořit, protože je to bude bolet, ty partnery. Ano!

Tázající: Všiml jsem si, že mnoho duchovních učitelů má velký smysl pro humor. Jaký je vztah humoru k duchovní praxi?
Mistryně: Rozumím. Myslím, že se pouze cítí šťastní a uvolnění, víte, a ve všem optimističtí. A jsou schopni smát se sami sobě a smát se druhým, smát se směšným věcem v tomto životě, kdy mnoho lidí na nich tak strnule lpí a bere je tak vážně. Poté, co určitým způsobem cvičíme, jsme jednoduše uvolněnější. Víte, nic už nebereme tak vážně. Zemřeme-li zítra, zemřeme; žijeme-li, žijeme, víte. Jestli přijdeme o všechno, přijdeme o všechno; pokud máme všechno, máme všechno. Máme dost rozumu a schopností, abychom se o sebe postarali za každé situace. Čili nebojíme se ničeho. Ztrácíme svůj strach, ztrácíme své starosti. Proto jsme uvolnění. Cítíme se netečnými k tomuto světu. Je jedno, co získáme nebo ztratíme, už to pro nás moc neznamená. Získáme-li hodně, je to pouze ku prospěchu lidí, potom dáváme; a ku prospěchu těch, které milujeme. Jinak nepovažujeme sebe nebo svůj život za tak důležité, abychom podstoupili všechny ty boje a utrpení kvůli jeho zachování. Uchováme-li ho, je to v pořádku. To neznamená, že sedíme celý den v posteli na matraci s hřebíky a meditujeme. Ne, my pracujeme. Rozumíte? Například já stále pracuji, fakticky! Maluji a věnuji se uměleckému řemeslu, abych se uživila. Nechci tudíž od nikoho přijímat milodary. A dokonce vydělávám tolik, že mohu pomáhat jiným lidem. Mohu pomáhat uprchlíkům, obětem katastrof a všem. Proč bychom neměli pracovat? My máme ale tolik talentu a schopností, a po osvícení je život pro nás tak snadný, že cítíme, že není žádná potřeba si dělat starosti. Rozumíte? Jen se přirozeně uvolníme. To je vysvětlení, jak se rodí smysl pro humor. Myslím, že je to tak, nebo ne? Připadá vám, že mám smysl pro humor? (Posluchači: Ano.) (Smích a potlesk) Ano. (Mistryně se směje.) Pak možná... musím přece jen být jakás takás učitelka? (Smích) Dobře. (Mistryně se směje.) Doufejme, že je to tak, kvůli vám, že jste tedy neposlouchali dvě hodiny neosvícenou osobu a neztráceli čas. Fajn. Nějaký další dotaz?

Tázající: Mistryně Ching Hai, příval otázek zaplavuje mou mysl. Já je jen všechny řeknu a Vy můžete odpovědět na každou, nebo na žádnou.
Mistryně: Ano. Na sto osm.
Tázající: A jsou to otázky, na které se vždy ptáme, my hledající duše, a jsou nám předkládány teorie a příběhy, a tak bych rád slyšel, co k tomu řeknete Vy. První otázka je: "Kdo jsme? Kdo jsem? A jak jsem se ocitl v situaci, že se musím dostat zpátky domů?" Víte, jak jsem opustil svůj domov, a proč je důležité vrátit se domů? A Vy jste hovořila o návratu do páté říše, a že není nevyhnutelně důležité pokračovat dále než tam. Ale existuje-li ještě něco dalšího, jaký to má smysl? Jaký vztah to má vůči mně, nemusím-li se tam bezpodmínečně navrátit? Tyto druhy otázek.
Mistryně: Dobře, jednotlivě. Myslím, že nejprve odpovím na tuto skupinu otázek. Tedy první skupinu tvoří: "Kdo jste? Proč jste tady a proč se musíte vrátit domů? A proč pátá říše a ne šestá?" Je to tak? Jednoduché. Začíná to teď být humorné. (Smích a potlesk) Dobře. Pokud jde o otázku "kdo jsem", můžete se jít zeptat zen-mistra, kterých je ve státě New York plno. Můžete se podívat do žlutých stránek a jednoho najít. (Smích) Nejsem na to odborník. A druhá: "Proč jste zde?" Možná proto, že se vám tady líbí, hmm? Jinak kdo nás může nutit, abychom tady byli, když jsme přece děti Boha. Takzvané Boží děti jsou jako Bůh sám. Ne? A princ je podobný králi, ano, je více nebo méně stejný jako král, nebo budoucí král. Tedy pouze když se mu někde líbí, potom tam bude. Hmm? V každém případě máme svobodnou vůli rozhodnout, zda být v nebi nebo někde jinde, abychom sami sbírali zkušenosti. Tak je to, pravděpodobně jste si na začátku, před mnoha věky, zvolil být tady, abyste se naučil něco dobrodružného, rozumíte, nebo něco děsného. Někteří lidé milují zážitky vzbuzující hrůzu, víte. Například... ten princ může být v paláci, ale mohl by se potulovat džunglí, rozumíte. Protože by velmi rád prozkoumal věci v přírodě. Mohlo by to tak být. Hmm? Mohlo by se stát, že jsme se tolik nudili, nudili v nebi, protože všechno bylo připraveno hotové a servírováno k našim palácovým dveřím, takže jsme chtěli udělat něco sami. Stejně jako královská rodina, někdy si chtějí sami pro sebe uvařit a nechtějí mít služebnictvo nablízku. A oni se zašpiní kečupem a olejem, ale jim se to líbí, rozumíte. Nevypadá to moc královsky, ale milují to. Ano, ano, ano. Tak například já mám lidi, kteří mě vozí. Všude, kde jsem, by lidé moc chtěli být mými řidiči. Ale někdy bych já sama ráda řídila. Jezdím na své malé tříkolce, která nevydává kouř, ano, na elektrický pohon, deset mil za hodinu, ne, deset kilometrů v hodině. Ráda takto jezdím po okolí. Protože všude, kam jedu, si mě lidé velmi všímají, takže někdy chci jet někam, kde mne lidé neznají. Jsem velice ostýchavá, vyjma toho, kdy mám hovořit na přednášce, protože to se tak trochu stalo mou povinností od té doby, co mě lidé objevili a učinili slavnou, až dodnes. Nemohu utíkat tak často, ale někdy přece uteču, víte, na dva tři měsíce. Stejně jako nějaká zhýčkaná manželka, která opustí manžela. A je to tedy moje svobodná volba, rozumíte. Tak snad jste se rozhodl vy, že budete chvíli tady. A možná teď nadešel čas, že se vám chce jít, protože jste se o tomto světě dost naučil a cítíte, že už není nic, čemu byste se chtěl naučit, a jste unavený cestováním. Chcete odpočívat. Jděte domů, nejprve si odpočiňte. A pak uvidíte, zda chcete jít znovu na dobrodružnou cestu, nebo ne. Dobře? To je vše, co mohu až do této chvíle říci. A proč musíte jít domů? A proč do pátého světa a ne do šestého? To záleží na vás. Po pátém světě můžete jít, kamkoli se vám zachce. Existuje mnohem více úrovní směrem nahoru. Rozumíte? Je to ale jen pohodlnější, neutrálnější zůstat tam. Dále nahoře je energie příliš silná. Můžete tam jít na chvíli, ale asi by se vám tam například nelíbilo odpočívat. Kupříkladu váš dům je krásný, ale některé jeho části jsou určeny pro toaletu, a vy byste tam nechtěli nastálo odpočívat, i když je to nad vaším domem. Víte, má to výhled na něco vyššího, krásnějšího, ale není to místo k odpočinku. Nebo generátor ve vašem domě - je hlasitý, horký, a jak víte, nebezpečný. Takže byste tam nechtěli být, i když je pro váš dům velmi užitečný. Rozumíte? To je všechno. Existuje mnoho aspektů Boha, které si neumíme představit. Vždy si představujeme, že čím výše jdeme, tím více lásky. Jsou ale různé druhy lásky. Máme vášnivou lásku, jak víte, hlubokou lásku, jemnou lásku, neutrální lásku. Takže záleží na tom, kolik můžeme unést, Bůh nám dá různé stupně lásky. Správně. Různé úrovně nabízejí odlišné stupně Boží lásky. V pořádku? Ale někdy je to příliš silné, cítíme..., cítíme, že jsme trháni na kousky.

Tázající: Haló. Vidím tolik zkázy kolem sebe, ničení životního prostředí.
Mistryně: Pravda.
Tázající: Krutosti. Krutosti ke zvířatům.
Mistryně: To je pravda.
Tázající: Jen bych rád věděl, jak to vnímáte a co můžete doporučit lidem, kteří se snaží duchovním způsobem vysvobodit z tohoto světa, abyste jim pomohla vypořádat se se svým prostředím a vypořádat se s veškerou devastací, ke které kolem nich dochází. A myslíte, že putování za tento svět je pro nás dostačující, abychom rozpoznali, co po sobě zanecháváme, nebo cítíte, že my v této rovině máme povinnost pokusit se zmírnit utrpení? A bude to k něčemu dobré?
Mistryně: Bude. Bude. Alespoň pro nás, pro naše svědomí, abychom cítili, že něco děláme a že jsme se vynasnažili zmírnit utrpení našich bližních. Dělám to samé. Cokoli žádáte, já to dělám. Dělala jsem, dělám a budu dělat. Již jsem vám řekla, že naše finance jsou rozdělovány různým organizacím, občas, nebo různým zemím, když dojde ke katastrofám. Nerada bych se tím moc chlubila, ale jelikož se ptáte... Například v loňském roce jsme poskytli finanční podporu Filipínám, aby se jim ulehčilo v jejich... pomoc při výbuchu sopky Pinatubo. A pomohli jsme obětem záplav v Au Lac a obětem povodní v Číně, atd. Teď se pokoušíme pomoci uprchlíkům z Au Lac, aby byli propuštěni… aby... pomoci OSN s břemenem, vy rozumíte, za předpokladu, že OSN s tím souhlasí. Ale pokoušíme se. Ano, je vám to teď jasné? Pomáháme jim finanční podporou, ale také bychom je mohli někde jinde umístit, pokud k tomu OSN dá svolení - s požehnáním OSN. Rozumíte? Ano, tak konáme všechno to, co jste požadovali, a také když už jsme zde, rozumíte, můžeme právě tak dobře zlepšovat naše prostředí. Proto tedy pomáháme trpícím a pozvedáváme morální úroveň světa. Ano? Jak duchovně, tak fyzicky. Ano. Protože někteří lidé ode mne nechtějí duchovnost přijmout. Chtějí přijmout pouze fyzickou pomoc. Takže jim pomáháme fyzicky. A to je naše činnost, proto musím vydělávat peníze. Proto nechci žít z darů lidí. Rozumíte? Všichni moji mniši a žáci musejí pracovat, právě tak jako vy pracujete. A potom, kromě toho, pomáháme také duchovně, rozumíte, a pomáháme trpícím tohoto světa, pomáháme mírnit utrpení světa. Musíme to dělat. To neznamená, že trávíme v samadhi celý den a užíváme si. To je velmi sobecký buddha (osvícená bytost). Toho tady mít nechceme. (Smích)
Tázající: Hovořila jste o rovině, kde si je člověk vědom toho, že existují síly, které pocházejí z onoho uvědomění. Co dělat teď, jste-li si vědoma těchto sil, nevíte, že je máte, ale uvědomujete si je? Můžete se dokonce cítit úplně normálně. Jak je užíváte, nebo neužíváte? Jak se nestat netrpělivým k tomu, co se děje kolem nás, pokud do toho nezasahujete? Když vidíte, jak všechno jde svou pomalou světskou cestou, a my víme, že se stačí jen modlit nebo dělat něco jiného, abychom napomohli lepšímu a rychlejšímu rozřešení. Co to znamená a jak tomu člověk může napomoci s požehnáním, které vyzařuje? Rozumíte tomu, co myslím?
Mistryně: Rozumím, rozumím. Vy jste mínil, když máme sílu věci měnit a když se vše kolem řeší byrokratickým a pomalým způsobem, jak byste našel trpělivost to snášet, je to tak? Nebo byste se jen modlil nebo prováděl nějakou magii, nebo ukázal prstem na to a ono by to fungovalo správně? Ne, já mám trpělivost, protože musíme pracovat tempem tohoto světa, abychom ho neuvedli v chaos. Ano. Například dítě není schopné běžet. Nezachováte se tak, aby kvůli tomu, že spěcháte a chcete běžet, dítě klopýtlo a upadlo. Musíme být tedy trpěliví. I když máme sílu běžet, jdeme s dítětem krokem, ano. Proto jsem někdy také zklamaná a netrpělivá, ale musím se učit být trpělivá. Proto musím chodit a sklánět hlavu, od jednoho prezidenta ke druhému, kvůli uprchlíkům, i když chceme nabídnout všechnu finanční podporu. Dali bychom všechno, co máme, všechno, miliony dolarů nebo dokonce miliardy. Musíme projít byrokratickým systémem. Dej Césarovi, co Césarovi patří. Rozumíte? Nebudu jen vrtět hlavou nebo dokonce ukazovat prstem na OSN, abych je přiměla k činu. Ne, ne. Způsobujeme v tomto světě katastrofu, užíváme-li fyzickou, magickou sílu. Rozumíte? Vše musí jít svou cestou, kterou to jde. Ale jsme schopni pozvednout lidské vědomí duchovním léčením, duchovní moudrostí, porozuměním. Vštípit jim vědomí, že jsou ochotni to udělat, rozumíte, a spolupracovat. To je nejlepší způsob, ne používat magickou sílu. V žádné životní situaci nepoužívám záměrně magické síly. Ale zázraky se stávají právě kolem duchovně cvičících. Je to velmi přirozené, neúmyslné. Rozumíte? Jen ne si něco vynutit. Ano, to není k ničemu. Dítě ještě neumí běžet. V pořádku? Jste spokojen s mou odpovědí? Nevyhovuje-li vám kterákoli moje odpověď, prosím, řekněte mi, protože mohu vysvětlovat blíže. Ale věřím, že jste velmi inteligentní, nejlépe vybraní a nejchytřejší lidé všech národů. Z toho důvodu to moc nerozvíjím, ano. Další dotaz? Ano, tam vzadu. Je dobré, že máme OSN, musím mimochodem říci. Ano, ano. Eliminujeme mnoho světových konfliktů a válek, i když je nemůžeme zcela snížit na minimum. Ale čtu vaše knihy z OSN. A řídila jsem se některými z prací OSN. A musím pochválit její snahu a účinnost při osvobozování rukojmí, kde jiní lidé nemohou pomoci, všechna síla světa nemůže osvobodit, a jeden komisař OSN to dokázal. Ano, a mnoho dalších věcí, týkajících se pomoci při katastrofách a problému uprchlíků. Slyšela jsem, že máte okolo dvanácti milionů uprchlíků, to je zodpovědnost. Ne? Je to spousta práce, a války a všechno. Takže je dobré, že máme OSN, ano! To je velmi dobré!

Tázající: Děkuji Vám, Mistryně Ching Hai, že jste se s námi podělila o svou moudrost. Mám otázku. Týká se zvyšování světové populace a s tím souvisejícího problému dalšího poškozování životního prostředí a další větší potřeby potravin. Poznamenala byste ráda něco ke zvyšování celkového počtu obyvatel na Zemi? Je toto světová karma? Nebo to vytvoří jistý druh karmy v budoucnu?
Mistryně: Hmm, mít více lidí pro tento svět je také velmi dobré. Proč ne? Více nabito, více hluku, více legrace. Ne? (Smích) Není tomu skutečně tak, že jsme přelidněni. Pouze nejsme rozloženi rovnoměrně. Lidé se koncentrují jen v určitých oblastech světa a nechtějí se stěhovat do jiné oblasti. To je všechno. Ano, máme takovou spoustu rozlehlých oblastí s neobdělávanou půdou, které se nevyužívá. Mnoho nedotčených ostrovů, mnoho rozlehlých... víte, plošin, na kterých se pouze zelenají lesy, a nic tam není. Hmm, lidé se jen rádi soustřeďují například v New Yorku (smích), protože je tu více zábavy. Ano, protože kdyby nějaká vláda, jakákoli vláda byla schopná vytvářet pracovní příležitosti, rozumíte, a průmysl... a různé možnosti zaměstnání na různých místech, lidé by tam šli také pracovat. Lidé se pouze koncentrují do některých míst, neboť je zde snazší najít zaměstnání nebo bezpečí. Kdyby na jiných místech byly také pracovní příležitosti a bezpečí, šli by tam lidé také pracovat. Oni touží po jistotě, po zábavě. To je velmi přirozené. Ano? Neměli bychom tedy mít strach z přelidnění. Měli bychom být více organizovaní, abychom se lidem světa více postarali o pracovní příležitosti a bydlení a bezpečnost. Potom by to bylo všude stejné. Nikdy bychom nebyli přelidněni. A k vaší otázce vztahující se k potravinám, vy byste to měl vědět lépe. Protože v Americe je taková spousta informací, týkajících se způsobu záchrany světa. Vegetariánská strava je jedna z nejlepších možností zachovat světové zdroje, jak uživit celou populaci Země. Protože plýtváme množstvím vegetariánské potravy, energií, elektřinou, léky, abychom chovali zvířata. Rozumíte? Zatímco by se lidé mohli nasytit přímo. A mnoho zemí třetího světa prodává své bílkovinami obohacené vegetariánské potraviny za nejnižší ceny. Ale to není pomoc obyvatelstvu ostatních národů. Kdybychom všechny potraviny rozdělovali rovnoměrně a stravovali se vegetariánsky, nepomohlo by to pouze nám, ne pouze zvířatům, ale celému světu. V jednom výzkumném... časopise se psalo, že kdyby každý v... jak to říci... oh, když jsem minule byla v OSN, už jsem se o tom zmínila. Zapomněla jsem. Kdybychom se stravovali vegetariánsky, na světě by už nebyl hlad. A také musíme organizovat, ano, organizovat. Znám člověka, ten je schopen udělat z rýžových otrub výživné jídlo, dokonce mléko. A minule jsme o tom hovořili. Řekl, že to stojí přibližně tři sta tisíc dolarů a může nasytit šest set tisíc lidí na Ceylonu - chudé, podvyživené, matky a všechny podobné. Ano, to bylo fantastické. Neboť způsob, kterým to děláme v mnoha částech světa, je takový, že plýtváme přírodními zdroji, ne že bychom měli nedostatek. Bůh by nás sem nedal, abychom vyhladověli. Ve skutečnosti vyhladovíme sami sebe. Musíme začít myslet jinak..., nově uspořádat, a to potřebuje požehnání vlád mnoha zemí. Musejí nám požehnat svou naprostou poctivostí, čistotou, a rozumíte, důstojností a ochotou sloužit lidem namísto sloužit sobě. Budeme-li mít toto požehnání od vlád všech zemí, rozumíte, nebudeme mít ve skutečnosti už žádný problém. Žádný problém. Musíme mít dobré vedení, dobrou ekonomickou organizaci a talentované řídící kádry a upřímné vlády. K tomu ale může dojít rychleji, když mnoho lidí nebo většina i nebo všichni lidé se stanou duchovními. Pak poznají disciplínu. Pak poznají přikázání. Pak budou vědět, jak být upřímnými a čistými. A oni potom budou vědět, jak užít svoji moudrost. Potom mohou myslet na to, aby udělali spoustu věcí a nově uspořádali naše životy. Rozumíte? Jinak se lidé pokoušejí jen hnát za mocí se svým kapesným nebo penězi vybranými od veřejnosti a pokoušejí se znovu vybrat stejné peníze, než o moc pak zase přijdou. To vůbec nepomáhá. Nezáleží na tom, zda sedíte na zlatém dole, zemřeme všichni stejně chudí. Vůdci mnoha národů si musejí být vědomi své moci a zodpovědnosti. Musejí myslet na lidi, reorganizovat systém. Oh! Ano.

Tázající: To se zdá být velmi obtížné, protože jak vidím, hodně... jak já rozumím, hodně z toho ničení životního prostředí dnes má souvislost s požadavkem rostoucí populace na více životního prostoru, na domy, na životní styl, jaký my ve 20. století známe a chceme žít. Řekněme džungle v Brazílii. Tamější poškozování životního prostředí. Ničení tamějších lesů, deštných pralesů. Půda je zbavována listí, a to má za následek záplavy. A nedá se říci, že toto se nevztahuje k problému přelidnění.
Mistryně: Ano, samozřejmě, v tomto světě spolu všechno navzájem souvisí. A jediným řešením je řešit to od kořene, ne od větví. A kořenem je duchovní stabilita. Rozumíte? (Potlesk) Tedy se musíme pokusit šířit duchovní poselství, to, co umíme, a držet se duchovní disciplíny. To je to, co lidé nemají. Je to v pořádku, napojit se na elektrický stroj a mít nějaké světlo a nějakou bzučící hudbou získat samadhi. Ale nemáte-li morální disciplínu, pak někdy užíváte energii pouze pro špatné věci. Neumíte to kontrolovat. Rozumíte? Proto my v této skupině, my dodržujeme... učíme lidi nejprve dodržovat přikázání. Přikázání jsou důležitá. Musíme vědět, kam jdeme a jak řídit svoji energii. Energie bez lásky, bez soucitu, bez náležitého pochopení morální hodnoty je pak nepotřebná. Stává se černou magií, zneužíváním. Ano, odtud černá magie pochází. Rozumíte? Je tedy lehké získat osvícení, ale je těžké ho udržet. Na naší cestě, nejste-li opravdu disciplinovaní a morálně vybavení, vám Mistr část vaší energie odebere, abyste ji nemohli zneužít a provádět společnosti špatné věci. Rozumíte? To je ten rozdíl. Mistr má kontrolu. Síla Mistra, v pořádku? Ano, mám velkou radost ze všech vašich inteligentních otázek. Velmi inteligentních. Lidé dělají tyto věci, protože nejsou dost rozumní, víte, jako poškozování půdy, jak jste řekli, nebo konání něčeho pouze z nedostatku moudrosti. Ano, kořenem je tedy moudrost, duchovní cvičení. Staňte se osvícenými. Ano.

Tázající: Moje otázka zní, že já vím, že bojuji, abych dělala tu správnou věc a prováděla svá cvičení, a vím, že bojuji proti něčemu, co bojuje proti mně. A moje otázka je, jak se dostanu za tento boj? Jak zvítězím?
Mistryně: V tom je ta zábava. Je-li něco příliš lehké, víte, že tu výzvu ztrácíte, a dokonce to ani nechcete vyhrát. Ano. Proto jsou uvnitř nás dvě síly. Orientálními termíny a v čínštině je nazýváme "jin a jang". Hmm. Západní terminologie je nazývá negativní a pozitivní. Negativní síla nás nutí dělat něco, co je proti naší vůli, a pozitivní síla nám pomáhá onen záměr přemoci. A někdy prohrajeme, někdy zvítězíme, v závislosti na naší duchovní disciplíně a síle. Tak zkuste bojovat a pokračovat. Právě jako OSN se potýká s problémem uprchlíků a válkami ve světě. Někdy nakonec zvítězíte, to vyžaduje určitý boj.

Děkuji vám za pozornost. Vše nejlepší.Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích