Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Knihy
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Klíč k okamžitému osvícení
(výtisk zdarma)ÚvodV průběhu věků navštěvují lidstvo výjimeční jedinci, jejichž jediným smyslem je duchovní povznesení lidstva. Jedním z těchto návštěvníků byl Ježíš Kristus, podobně jako Shakyamuni Buddha a Mohamed. Tito tři nám jsou dobře známi, ale je mnoho dalších, jejichž jména neznáme. Někteří učili veřejně a znalo je nemnoho lidí, jiní zůstali anonymní. Tito jedinci byli v různých dobách a v různých zemích označováni různými jmény. Říkalo se jim Mistr, Učitel, Avatár, Osvícený, Spasitel, Mesiáš, Matka Boží, Posel, Guru, Žijící světec a podobně. Přicházeli nám nabídnout to, čemu se říká Osvícení, Spasení, Pochopení, Vysvobození či Probuzení. Použitá slova se mohou lišit, ale v podstatě všechna znamenají totéž. Návštěvníci téhož Božího původu, téže duchovní velikosti, morální čistoty a síly pozvednou lidstvo obdobně jako světci v minulosti; jsou dnes mezi námi, i když jen málo lidí o jejich přítomnosti ví. Jedním z nich je Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Mistryně Ching Hai není příliš pravděpodobným kandidátem na to, aby byla široce uznávána jako Žijící světice. Je to žena, a mnoho buddhistů i dalších lidí věří mýtu, že žena se nemůže stát Buddhou. Pochází z Asie a mnozí lidé ze Západu očekávají, že jejich Spasitel bude vypadat jako oni. Avšak ti z nás - jsme z celého světa a patříme k mnoha různým náboženským vyznáním - kdo jsme ji poznali a následujeme její učení, víme, kdo a co Mistryně Ching Hai je. K tomu, abyste to poznali, je zapotřebí otevřené mysli a upřímného srdce. Také to od vás bude vyžadovat čas a pozornost, ale jinak nic.

Lidé tráví většinu času tím, že si vydělávají na živobytí a starají se o své materiální potřeby. Pracujeme, abychom učinili své životy i životy svých milovaných co nejpohodlnější. Když máme čas, věnujeme pozornost takovým věcem, jako je politika, sport, televize nebo nejnovější skandál. Ti z nás, kdo zažili milující sílu přímého vnitřního kontaktu s Božským, vědí, že nic většího v životě není. Pociťujeme, že je škoda, že tato dobrá zpráva není známa širší veřejnosti. Řešením všech životních bojů je sedět tiše ve svém nitru a čekat. Víme, že nebesa jsou na dosah. Promiňte nám, když chybujeme svým nadměrným nadšením a říkáme věci, které se mohou dotknout vaší racionální mysli. Je těžké, abychom zůstali zticha, když vidíme to, co vidíme, a víme to, co víme.

My, kteří se považujeme za žáky Nejvyšší Mistryně Ching Hai a provádíme její metodu (Metoda Quan Yin), vám nabízíme tuto úvodní knížku a doufáme, že vám pomůže více se přiblížit osobní zkušenosti Božského naplnění, ať již prostřednictvím naší Mistryně, nebo někoho jiného.

Mistryně Ching Hai klade důraz na meditaci, vnitřní rozjímání a modlení. Vysvětluje nám, že musíme objevit přítomnost Boží ve svém vlastním nitru, chceme-li být v tomto životě opravdu šťastní. Říká nám, že osvícení není ezoterická a nedosažitelná záležitost, ke které mohou dospět pouze ti, kdo se vzdálí od společnosti. Jejím úkolem je probudit přítomnost Boží v našem nitru, zatímco my žijeme normální život. Prohlašuje: "Je to takto. Všichni známe Pravdu. Jde jen o to, že jsme ji zapomněli. Proto někdy musí někdo přijít a připomenout nám smysl našeho života, proč Pravdu musíme najít, proč musíme meditovat, proč musíme věřit v Boha nebo Buddhu či v kohokoli, koho považujeme za Nejvyšší sílu ve vesmíru." Nikoho nežádá, aby ji následoval. Nabízí prostě jako příklad své vlastní osvícení, aby ostatní mohli dosáhnout konečného vysvobození.

Tato knížka je úvod do učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Uvědomte si, prosím, že uvedené přednášky, poznámky a citáty přednesené Mistryní Ching Hai byly nahrány, přepsány, někdy přeloženy z jiných jazyků a pak upraveny ke zveřejnění. Doporučujeme vám, abyste si poslechli nebo se podívali na originální kazety. Získáte tak z tohoto zdroje mnohem bohatší zážitek z její přítomnosti než z psaného slova. Samozřejmě, že nejúplnější zkušenost představuje setkání s Mistryní osobně.

Pro některé lidi je Mistryně Ching Hai Matkou, pro jiné je Otcem a pro ostatní jejich Milovanou. Přinejmenším je nejlepší přítelkyní, kterou jste kdy měli na tomto světě. Je zde, aby dávala, ne aby brala. Za své učení, pomoc a zasvěcení nebere žádné poplatky. Jediná věc, kterou od vás vezme, je vaše trápení, váš smutek a bolest. Ale pouze v případě, že to chcete vy sami!Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích