Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

News 123
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Důležitost dodržování čistého vegetariánství


Nejvyšší Mistryně Ching Hai
News 123
5.července 1997
Los Angeles, USA, originál v angličtině

Buďte opatrní ohledně toho, co jíte, abyste se neznečistili a abyste nemátli buňky a mozek. To bude následně brzdit váš duchovní růst. Není to tak, že Bůh se stará o to, co my jíme, ale pokud my otravujeme náš systém intoxikovanými věcmi nebo nečistým jídlem, jako je maso nebo zvířecí produkty, potom se buňky těla a mozku také stanou kontaminované a zmatené. A proto nebudeme schopni myslet čistě nebo sedět klidně, abychom našli zdroj štěstí a moudrosti.

Musíme sedět klidně. V obou případech při našich sezeních a denních aktivitách musíme zkoušet být klidnější a zaměřit se víc dovnitř, tak abychom mohli kontaktovat skutečný zdroj naší Božské kvality. Odtamtud se můžeme starat o naše denní problémy a bolest a udělat život šťastnější. Pokud mateme naše buňky, mozek, krev a city, budeme také zmateni. Potom už více nemůžeme myslet přímo. Když sedíme v meditaci, staneme se velice unavenými a zneklidněnými. Dokonce i když sedíme dobře v meditaci, naše vize bude zamlžena negativními vlivy z otrávených věcí, které jsme si vzali do našeho těla. Není to tak, že se Bůh staral, co jíme, nebo já se starám, co jíte, nebo že pokud jíte trochu masa, půjdete přímo do pekla. Není to pravda. Je to tak, že pokud chceme být Božskými, musíme se starat, aby všechno, co děláme, a všechno, co jíme, bylo čisté, tak abychom se stali také čistými.

Všechno, co jíte zde, je čistě vegetariánské a velice hygienické, protože oni používají roušky, když pro vás vaří. I kdyby v sobě měli bakterie nebo viry z nachlazení, nepřenesou to na vás. Ale když jíte venku v jiných restauracích, samozřejmě my to nemůžeme zaručit. Ale vy můžete recitovat Svatá Jména, abyste vyčistili jídlo a nabídli ho Bohu, před tím, než ho sníte! To také pro vás hodně minimalizuje infekci.

Já se také nestarám o to, co jíte, ale cokoliv, co vy jíte, bude ovlivňovat vaši meditaci, duchovní praxi, náladu, temperament, osobnost a vaši úroveň života. Všechno na tom závisí. Pokud jsme v materiálním světě, všechny materiální věci nás ovlivňují. To je důvod, proč musíme být pozorní a jíst čisté jídlo - jídlo, které má méně karmického zatížení a méně utrpení pro nás. Díky zvířecímu strachu ze smrti a lpění na životě oni hodně trpí. Pokud jsou nuceni předčasně zemřít kvůli nám, samozřejmě jejich strach a nenávist zůstávají v mase, které jíme. Proto se také stáváme agresivními, zneklidněnými, nespokojenými a někdy násilnickými stejně tak, jak se zvířata cítila předtím, než zemřela.

Rostliny také mají city, ne skutečné city, ale reakce reflexů, ale ne tak moc. Jejich krátký život není tak dlouhý jako zvířecí. Jejich strach není tak intenzivní. Kromě toho mohou znovu vzrůst. Můžete uříznout jednu větev stromu a vyrostou další dvě nebo tři větve. Takže pokud my uřízneme jeden strom, je to v pořádku, ale zasaďte tři další. Nebo pokud uříznete větev, nechte, aby vyrostly tři další. Je to v pořádku. My neuctíváme Přírodu. My užíváme Přírodu, ale my také ochraňujeme Přírodu pro nás. Lidské bytosti musí být vždy první. Někteří moc fanatičtí lidé říkají: "Dobrá, potom nebudeme jíst také rostliny, protože jsou živé." Já říkám: "Dobrá, potom zemřete." My neuznáváme fanatismus; děláme všechno střední cestou a velice mírným způsobem, stejným způsobem se také chováme.Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích