Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Budu tě stále milovat


Nejvyšší Mistryně Ching Hai
14.března 1994, tisková konference a banket v Alhambře, Kalifornie

OK. The song is like this.
This is about a Master,
like Jesus, you know?
He always promised us
that He will never leave us
and never forsake us
until the end of the worlds.
So He said to His disciples
that He will forever love us.
Something like that. OK?
I Will Forever Love You!
I will forever love you
Through all the worlds
Through all the lovers
Through all the beauties
That you so adore
Through all the beauties
That you so adore
I will forever love you
Through all the mothers
Through all the lovers
Through all the beauties
That you so adore
Through all the beauties
That you so adore
You will forever search for
The Love in yonder
The Love in yourself
The Love in My Lore
That you so adore
Do you understand?
I know you're very enlightened.
But...
The True Love you'll find
Only by My side
When your journey ends
I'll send you My Sign
I'll send you My Love
I'll send you My Light
I'll send you True Love
I'll send you True Light
I will forever love you
Through all the worlds
Through all the lovers
Through all the beauties
That you so adore
Through all the beauties
That you so adore
The True Love you'll find
Only by My side
When your journey ends
I'll send you My Sign
I'll send you True Love
I'll send you True Light
I'll send you True Love
I'll send you True Light
You will forever search for
The Love in yonder
The Love in yourself
The Love in My Lore
That you so adore
The Love in My Lore
That you so adore
That you adore...
I think you like my song.
Oh, next one: "Love Me."
"Love Me."
Love Me - you know who is "Me"?
The Supreme Master in all of us.
Nov. 2, 1993
Group Meditation in LA Center
The song's
inspired by the Bhagavad Gita.
In the Bhagavad Gita,
God said to Arjuna:
"Love Me.
Surrender everything unto Me."
Understand? So that's the "Me."
Dobrá. Ta píseň je taková.
Je o Mistru,
jako Ježíš, víte?
A On nám vždy sliboval,
že nás nikdy neopustí
a nikdy nás nenechá
až do konce světů.
Řekl svým žákům,
že nás bude milovat napořád.
Něco takového. Dobrá?
Budu vás milovat napořád!
Budu vás milovat napořád
přes všechny světy,
přes všechny milovníky,
přes všechny krásy,
které tak zbožňujete.
Přes všechny krásy,
které tak zbožňujete.
Budu vás stále milovat
přes všechny matky,
přes všechny milovníky,
přes všechny krásy,
které tak zbožňujete.
Přes všechny krásy,
které tak zbožňujete.
Vy stále budete hledat
Lásku tam v dálce,
Lásku v sobě,
Lásku v Mém učení,
které tak obdivujete.
Rozumíte?
Já vím, že jste velice osvícení.
Ale …
Skutečnou Lásku najdete
pouze po Mém boku,
když vaše cesta končí.
Já vám pošlu Moji Píseň.
Já vám pošlu Moji Lásku.
Já vám pošlu Moje Světlo.
Já vám pošlu skutečnou Lásku.
Já vám pošlu skutečné Světlo.
Já vás budu stále milovat
přes všechny světy,
přes všechny milovníky
přes všechny krásy,
které tak obdivujete.
Přes všechny krásy,
které tak obdivujete.
Skutečnou Lásku najdete
pouze po mém boku.
Když vaše cesta skončí,
pošlu vám Moji Píseň,
pošlu vám Moji skutečnou Lásku,
pošlu vám Moje skutečné Světlo,
pošlu vám Moji skutečnou Lásku,
pošlu vám Moje skutečné Světlo.
Vy stále budete hledat
Lásku tam v dálce,
Lásku v sobě,
Lásku v Mém učení,
kterou tak obdivujete.
Lásku v Mém učení,
kterou tak obdivujete,
kterou obdivujete …
Já myslím, že se vám má píseň líbí.
Oh, další: "Miluj Mě."
"Miluj Mě."
Miluj Mě - ty víš, kdo je "Mě"?
Nejvyšší Mistr v nás všech.
2.listopadu 1993, skupinová
meditace v Centru v Los Angeles
Písně
inspirované Bhagavad Gitou.
V Bhagavad Gitě
Řekl Bůh Arjunovi:
"Miluj Mě.
Odevzdej Mi všechno."
Rozumíte? Takže to je to "Mě".


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích