Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Miluj Mě!


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


Love Me!
Like you've never known anyone
Love Me!
Love Me!
And love only Me!
Love Me!
Like you've never loved anyone
Love Me!
Love Me!
And I will set you free!
Forever and ever
We'll be together
Beyond all frontiers
Beyond sorrows and fears
Forever and ever
Forever and ever
Follow Me!
Follow Me!
Follow only Me!
Follow Me!
Follow Me!
And I will set you free!
Love Me!
Love Me!
More than all glories!
Love Me!
Love Me!
I am your glory!
Forever and ever
We'll be together
Beyond all frontiers
Beyond sorrows and fears
Forever and ever
Forever and ever
Follow Me!
Follow Me!
Follow only Me!
Follow Me!
Follow Me!
And I will set you free!
Love Me!
Love Me!
More than all glories!
Love Me!
Love Me!
Because I'm your glory!
Forever and ever
Forever and ever
Forever and ever...
So, you like my song, huh?
I think you like my song.
This song is called
"Go! Go! Go!"
We can sing devotional songs to God
and at the same time enjoy ourselves.
God is not so miserable
and art-less. OK?
So, we can practice meditation
and enjoy our lives at the same time.
Is that OK? (Yeah!)
Miluj Mě!
Jako kdyby jsi nikdy nikoho neznal.
Miluj Mě!
Miluj Mě!
A miluj pouze Mě!
Miluj Mě!
Jako kdybys nikdy nikoho nemiloval.
Miluj Mě!
Miluj Mě!
A Já tě osvobodím!
Napořád a stále.
Budeme spolu
nad všemi hranicemi,
nad trápením a strachem.
Napořád a stále,
napořád a stále.
Následuj Mě!
Následuj Mě!
Následuj pouze Mě!
Následuj Mě!
Následuj Mě!
A Já tě vysvobodím!
Miluj Mě!
Miluj Mě!
Více než všechnu slávu!
Miluj Mě!
Miluj Mě!
Já jsem tvoje sláva!
Napořád a stále
budeme spolu
nad všemi hranicemi,
nad trápením a strachem.
Napořád a stále,
napořád a stále.
Následuj Mě!
Následuj Mě!
Následuj pouze Mě!
Následuj Mě!
Následuj Mě!
A já tě vysvobodím!
Miluj Mě!
Miluj Mě!
Více než všechnu slávu!
Miluj Mě!
Miluj Mě!
Protože Já jsem tvoje sláva!
Napořád a stále,
napořád a stále,
napořád a stále …
Líbí se vám moje píseň, ano?
Myslím, že se vám moje píseň líbí.
Tato píseň se nazývá
"Pojď! Pojď! Pojď!"
Můžeme zpívat písně věnované Bohu
a současně se radovat.
Bůh není tak hrozný a neumělecký.
Ano?
My můžeme praktikovat meditaci
a současně si užívat života.
Je to tak v pořádku? (Ano!)


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích