Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Pojď! Pojď! Pojď!"


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


Go! Go! Go!
Go to the future
(You can dance even!)
Go! Go! Go!
Go to Shangri-La
Go! Go! Go!
Go to the future
Go! Go! Go!
Above the stars
Oh, Glory!
Peace and Harmony
Oh, Glory!
Wish-fulfilling Muni
Oh, Glory!
The Great Wise Brothers
Oh, Glory!
The Home of Masters
Hail! Hail! Hail!
Oh, hail the Heroes
Hail! Hail! Hail!
Oh, hail the Angels
Go! Go! Go!
Go to the Father
Go! Go! Go!
Go to the Far Land
Go! Go! Go!
Go to the Brother
Go! Go! Go!
Go Home together
This song I wrote
so that you can dance... in God.
Go! Go! Go!
Go to the future
Go! Go! Go!
Go to Shangri-La
Go! Go! Go!
Go to the Father
Go! Go! Go!
Above the stars
Oh, Glory!
Peace and Harmony
Oh, Glory!
Wish-fulfilling Muni
Oh, Glory!
The wise, wise Brothers
Oh, Glory!
The Home of Masters
Hail! Hail! Hail!
Oh, hail the Heroes
Hail! Hail! Hail!
Oh, hail the Angels
Go! Go! Go!
Go to the Father
Go! Go! Go!
Go to the Far Land
Go! Go! Go!
Go to the Brother
Go! Go! Go!
Go home together
Go! Go! Go!
Go home together
Go! Go! Go!
Go home together
Enough?
No, not enough yet!
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď do budoucnosti.
(Můžete dokonce tancovat!).
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď do Shangri-La.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď do budoucnosti.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Nad hvězdy.
Oh, Sláva!
Mír a Harmonie.
Oh, Sláva!
Přejte si - splnitelné Muni.
Oh, Sláva!
Velcí Moudří Bratři.
Oh, Sláva!
Domov Mistrů.
Zdrávas! Zdrávas! Zdrávas!
Oh, zdrávas Hrdinům.
Zdrávas! Zdrávas! Zdrávas!
Oh, zdrávas Andělům.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď k Otci.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď do vzdálených míst.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď za Bratrem.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojďme Domů společně.
Tuto píseň jsem napsala tak,
abyste mohli tancovat … v Bohu.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď do budoucnosti.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď do Shangri-La.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď k Otci.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Nad hvězdy.
Oh, Slávo!
Mír a Harmonie.
Oh, Slávo!
Přejte si - splnitelné Muni.
Oh, Slávo!
Moudří, moudří Bratři.
Oh, Slávo!
Dům Mistrů.
Zdrávas! Zdrávas! Zdrávas!
Oh, zdrávas Hrdinům.
Zdrávas! Zdrávas! Zdrávas!
Oh, zdrávas Andělům.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď k Otci.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď do Vzdálené Země.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojď k Bratru.
Pojď! Pojď! Pojď!"
Pojďme společně domů.
Pojďme! Pojďme! Pojďme!
Pojďme společně domů.
Pojďme! Pojďme! Pojďme!
Pojďme společně domů.
Stačí?
Ne, ještě to není dost!


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích