Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Rozpomínání


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


Those days when the sky
had no moon and stars
Those days when together we watched
the shower in the
seventh lunar moon
Do you remember the time
when there were no worries?
Do you remember the time
when together we were happy?
Wherever you go
Wherever you go
Remember Me
when it's raining in melancholy
Remember Me when it's showering
in the seventh lunar moon
Wherever you go
Wherever you go
Remember Me
when it's raining in melancholy
Remember Me when it's showering
in the seventh lunar moon
My love! My heart is lonely
on this side of the globe
My love! My heart is lonely
on this side of the globe
Looking at the rain
I reminisce the far away days
Reminiscing the clouds
The water
The person
At this place a long time ago
together we welcomed the rain
At this place a long time ago
we made our promise
To wait together for the news
from our far away Old Country
To wait together for the news
from our far away Old Country
Do not forget,
even though we are now separated
Do not forget
my heart is still waiting... (for you)
V ty dny, kdy na nebi nebyl
měsíc a hvězdy.
V ty dny, kdy jsme se společně
dívali na déšť v sedmém
lunárním měsíci.
Vzpomínáte si na ten čas,
kdy jsme neměli žádné starosti?
Vzpomínáte si na ten čas,
kdy jsme společně byli šťastní?
Kamkoliv jdete,
kamkoliv jdete,
vzpomeňte si na Mě v melancholii,
když prší.
Vzpomeňte si na Mě, když padá déšť
v sedmém lunárním měsíci.
Kamkoliv jdete,
kamkoliv jdete,
Vzpomeňte si na Mě v melancholii,
když prší.
Vzpomeňte si na Mě, když
padá déšť v sedmém lunárním měsíci.
Moje lásko! Moje srdce je opuštěné
na této straně zeměkoule.
Moje lásko! Mé srdce je opuštěné
na této straně zeměkoule.
Když se dívám na déšť,
rozpomínám se na ty vzdálené dny.
Připomínám si oblaka,
vodu,
osobu.
Na tomto místě jsme společně
před dávnou dobou vítali déšť.
Na tomto místě jsme si
před dávnou dobou dali slib,
že spolu počkáme na zprávy
z naší vzdálené Staré Země.
Počkáme společně na zprávy
z naší vzdálené Staré Země.
Nezapomínej,
i když jsme nyní odděleni.
Nezapomínej, mé srdce
stále čeká … (na tebe).


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích