Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Moje láska


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


This is a new song.
I don't know what.
Don't clap.
Listen to the music.
It's beautiful!
And the words.
My Love is far away
He still remembers who am I
Separated by the Milky Way
My longing's river deep, mountain high
My Love is far away
He still remembers who am I
Separated by the Milky Way
In the long night
staring at the Milky Way
Oh! The guest from far away
The guest from far away
Please stop and tell me
where is your Homeland
Where is our Homeland
Where is our Homeland
My Love from far away
Where Heaven and Earth unite
From the time before time
Leave me alone here, longing!
I look for You day and night
In the infinite universe
In the forever cycle
of birth and death
When will I meet you again?
Oh! My Love from far away
My heart is forever longing for You
Oh! The guest from far away
The guest from far away
Please stop and tell me
where is your Homeland
Where is our Homeland
Where is our Homeland
I look for You day and night
In the infinite universe
In the forever cycle
of birth and death
When will I meet you again?
Oh! My Love from far away
My heart is forever longing for You
My Love from far away
Where Heaven and Earth unite
From the time before time
Leave me alone here, longing!
I look for You day and night
In the infinite universe
In the forever cycle
of birth and death
When will I meet you again?
Oh! My Love from far away
My heart is forever longing for You
My heart is forever longing for You
My heart is forever longing for You
To je nová píseň.
Já nevím co.
Netleskejte.
Poslouchejte hudbu.
To je krásné!
A ta slova.
Moje Láska je daleko.
On si stále pamatuje, kdo jsem.
Oddělena Mléčnou dráhou.
Má touha je hluboká jako řeka,
vysoká jako hory.
Moje Láska je daleko.
On si stále pamatuje, kdo jsem.
Oddělena Mléčnou dráhou.
Za dlouhých nocí svítící
v Mléčné dráze.
Oh! Host zdaleka.
Host zdaleka.
Prosím, zastav a řekni mi,
kde je tvůj Domov,
kde je náš Domov,
kde je náš Domov.
Moje Lásko zdaleka,
kde se spojují Nebe a Země,
z časů před časem.
Nech mne tady samotnou, toužící!
Těším se na tebe dnem i nocí
v nekonečném vesmíru,
ve věčném cyklu zrození a smrti.
Kdy tě zase potkám?
Oh! Moje Lásko zdaleka.
Moje srdce po Tobě stále touží.
Oh! Host zdaleka.
Host zdaleka.
Prosím, zastav a řekni mi,
kde je tvůj Domov,
kde je náš Domov.
kde je náš Domov.
Těším se na Tebe dnem i nocí
v nekonečném vesmíru,
v nekonečném cyklu
zrození a smrti.
Kdy tě zase potkám?
Oh! Moje Lásko zdaleka.
Moje srdce po Tobě stále touží.
Moje Lásko zdaleka,
kde se spojují Nebe a Země,
z doby před časem.
Nech mne zde samotnou, toužící!
Těším se na Tebe dnem i nocí
v nekonečném vesmíru,
v nekonečném cyklu
zrození a smrti.
Kdy tě zase potkám?
Oh! Moje Lásko zdaleka.
Moje srdce po Tobě stále touží.
Moje srdce po Tobě stále touží.
Moje srdce po Tobě stále touží.


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích