Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Moje láska


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


My Love is far away
He still remembers who am I
Separated by the Milky Way
My longing's river deep,
mountain high
Nice music!
Oh, hey, hey, hey!
Any passerby, any passerby
Do you know the Way?
Do you know the Way?
Show me how to fly
Show me how to fly
High, high, high, above the sky
High, high, high, above the sky
My Love is far away
Where Heaven and Earth unite
Separated by the Milky Way
My longing's river deep,
mountain high
Again and again I wander
Beyond galaxies and worlds
Beyond myriad deaths and births
Searching for my Lover
Who seems far away ever
Again and again I wander
Beyond galaxies and worlds
Beyond myriad deaths and births
Searching for my Lover
Who seems far away ever
My Love's far away ever
My Love's far away...
Master's dress is made
in traditional Thai style.
Moje Láska je daleko.
On si stále pamatuje, kdo jsem.
Oddělena Mléčnou dráhou.
Moje touha je hluboká jako řeka,
vysoká jako hora.
Krásná hudba!
Oh, hej, hej, hej!
Kolemjdoucí, kolemjdoucí.
Znáte cestu?
Znáte cestu?
Ukažte mi, jak letět,
ukažte mi, jak letět
vysoko, vysoko, vysoko nad nebe,
vysoko, vysoko, vysoko nad nebe.
Moje Láska je daleko,
kde se spojují Nebe a Země,
oddělena Mléčnou dráhou.
Moje touha je hluboká jako řeka,
vysoká jako hora.
Znovu a znovu bloudím
nad galaxiemi a světy,
nad myriádami smrtí a zrození.
Hledám svého Milého,
který se zdá být stále vzdálený.
Znovu a znovu bloudím
nad galaxiemi a světy,
nad myriádami smrtí a zrození.
Hledám svého Milého,
který se zdá být stále vzdálený.
Moje Láska je napořád vzdálená.
Moje Láska je vzdálená …
Oblečení Mistryně je vyrobeno
v tradičním thajském stylu.


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích