Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Nejvyšší Mistr


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


Tong Li pushed me into this song.
I was singing
"My Love is Far Away" in Chinese,
and that was simple.
Then I said, "See!
I can also write a Chinese song!"
Tong Li replied,
"But that one is easy.
I would say it's a big deal
if you could also
sing this one."
I was not prepared to make it
into a Chinese song yet.
The song of "The Supreme Master",
its translation into Chinese was lousy
and could not become a song.
Whenever I write a song,
the inspiration flows from inside
and the work
must be done on the spot.
So this one was just a translation
from English,
not a song of my own inspiration.
But she forced me.
She said, "Let it be a challenge."
So I said,
"Okay, I'll show you!"
Then the melody
just came spontaneously.
I didn't take any time to write it.
I just sang it directly,
one word after another.
Understand?
No time to think and write it.
As the accompanying music
was playing,
they just recorded it right away.
It was just the first try.
There was no preparation beforehand.
It was only the very first try.
I sang it for the first time,
with the accompanying music
composed right on the spot.
And they recorded it immediately.
Now you understand?
Nobody was prepared.
So you have to listen
very carefully.
It's a Chinese song!
Otherwise,
how could I possibly sing it?
It's so difficult!
Otherwise,
you sing it for me.
We were just chatting together.
Chinese is so difficult to sing.
If I hadn't done it this way,
there would be no song
at all.
She made me do it.
We were just chatting,
and the song was created on the spot.
There was no preparation at all.
When He whispers
Whispers into your ears,
to your ears
The Song of Love
The Song of Love
since ancient years
You know
You know that you are
Heavenly stars
Heavenly stars
The darling of heavenly stars
The darling of heavenly stars
The darling of heavenly stars
When He adorns your whole being
When He adorns your whole being
Whole being, whole being
You
You will be
You will be
The Infinite Light
The Infinite Light
The Infinite Light
When He adorns your whole being
When He adorns your whole being
With Light that shatters dark thinking
With Light that shatters dark thinking
You know, you know
You know that you are Chang-O
(The Moon Fairy)
You know, you know
You know that you are Chang-O
Of galaxies afar
The beloved of galaxies afar!
The beloved of galaxies afar!
You and I,
Children of the Most High
The Most High
The Most High
The Most High
Let's go, let's run, let's fly!
Let's go, let's run, let's fly!
Fly! Fly! Fly!
Back to where we were
Fly! Fly! Fly!
Back to Paradise
Let's go, let's run, let's fly!
Let's go, let's run, let's fly!
Fly! Fly! Fly!
Back to where we were
Fly! Fly! Fly!
Back to Paradise
When He graces you
When He graces you
Love Eternal!
Love Eternal!
Oh! Joy that lasts
beyond Three Worlds
Oh! Joy that lasts
beyond Three Worlds
You! You know
You! You know
That you are the Queen
That you are the Queen
That you are the Queen
Of Celestial
Hierarchy
Hierarchy
You and I,
Children of the Most High
You and I,
Children of the Most High
Know that
Know that you are the Supreme Master!
Know that
Know that you are the Supreme Master!
Know that
Know that the Supreme Master we are!
Now you know
spiritual songs are also beautiful.
Want some more?
Tong Li mě nutila do této písně.
Zpívala jsem
"Moje Láska je daleko" v čínštině,
a bylo to jednoduché.
Potom jsem řekla: "Vidíš!
Já také umím napsat čínskou píseň."
Tong Li odpověděla:
"Ale tato je jednoduchá.
Řekla bych, že by to bylo náročné,
pokud byste mohla
zazpívat tuto píseň."
Ještě jsem nebyla připravena
zazpívat tuto píseň v čínštině.
Ta píseň "Nejvyšší Mistr", její
překlad do čínštiny byl těžkopádný
a nemohl se stát písní.
Kdykoliv píšu píseň,
inspirace jde zevnitř
a práce
musí být udělána hned.
Takže tato píseň byla
překladem z angličtiny,
není písní z mé vlastní inspirace.
Ale ona mne nutila.
Ona říkala: "Ať je to výzva."
Takže jsem řekla:
"Dobrá, ukážu ti to!"
Potom přišla
spontánně melodie.
Nezabralo mi to žádný čas ji napsat.
Jenom jsem to zpívala přímo,
jedno slovo za druhým.
Rozumíte?
Žádný čas k přemýšlení a psaní.
Ale jak doprovodná
hudba hrála,
oni to hned přímo nahrávali.
Bylo to hned na první pokus.
Nebyla tam předtím žádná příprava.
To byl skutečně první pokus.
Zpívala jsem to poprvé,
s doprovodnou hudbou,
složenou přímo na místě.
A oni to okamžitě nahrávali.
Teď už rozumíte?
Nikdo se nepřipravoval.
Takže musíte poslouchat
velice pozorně.
Je to čínská píseň.
Jak bych to jinak byla
schopná zpívat?
Je to tak těžké!
Jinak byste to museli
zpívat vy pro mne.
My jsme jenom spolu hovořily.
Čínštinu je velice těžké zpívat.
Pokud bych to nedělala tímto
způsobem, nebyla by
vůbec žádná píseň.
Ona mne přiměla to udělat.
My jsme jenom povídaly
a píseň byla na místě stvořena.
Nebyla tam vůbec žádná příprava.
Když On šeptá,
šeptá do našich uší,
do našich uší
Píseň Lásky,
Píseň Lásky
dávných let.
Víte,
Víte, že vy jste
nebeské hvězdy,
nebeské hvězdy.
Miláček nebeských hvězd,
miláček nebeských hvězd,
miláček nebeských hvězd.
Když On zdobí celou vaši bytost,
když On zdobí celou vaši bytost,
celou bytost, celou bytost,
vy,
vy budete,
vy budete
Nekonečné Světlo,
Nekonečné Světlo,
Nekonečné Světlo.
Když On zdobí celou vaši bytost,
když On zdobí celou vaši bytost
Světlem, které rozbíjí temnou mysl,
Světlem, které rozbíjí temnou mysl,
vy víte, vy víte,
vy víte, že jste Chang-O
(Měsíční Skřítek, Víla).
Vy víte, vy víte,
vy víte, že jste Chang-O
vzdálených galaxií.
Milovaný vzdálených galaxií!
Milovaný vzdálených galaxií!
Vy a Já,
děti Nejvyššího,
Nejvyššího,
Nejvyššího,
Nejvyššího,
pojďme, poběžme, poleťme!
Pojďme, poběžme, poleťme!
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět, kde jsme byli.
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět do Ráje.
Pojďme, běžme, leťme!
Pojďme, běžme, leťme!
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět, kde jsme byli.
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět do Ráje.
Když vás On zdobí,
když vás On zdobí
Láskou Věčnou!
Láskou Věčnou!
Oh! Užívej těchto posledních
chvil života nad Třemi Světy.
Oh! Užívej těchto posledních
chvil života nad Třemi Světy.
Vy! Vy víte.
Vy! Vy víte,
Že jste Královna.
Že jste Královna,
že jste Královna
Nebeské
Hierarchie,
Hierarchie.
Vy a Já,
děti Nejvyššího.
Vy a Já,
děti Nejvyššího.
Víte že,
víte, že jste Nejvyšší Mistr!
Víte že,
víte, že jste Nejvyšší Mistr!
Víte že,
víte, že jsme Nejvyšší Mistr!
Teď víte, že jsou
duchovní písně také krásné.
Jakou další?


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích