Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Moje láska


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


My Love is far away
He still remembers who am I
We are separated by the Milky Way
My longing's river deep,
mountain high
My Love is far away
He still remembers who am I
We are separated by the Milky Way
My longing's river deep,
mountain high
Oh, hey, hey, hey!
Any passerby
Any passerby
Do you know the Way?
Show me how to fly
high, high, high above the sky
My Love is far away
Where Heaven and Earth unite
Who parted us, when and why?
My longing's river deep,
mountain high
Again and again I wander
Beyond galaxies and worlds
Through myriad deaths and births
When will I meet you again?
My Love is far away
Where Heaven and Earth unite
Who parted us, when and why?
My longing's river deep,
mountain high
Again and again I wander
Beyond galaxies and worlds
Through myriad deaths and births
When will I meet you again?
Oh! My far away Lover
My heart is forever longing for you
My heart is forever longing for you
This is called the rainfall.
I love rain.
So whenever it rains,
remember me.
The rain is like
blessing from heaven. See?
The rain is like the connection,
the message, from heaven to earth.
So, I like it very much.
That's the only thing that I like.
It comforts my soul.
There is no thunder,
so he uses gunfire.
Mini pocket-keyboard.
I don't like much this song.
When I wrote it first,
I never looked at it again
until after all the
songs are finished.
But he thought it's a good one.
Maybe you like it.
Moje Láska je daleko.
On si stále pamatuje, kdo jsem.
My jsme odděleni Mléčnou dráhou.
Moje touha je hluboká jako řeka,
vysoká jako hora.
Moje Láska je daleko,
On si stále pamatuje, kdo jsem.
My jsme odděleni Mléčnou dráhou.
Moje touha je hluboká jako řeka,
vysoká jako hora.
Oh, hej, hej, hej!
Kolemjdoucí,
Kolemjdoucí.
Znáte cestu?
Ukažte mi, jak letět vysoko,
vysoko, vysoko, vysoko nad nebe.
Moje Láska je daleko,
kde se spojují Nebe a Země.
Kdo nás rozdělil, kdy a proč?
Moje touha je hluboká jako řeka,
vysoká jako hora.
Znovu a znovu bloudím
za galaxiemi a světy,
přes myriády smrtí a zrození.
Kdy se s tebou zase setkám?
Moje Láska je daleko,
kde se spojují Nebe a Země.
Kdo nás rozdělil, kdy a proč?
Moje touha je hluboká jako řeka,
vysoká jako hora.
Znovu a znovu bloudím
za galaxiemi a světy,
přes myriády smrtí a zrození.
Kdy se s tebou zase setkám?
Oh! Můj vzdálený Drahý,
moje srdce po tobě stále touží,
moje srdce po tobě stále touží,
To se nazývá deštěm.
Já miluji déšť.
Takže kdykoliv prší,
vzpomeňte si na mne.
Déšť je jako požehnání z nebe.
Víte?
Déšť je jako spojení, vzkaz
z nebe zemi.
Takže já to mám velmi ráda.
To je jediná věc, kterou mám ráda.
Dělá to dobře mé duši.
Nemáme žádný hrom,
Takže užijeme výstřelu z děla.
Miniaturní kapesní klávesnici.
Mně se moc nelíbí tato píseň.
Když jsem ji psala poprvé,
nikdy jsem se na ni znova nedívala,
až poté, co jsem dodělala
všechny písně.
Ale on si myslí, že je dobrá.
Možná se vám bude líbit.


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích