Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Nejvyšší Mistr


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


When He whispers into your ears
The Song of Love since ancient years
You know that you are
The darling of heavenly stars!
When He adorns your whole being
With Light that shatters dark thinking
You know that you are Chang-O
The beloved of galaxies afar!
You and I,
Children of the Most High
Let's go, let's run!
Back to our Paradise!
Let's go, let's run!
Let's go, let's run!
When He graces you,
Love Eternal!
Oh! Joy that lasts
beyond Three Worlds
You know that you will be
The Queen of Celestial Hierarchy!
You and I,
Children of the Most High
Know that you are the Supreme Master!
Know that you are the Supreme Master!
The Supreme Master we are!
You and I,
Children of the Most High
Let's go, let's run!
Back to our Paradise!
Let's go, let's run!
Let's go, let's run!
When He graces you,
Love Eternal!
Oh! Joy that lasts
beyond Three Worlds
You know that you will be
The Queen of Celestial Hierarchy!
You and I
Children of the Most High
Know that you are the Supreme Master!
Know that you are the Supreme Master!
The Supreme Master we are!
Když On šeptá do tvých uší
Píseň Lásky dávných let,
ty víš, že jsi
miláček nebeských hvězd!
Když On zdobí celou tvoji bytost
Světlem, které rozbíjí temnou mysl,
ty víš, že jsi Chang-O,
milý vzdálených galaxií!
Ty a já,
děti Nejvyššího,
pojďme, poběžme!
Zpět do našeho Ráje!
Pojďme, poběžme!
Pojďme, poběžme!
Když tě On zdobí,
Věčná Lásko!
Oh! Radost,
která trvá za Třemi Světy.
Ty víš, že budeš
Královna Nebeské Hierarchie!
Ty a já,
děti Nejvyššího.
Víš, že jsi Nejvyšší Mistr!
Víš, že jsi Nejvyšší Mistr!
Jsme Nejvyšší Mistr!
Ty a já,
děti Nejvyššího,
pojďme, poběžme!
Zpět do našeho Ráje!
Pojďme, poběžme!
Pojďme, poběžme!
Když tě On zdobí,
Nekonečná Lásko!
Oh! Radost,
která trvá za Třemi Světy.
Ty víš, že budeš
Královna Nebeské Hierarchie!
Ty a já,
děti Nejvyššího.
Víš, že jsi Nejvyšší Mistr!
Víš, že jsi Nejvyšší Mistr!
Jsme Nejvyšší Mistr!


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích