Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Přednášky
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Video 662- Čelte životu s odvahou -výňatek


Nejvyšší Mistryně Ching Hai
9. června 1999
Evropské přednáškové turné Londýn, Anglie
Londýnská univerzita. Logan Hall, video 662

Otázka: Jaký je rozdíl mezi modlitbami a meditací?
Mistryně: Och, to vám řeknu. Modlitby jsou, když stále cítíme, že Bůh je mimo nás nebo v Nebi. A meditace je, když můžete vidět Boha uvnitř vás a přímo položit otázky a přímo dostat učení.

Modlitby jsou potřebné, když ještě neznáme Boha, když nemáme přímý kontakt, takže Ho stále voláme. Meditace je, když můžeme dostat Jeho učení nebo radu přímo.

Řeknu příklad, dobrá? Teď potřebujete nějaký… Co, například, za co se normálně modlíte? Za mír ve světě? Uvnitř vás? Dobrá. Vidíte, protože nemáte ještě mír, takže se za něj musíte modlit. Říkáte: "Bože, prosím, zaruč mi mír, zaruč mi mír." V meditaci… Já nevím, jak jiné meditace, ale tato vám dá mír okamžitě. Takže se dokonce za něj nemusíte modlit. Je to silné, ano, protože máte přímé spojení s Bohem.

Váš telefon k Němu je znovu zapojen, znovu obnoven. Teď je spojení mezi námi a Bohem určitým způsobem přerušeno nebo blokováno. Během zasvěcení ho pro vás opravím nebo to udělá Bůh přes tuto bytost, a potom Ho uvidíte. A denně Ho můžete vidět v různých formách: ve formě Světla, ve formě bývalého Mistra jako Ježíš, jak jsem vám řekla, nebo ve formě jiné lidské bytosti uvnitř vás. A budou vás učit věci. Takže se dokonce nebudete muset modlit. Všechno, o čem přemýšlíte, je okamžitě přenášeno, a potom se vám to zjeví.

Proto se říká: "Hledejte nejdříve Boha, a všechno ostatní k vám přijde." A teď, protože naše spojení je přerušeno, zablokováno nebo poškozeno, i když k vám Bůh mluví, říká vám, co máte dělat, abyste získali správnou odpověď, neslyšíte. Vidíte? Takže se musíte modlit a modlit a možná se vaše modlitby vyplní, možná ne, protože neslyšíte, co vám říká Bůh, abyste dělali. Víte, co myslím?

Například, když ke mně přijdete pro radu a stále se na něco ptáte, "Oh, Ching Hai, Ching Hai, Ching Hai, Ching Hai," potom vám nemohu říct, co dělat. Ale když jste potichu, mohu vám to říct. Je to stejné. Jenom vás učím jak se ztišit, tak abyste slyšeli, co vám Bůh říká. Vidíte? Takže nepotřebujete ani žádat, On už to ví. Ano? Proto se v Bibli říká, že "Otec ví všechno dříve, než dokonce žádáte." Ale je to efektivní jenom pro zasvěcené lidi, ty kteří jsou s Bohem spojeni. Ano? Jste spokojen?Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích