Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Přednášky
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

My jsme Nejvyšší duchovní učitelé
28. března 1993 (Honolulu, Hawaii)

Středisko The Neal S. Blaisdell, Honolulu, Hawaii, U.S.A. (originál v angličtině)
Tento článek byl uveřejněn v The Central Daily News, Formosa, v březnu 1996




Jak se všichni máte? Aloha! (publikum: Aloha!). Začali jste ráno příjemně den? (publikum: Ano!). Měli jste dobrou snídani? Jíme všechno, co považujeme za správné a nutné pro výživu našeho těla. Existují však určitá jídla, která jsou trochu více jedovatá a neprospívají ani tělu, duši nebo mysli. Jiná strava nám daleko více pomáhá docílit něčeho vyššího v našem životě. Podobně existuje mnoho cest k osvícení a můžeme si vybrat tu cestu, která nám vyhovuje a která nasytí naši duši, pomůže jejímu růstu, a tak se můžeme ztotožnit s Bohem.

Mluvím příliš vážně? Neměla bych nejprve říci několik vtipů? Neznám toho moc o vtipech na Hawaii a vtipy, které jsem vám již vyprávěla včera o mém ubytování vedle dálnice, protože moji žáci na mně chtěli ušetřit, jste již slyšeli. Určitě čtete noviny a víte o tom, že snaha šetřit vzhledem k ekonomickým problémům nyní existuje na celém světě. Proto také snížili můj rozpočet na cestování. (Nejvyšší učitelka se zasmála.) Všude dávají přednost levnějšímu ubytování, i když to je hned vedle dálnice. (Nejvyšší učitelka se zasmála.)

Ale já předstírám, že jsem "velmi uvědomělou" osobou (smích) a nic jiného kolem sebe nevnímám. Samozřejmě je tam hodně světla a zvuků. Světla od aut během noci a zvuky neustálého proudění vozidel. Můžete předstírat, že slyšíte mořské vlny, a někdy je to docela zábavné. Nevadí mi to.

Díky speciální technice mohu také naslouchat zvukům zevnitř. Proto i když jsem vedle dálnice, nemá to vliv na moji duchovní praxi. Takže speciální technika je velmi důležitá stejně jako speciální dieta.


VŠECHNO JE VŮLE BOŽÍ

Neznamená to, že vám chci říkat, co dělat. Ale někteří Nejvyšší duchovní učitelé mají zkušenosti s experimentováním, jak nalézt nejlepší cestu k Bohu, jak v sobě pocítit Nejvyššího duchovního učitele, který je v každém z nás. Je to Nejvyšší duchovní učitel ze všech Nejvyšších duchovních učitelů a bez jeho vedení nevíme, proč jsme zde a co bychom měli dělat. A kdykoli něco uděláme, nemůžeme si být jisti, jestli je to správné nebo ne. Ne, že bychom nechtěli dělat správné věci, ale je skutečnost, že někdy nebo většinou nevíme, co je vůle Boží a nebo jak se správně zachovat v různých situacích. A proto děláme chyby.

Slyšeli jsme, že všechno pochází z vůle Boží. I vlas padající z naší hlavy je dílem našeho Pána. Ale proč potom musíme trpět za to, co děláme? V Bibli se praví, že jak zaseješ, tak sklidíš. Není to paradox? Není to pro nás příliš nespravedlivé? Ne, není.

Na jedné straně to je nespravedlivé a na straně druhé ne. Nespravedlivé proto, že jestliže všechno je vůle Boží, proč bychom měli být trestáni za věci, které děláme? Ale je to spravedlivé, protože Bůh nám ukázal cestu, jak všechna tato hrozná potrestání překonat.

Jenom neumíme tuto cestu využívat anebo nechceme ji využívat, protože od nepaměti jsme zvyklí na tak zvanou snadnou cestu. Děláme, co cítíme, že bychom měli dělat v té které době, žijeme naše životy podle diktátů našich zvyků a informací získaných našima očima, ušima, nosem, hmatem atd. Zapomněli jsme na přikázání Boží.

Mnoho lidí se mně ptá: "Proč musíme praktikovat? Proč musíme při meditaci sedět?" Ve skutečnosti nemusíme sedět, můžeme si při meditování i lehnout. Ale když si lehneme, tak jsme prostě dole! Představte si to, ležíme dole. (smích). Místo toho, abychom slyšeli vnitřní zvuky, slyšíme jiné zvuky, třeba chrápání. (smích). Místo toho, abychom viděli království Boží, vidíme různé sny a noční můry, které nás někdy přepadnou při probuzení.

Proto když sedíme, je menší možnost, že bychom usnuli. A i když usnete, upadnete na zem a okamžitě se probudíte. Možná prospíte pět až deset minut a zbytek meditujete.

Je rozdíl mezi vizemi ve spánku a v bdělosti. Ve spánku máme někdy vize o snech, které jsou velmi užitečné pro náš denní život; nebo předpovídají něco o budoucnosti a připravují nás na události, kterým se můžeme vyhnout, pokud mají být nepříjemné, nebo které můžeme měnit, pokud by měly být pro nás hrozivé. Tyto sny jsou někdy pravdivé. Ale jen zřídka jsme schopni tyto sny analyzovat a aplikovat je v našich životech.

Co způsobuje, že lidé spí a sní tyto sny, které předpovídají blízkou budoucnost nebo nějaké pravdivé události? Je to proto, že ve spánku se někdy naše duše dostane do styku se zdrojem našich znalostí. Někdy naše mysl ve skutečnosti nespí, a proto může zaznamenávat některé informace, které jsou součástí našeho intelektu. V okamžiku probuzení si sen pamatujeme. Jinak si pouze mlhavě uvědomujeme, že jsme měli sny, ale nejsme schopni si zapamatovat podrobnosti těchto snů. Jinými slovy, je velmi užitečné, když jsme schopni přenést tuto informaci ze spánku do stavu bdělosti.

Meditovat znamená spát ve stavu bdělosti. Jsme schopni jasně a vědomě vidět a rozeznávat všechny informace uložené v našem intelektu. Proto je osvícená osoba moudřejší, šťastnější a spokojenější; protože ví, co má dělat, a protože její podvědomí má přístup ke všem informacím o minulém životě a budoucích událostech.

Ale to je jenom mezistupeň, není to ten nejvyšší stupeň. Když dosáhnete nejvyššího stupně, vracíte se k nevědomosti. (Nejvyšší učitelka se zasměje). Jste velmi zklamaní? Nemějte strach, je to zvláštní druh nevědomosti.

Existují dva druhy nevědomosti. Jedna je nevědomá nevědomost, a ta druhá je svatá nevědomost. Obě mají stejnou podobu, ale nejsou stejné! Je to jako když vědecky víme, že dva extrémy vypadají stejně. Na příklad nemůžeme vidět ani extremní tmu, ani velmi ostré světlo. V extrémní tmě nevidíme žádné světlo; v extrémním ostrém světle také nemůžeme vidět světlo. Oba případy vypadají jako tma, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Světlo uvnitř velmi ostrého světla inteligence nemá stín ani podstatu, proto jej nemůžeme vidět prostýma očima. Někdy jej vidíme intelektem, který nepotřebuje oči, ale to velmi ostré světlo zraňuje naše fyzické oči. Později si na to zvykneme a bude to, jako když se díváme do normálního světla, a nebude to již více bolet.


MUDRC VYPADÁ JAKO NEVĚDOMÝ

Někteří lidé se mě včera ptali, jak to vypadá, když jste ve stavu samadhi? Zeptali se mě, jestli je nejvyšším stupněm, když se stanete ničím, nejste si vědomi svého těla, svého okolí, atd.

Toto není nejvyšší stupeň. V nejvyšším stupni jste schopni fungovat ve svém životě jako normální osoby, ale máte nejvyšší stupeň vnímání o všem, co se ve vesmíru děje, které je mocnější než jakýkoli počítač.

Proto vaše mysl o tom neví a vy můžete vypadat jako nevědomá osoba. Všechno se však odehrává na úrovni vnímání duše, všeobecného vnímání. A každému, kdo na vás myslí, který se za vás modlí a který potřebuje vaši pomoc, budete moci pomoci, budete schopni jej vyslyšet, vidět jej a řešit jeho problémy pouze skrze vaše podvědomí.

Naše mysl je jenom jako počítač. I když ji používáme, má své omezení. Nemůžeme proniknout do všeho, nejsme všudypřítomní, atd.

Mudrc vypadá jako nevědomý, tak je to; a vždy může být v samadhi. To znamená v absolutním stavu, ale nevypadá to tak. Není nutné, aby při tom někdo vždy seděl, se zkříženýma nohama nevědouce, co se kolem něho děje, jako by byl ve stavu vnitřní blaženosti.

Nemusí nutně být tím největším mudrcem a mít schopnost obsáhnout co nejvíce. Jestliže není schopen fungovat v našem světě jako normální člověk, tak ještě nejvyšší úrovně nedosáhl. Ale to je to nejtěžší v poznání toho, kdo je nejvyšší a kdo ne.

Běžně si pod pojmem mudrc nebo yogi představíme někoho, kdo sedí v Himalájích a vůbec se nehýbá, jako kámen bez života, nebo něco podobného. Nemusí to tak být. Samozřejmě, pokud osvícená osoba nemá co na práci, bude sedět a meditovat, číst knihy, procházet se, a na příklad vařit, běhat, sedět, stát se zkříženýma nohama nebo bez zkřížených nohou. To nemá nic společného s jejich vnitřním stavem.

Normálně je to velmi těžké zjistit. Dejme tomu, že někdo sedí vedle vás. Možná včera nebo dříve zažil velkou vizi Pána nebo nějaké jiné velké zjevení, ale nyní jen sedí vedle vás, a vy nic nevíte, není na něm nic takového vidět.

I když můžeme cítit určitou pohodu vycházející z tohoto člověka, nemusíme si ji všimnout, pokud tomu nebudeme věnovat větší pozornost, jen se cítíme dobře, ale nevíme, proč. Můžete si dnes myslet, že jsem šťastná, mám zdravé tělo nebo jsem měla jídlo, které bylo velmi výživné, nebo to bylo něco, co způsobilo, že se cítím dobře. Nemusí tomu tak být.

Proto jestliže v našem dennodenním životě skutečně hledáme Boha, vidíme ho všude. Mohu vám říci, že v této době plné potíží a neštěstí máme stále velkou naději, protože Bůh vyslal mnoho svatých, aby přišli do našeho světa. A jeho poselství je skoro vždy stejné - abychom nejprve hledali království Boží a poté se všechny věci napraví.

Normálně se však snažíme nejprve řešit problémy světa. Bereme věci do svých rukou a snažíme se vládnout vesmíru. Ale vždy jsme zklamáni, neboť i ten nejlepší vůdce na politické scéně může lidi uspokojit pouze dočasně a přinést jim pouze materiální zisk. Nemůžeme se pomocí našich politických dovedností postarat o celý svět, a to je ten problém. Můžeme mít přitom ty nejlepší úmysly. Je to proto, že nejprve musíme hledat království Boží.

Království Boží představuje naši vnitřní Nejvyšší sílu. A my tu sílu máme, proto se říká, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Ta podoba není to, jak vypadáme, není to naše tělo, náš způsob života. Je to obraz neviditelné, všeobecné síly, která nás stvořila. Proto tvůrčí síla i síla ničit jsou také v našem nitru.

Většinou jsme svědky toho, jak neštěstí přicházejí seshora, například zemětřesení a podobně. Ničí mnohá obydlí, mnohé jiné materiální statky, mnoho životů; říkáme si, to je hrůza! To je strašné! Jak to Bůh mohl dopustit? Ale není to nikdy tak hrozné, jako když jsme svrhli atomovou bombu, jejíž následky byly navíc dlouhodobé. Války si vyžádaly mnohem více životů než jakákoli neštěstí. Je to tak? (Posluchači: Ano.)


VYUŽIJTE SVÉ KONSTRUKTIVNÍ A NIČIVÉ SÍLY

Když se nad tím zamyslíme, většina neštěstí jsou způsobena nedostatkem porozumění na naší straně a zneužitím Božské síly. Bůh nám dal konstruktivní a ničivou sílu pro různá využití. Měli bychom ničit to, co by mělo být ničeno, a měli bychom stavět to, co by se mělo stavět. Ale někdy tyto síly využíváme špatně, protože nevíme, jak je využít lépe. Protože nejsme osvíceni světlem moudrosti.

Je velmi snadné nalézt Boha. Je velmi snadné poznat sami sebe. Jediné, co nám stojí v této cestě, je naše vlastní já, naše vlastní předem utvořené představy o tom, co dělat, o tom, kdo je Bůh a jak jej nalézt. Ve skutečnosti tuto schopnost v sobě máme a není vůbec těžké ji uplatnit.

Máme-li něco v kapse, je těžké to vyndat? Není. Mám-li tyto korále kolem krku, je těžké dát je vám nebo je vám ukázat? Ne, není. Je to proto, že naše pozornost je upřena na všechno možné, a tak zapomínáme na to, co vlastníme.

Proto hovořím o okamžitém osvícení, protože je zde. Jenom musíme soustředit naši pozornost tam, kde je, a ne na všechny ostatní možné věci kolem sebe. Proč máme soustředit naši pozornost na tuto sílu? Protože bez ní nemůžeme dobře pracovat, bez ní nečiníme dobře tomuto světu, našim životům a našim plánům. To je to, proč svět je tím, čím dnes je.

Uběhly tisíce, miliony a miliardy let a přesto jsme nepřivedli naši civilizaci ke standardu ostatních planet. Například jiní lidé mají UFO, my je nemáme. Je běžné, že lidé závidí svým sousedům Mercedes nebo Rolls Royce. Proč ale nezávidíme sousedící planetě její UFO? Nyní jiné planety mají UFO na prodej. Jestli bude cena rozumná... Pouze nevíme, jak se tam dostat, abychom je mohli koupit, a oni se neodvažují přijít k nám, aby je zde prodávali. (Smích).

Někteří obchodníci z jiných planet by zde rádi s našimi lidmi vytvořili své podniky a učili nás vyšší technologii, ale nemají odvahu sem přijít. Rovnou při přistání by umřeli kvůli našemu znečištěnému ovzduší. Možná bychom je okradli dříve, než by měli možnost otevřít svá ústa a začít hovořit o podnikání. Nebo bychom je zastřelili z obavy, že nás přišli přepadnout. Pochybujeme o všech a o všem, kromě naší vlastní nevědomosti. To je naše potíž.

Za ty peníze, které jsme vložili bez úspěchu do raket, abychom se dostali na Mars, bychom mohli koupit UFO. Materiály na jiných planetách jsou levnější a trvanlivější než materiály na naší zemi. Například diamanty tam jsou ve velkých kusech, takže je možné nosit diamanty po celém vašem těle. Není to tak, že jen malý kousek stojí sta tisíce dolarů. Některé dobré kusy jsou také drahé, ale na těchto planetách dělají z diamantů UFO, protože mají větší životnost v atmosféře. Jakákoli jiná hmota se rychle naruší.

Některé jejich technologie také nejsou příliš dokonalé. Jeden z jejich strojů se před dlouhou dobou rozpadl. V novinách se psalo, že byly nalezeny úlomky jejich rozbitého tělesa a některé malé částice jejich těl. Možná to byl jenom robot. Jiné planety jsou technicky vyspělejší, neboť mají daleko lepší vztah ke svému intelektu.

Mysleli jsme si, že Ježíš a Buddha zemřeli a přišli do Nirvány; není to pravda. Můžeme kontaktovat Ježíše a Buddhu, pokud máme k tomu schopnosti a jsme schopni je nalézt. Co umírá? Pouze pozemské ošacení. Mám na sobě tyto šaty a po několika letech se rozpadnou na kousky a obrátí se opět v prach. Podobně naše těla jsou jen druhem jiných šatů. Pomalu se kazí, ten proces je delší a vydává pouze jiný zápach.

To nejsme my, kdo umírá, takže když hovoříme o tak zvaném životě - znamená to, že se pohybujeme, že se milujeme, a navzájem jsme schopni vnímat své pocity. Když takzvaně zemřeme - tělo je stále stejné, mozek je tam kde je, a vše je nedotčeno; ale my se již nemůžeme pohybovat a nemůžeme tímto tělem nic cítit. Tělo tam leží jako odhozený kousek šatstva, pro které již není použití. Je to proto, že naše skutečné já z toho těla odešlo.

Podobně při meditování vstupujeme do těla a odcházíme z něho, jak chceme, zrovna tak, jako když svlékneme jeden oděv a oblečeme si jiný. Je to jednoduché, i děti to dokáží.

Děti to dovedou dokonce lépe, protože nejsou tak komplikované, nemají zmatené představy o Bohu a ostatních jevech. Veškeré dětské myšlení je čisté a jednoduché.

Proto pokud se proměníme v děti, můžeme pocítit Boha rychleji. Je to velmi jednoduché říci, že jsem se proměnila v dítě a pocítila jsem Boha, ale není to tak snadné, když nevíme, jak. Je to velmi jednoduché, ale není to snadné, protože nevíme, jak.

Je to jako když si dáte do kapsy své brýle, a potom se zabýváte nějakými domácími pracemi. Později, když potřebujete svoje brýle, nemůžete je nalézt. Prohledáte celý byt, všude se podíváte a nemůžete je nalézt. A po celou tu dobu je máte v kapse. Jestliže se do té kapsy nepodíváte, nenaleznete je. To je přeci jednoduché.


KAŽDÝ POTŘEBUJE OSVÍCENÍ

Okamžité osvícení je možné, každý jej může mít, a to ihned. Já vám nyní ukáži, kde je podstata osvícení. Je to uvnitř vás, neboť království Boží je uvnitř nás. Bůh je všechna vznešenost a dobrota, které byly vyprodukovány a vytvořeny lidstvem. Proto je Bůh uvnitř nás, a to je společné dobro všeho lidstva.

Můžeme to využít a nebo to nemusíme využít, záleží na nás. Jestliže to využijeme, tím lépe pro nás, naši každodenní práci a tím lépe pro naši planetu. Budeme schopni vidět, jak rychle prorůstáme do společného ducha naší galaxie a jak jsme schopni spolupracovat se všemi bytostmi na různých planetách.

Náš život může být smysluplnější, barvitější a jeho záběr může být ve všech směrech širší místo toho, abychom se zdržovali na nějakém koutku naší Země a nevěděli jsme, proč jsme se narodili a proč musíme zemřít, po tolika potížích při zrození, vyspívání a utrpení v našem životě, aniž bychom tento stav zavinili. Ani nevíme, odkud ty potíže přicházejí a proč musí přicházet. Proto je osvícení nezbytně nutné pro každého z nás.

Proč bychom měli žít v temnotě, když si můžeme rozsvítit? Pokud víme, kde je vypínač, okamžitě si můžeme rozsvítit. Obdobně máme v sobě světlo celého vesmíru, je jen třeba zasunout do zástrčky a rozsvítit, a potom se ocitneme ve světle, v království Božím.

Jsme zde proto, abychom vám nabídli tuto možnost, jak nastartovat vaši nebeskou vizi, televizi. Můžete pozorovat a vidět vše, co tam je, mimo našeho pozemského těla, mimo naši limitovanou Zemi, mimo naší malé sumy znalostí. Vždy uctíváme svaté a mudrce v minulé době i v současnosti. Závidíme jim, máme je rádi a zbožňujeme je, ale proč? Protože oni nalezli svoji nejvyšší sílu.

My jsme úplně stejní jako tito svatí, vůbec se od nich nelišíme, vůbec v ničem. Je lépe, když budeme uctívat sebe samé. Poznejte se, jak jste velcí, a potom se uctívejte. Vše je zde pro vás, ani nemusíte žádat o požehnání, neboť ona plynou do našeho života každý den, neboť my jsme zdrojem všeho požehnání, vší moudrosti a lásky.

Čili jestli nás sousedé mají rádi nebo ne, my je prostě rádi máme. Cítíme se naplněni tím, že dáváme a milujeme místo toho, abychom očekávali lásku od jiných lidí. Ti lidé budou také infikováni naší láskou a naší moudrostí a také se stanou osvícenými. Každý, kdo na nás jen jednou pohlédne, se změní. To je síla, kterou máme. Můžeme ji použít kdykoli, v kteroukoli dobu, pokud víme, kde. Stejně jako elektřina, pokud víme kde zapnout spínač, celý dům, a síla elektřiny je zde pro nás. Můžeme ji použít pro vaření, pro chlazení, pro větrák, pro ledničku, pro magnetofon, pro televizi, pro cokoli, co chceme používat; jen pokud víme, že v domě máme zdroj elektřiny.

To je to co vám chceme nabídnout, abyste věděli, co máte a jak to použít. Jinak litujeme ty, kteří žijí jak žijí; neměli by, nezaslouží si, aby žili tak ubohé životy. Jsou to Boží děti, mají Boha uvnitř, mohou nechat Boha, aby řídil jejich životy a dělal vše pro ně v Boží moudrosti místo omezených možností počítačového mozku.

Denně strávíme deset nebo osm hodin snažíce se udělat mnoho věcí, mnoho toho vykonat, ale stačíme pouze málo a svět je potom takový, jaký je. I když dosáhneme pokroku v technice, někde jinde zase ustoupíme zpět, protože to neděláme s moudrostí a neosvítíme svět pravou moudrostí, kterou každý z nás má.

Snažíme se okopírovat něco z hvězdného světa. To, co lidé tam odmítnou a odhodí do odpadků, my to sebereme a uděláme z toho nejlépe se prodávající věci. Většina našich technologií jsou odmítnuté věci z vyšších regionů.

Proto je nejlepší osvítit lidi na celém světě a potom každý z nich používá svou nejvyšší sílu a spojí své síly navzájem. Jinak, jestliže někdo se snaží něco vykonat, mnoho ostatních jsou proti němu a ničí jeho práci. Mnoho z našich technických možností je velmi ničivých. Naše tak zvaná inteligence působí velké škody našemu světu.

Inteligence a moudrost jsou rozdílné. Moudrost je moudřejší a můžeme vidět celý vesmír. Inteligence pouze vychází z mozku. Nahromadíme nějaké informace a potom je opět používáme - to je hrozně omezené. Je to pouze to, co se naučíme, co vidíme v květinách, co vidím u jiných lidí; je to pouze materiální informace. Jestliže však používáme moudrost, vidíme celý vesmír a jsme schopni vzít si pouze to, co prospívá nám a našemu světu. Žijeme tak ve vyšším stupni myšlení a vyšším stupni vnímání.

Není to myšlení, které máme teď. Je to jako když dospějeme, začínáme myslet jinak. Jsme moudřejší, ne jako v dětském věku, kdy jsme nevěděli, co za těmi věcmi je. Tudíž, stát se osvíceným znamená vyspět na duchu a dělat věci dospělým způsobem.

Máme schopnost to dokázat, jestliže víme, jak. Samozřejmě, po osvícení budete vidět věci jinak. Uvidíte věci jako sny a nebudete mít ani přání lidi učit. Avšak vzhledem k ničivé povaze světa, vzhledem k ubohosti našeho světa, vzhledem k tomu, že vás lidé budou prosit o pomoc, uděláte to pro druhé. Pro osvíceného mudrce neexistuje nic jiného. Nyní vás požádám o otázky. Děkuji vám.



Otázky a odpovědi

Otázka: Drahá Nejvyšší učitelko, někteří, kteří prošli meditačními cvičeními, tvrdí, že viděli vizi velkého neštěstí, které hrozí lidstvu. Během toho neštěstí zahynuly miliony lidí, je to možné? Jaký je váš názor?
Odpověď: Stane se tak, pokud mnoho z našich světoobčanů se neprobudí a nezačnou používat svoji velkou vnitřní sílu. Bůh nám dal sílu chránit životy, ale většina z nás ji nepoužívá. Ovšem všechno, co bylo vytvořeno, bude zničeno, jestliže nebudeme mít dost tvůrčí síly to udržet a obnovovat.
Je to jako s domem, který byl postaven a ve kterém máme všechny nástroje, všechny barvy a všechno nářadí pro jeho opravu, ale jestli ty opravy neuděláme, dům nakonec spadne nebo utrpí jinou škodu. Ale i když se dům zbortí a je poškozen, máme nouzové východy. Ale pokud o nich nevíme, pokud je nepoužíváme, ocitneme se pochopitelně v nebezpečí.
Chci vám proto alespoň nabídnout tuto možnost, jak se zachránit, pokud by k něčemu takovému došlo, ale kolik lidí mě vyslyší? Je to tak jednoduché, bez jakýchkoli podmínek, jen si sedněte a relaxujte jako ve spánku. Potom všechna síla, všechny vědomosti z vaší paměti a všechny životní zručnosti se vám vrátí. Je to tak snadné, ale kolik lidí to udělá?
Lidé se mě pořád ptají na konec světa! Stejně skončíme tím, že umřeme, tak alespoň můžeme zachránit svoji duši. Chceme-li zachránit svět, musíme přispět naší silou, naší nejvyšší silou. Musíme ji získat zpět a použít ji, kdo jiný by to mohl udělat? Andělé mají svůj vlastní svět a své povinnosti, které musí vykonávat. Ježíš učí na nějakém místě, které je daleko vyvinutější než naše země. Buddha odešel do země Buddhy a vykonává svoji práci. Zbýváme jen my sami, kdo nás může zachránit.
Jestliže se bojíte těchto katastrof, přijměte osvícení, opravte svůj dům a zaveďte zde opět morální zásady a osvícenější planetu, pak se nemusíme obávat žádných katastrof. Jinak, i když nevím nic o budoucnosti, ano, všechno se může stát. Jestliže se svět stává tak zkaženým místem, místem nezpůsobilým pro žití, pak jej Bůh strhne dolů a vytvoří nový.


My jsme Nejvyšší duchovní učitelé

Otázka: Jak vytvoříte třetí oko?
Odpověď: Nevytváříte třetí oko, již ho máte. Nemůžeme vytvořit něco, co není hmotné. Třetí oko je jenom způsob mluvení, žádné oko tam není! Normálně máme dvě oči a máme omezené vidění. Ale s třetím okem vidíme věci v celém vesmíru. Proto se to nazývá třetím okem.
Ve skutečnosti duše nepotřebuje oko, aby viděla, nepotřebuje uši, aby slyšela, nepotřebuje žádnou schopnost hmatu, aby cítila věci. To je nejvyšší pravda, to je nejvyšší vnímání věcí, to je síla naší duše, nejvyšší duchovní učitel uvnitř nás, který zná všechno a slyší všechno a všude.
To je to, co musíme najít. My jsme nejvyšší duchovní učitelé vesmíru, ale umíte si představit svoji velikost a to, jaký život teď žijete? (Nejvyšší učitelka si povzdechne). Proto cítím s vámi soustrast. Přišli jste sem, abyste mi naslouchali, ale to jste neměli! Jsme si rovni, jsme úplně stejní, máme stejnou moc. Nemusíte mě ani respektovat. Tak je to. Uvědomíte si to, pokud přijmete to, co říkám, a potom budete vědět to, co já vím, co ví Kristus, co ví Buddha.

Otázka: Drahá Nejvyšší učitelko, jak si můžeme jako obyčejní věřící rozvinout moudrost?
Odpověď: Obyčejný věřící nebo ne, vypadám jako mnich nebo co? (Smích v sále). Nechala jsem si kvůli vám narůst vlasy a vy stále hovoříte o obyčejných věřících a mniších! Není žádný obyčejný věřící, není žádný mnich, je jenom jeden, a to je nejvyšší duchovní učitel, nejvyšší síla. Nejvyšší duchovní učitel nikdy nemusí být mnichem. To je Bůh uvnitř vás. Bůh nikdy nechtěl, abychom si oholili hlavu nebo šli do kláštera, jenom to prostě nevíme.
Obyčejní věřící nebo ne, o čem to hovoříte? Když jsem se stala jeptiškou, byla jsem nevědomá, ale to vy nemusíte! Pravý mnich nemá žádná přání, a vy to můžete praktikovat ve svém životě také. Máte manželku. Protože ji máte, jste sobě navzájem oddaní, věrně se milujete a navzájem si pomáháte, abyste dospěli a hledali uvnitř vás samotných ne-manželku a ne-manžela, neženskou a nemužskou podstatu, ale to všepřetrvávající "my".
Jinými slovy, k čemu je mnich dobrý? Přednáší učení Sútra, jí vegetariánskou stravu, ale to můžete dělat doma. Skutečnost, že máte malé cvičení s vaší manželkou nebo manželem, nic neznamená. Bůh toto vše nepotřebuje, tyto věci mají fyzickou podstatu, můžeme se nad ně povznést.
Muž, který se povznese nad fyzickou podstatu, se stává mnichem. Může dělat určité věci, anebo nemůže. Nemusí. Jsou to jen fyzické věci. Nehovoříme o fyzickém cvičení, jsme nad tím. Samozřejmě, že po osvícení mnohá přání zmizí a budete provádět věci bez přání. Musíte-li něco udělat, uděláte to, nemusíte-li, neuděláte to, tak je to jednoduché!

Otázka: Jaký je Váš názor na převtělení?
Odpověď: Převtělení? Není žádné převtělení. Duše se nikdy nepřevtěluje, pouze naše ustálené myšlení, naše přání a naše vztahy se převtělují. Jestliže známe duši, jestliže jsme osvíceni, jestliže máme spojení s celým vesmírem, nikde se nepřevtělujeme, jsme vždy zde. Nikdy jsme se nenarodili a nikdy neumíráme.
To je vše teoretické. Přijměte osvícení a vše poznáte. Není potřeba dalších textů. Všechno to, co moji žáci pro vás vytiskli, je zbytečné utrácení peněz. Pomyslete na současnou ekonomickou situaci a přijměte osvícení. Ušetříte všechno, ušetříte za publikace, papír, čas a také peníze za nájem tohoto sálu. (Nejvyšší učitelka a všichni ostatní se smějí).

Otázka: Souhlasíte s tím, že naše planeta vstupuje do nového věku osvícení a že vliv feminizace nyní převládá?
Odpověď: Proč by měla feminizace převládat? Protože vidíte mne, ženu, jako Nejvyšší učitelku? Možná jsem jediná žena jako Nejvyšší učitelka a nemohu proto přemoci všechny ostatní mužské Nejvyšší duchovní učitele na tomto světě. Není to vliv feminizace, je to možná mateřská láska, která převládá na světě. Protože Bůh je ženský i mužský, i my jsme jak ženské, tak mužské podstaty. Nepřisuzujte nám ženské tělo nebo to, co mají muži.
To, co mám na sobě, jsou jenom šaty. Některé ženy se tak mohou oblékat. Tento muž má rád sport, možná před tím běhal, takže je oblečen takto. Je to tak, že ano? (Posluchači v sále: Ano.)
Jestli vstoupíme do nového věku osvícení, záleží na vás. Není to na mně nebo na někom jiném, aby to prohlásil. Pokud budeme všichni osvíceni, nebo mnozí z nás, pak vstoupíme do nového věku osvícení. Jinak nezáleží na tom, kdo co předpovídá nebo kdo rozhoduje o tom, v jakém jsme věku. K čemu by to bylo? Stále žijeme v temnotě.


Původně jsme jeden

Otázka: Když jsme jeden, neosvěcuje vaše osvícení také mně?
Odpověď: Ano, ale vy nevíte, že jsme jeden, to je ten problém. Jestli již víte, že já a vy jsme jeden, potom ovšem moje osvícení je i vaše osvícení. Ale vy to nevíte, pouze já to vím.
Představme si, že rodiče poznají svého syna, který byl ztracen po dlouhou dobu, ale ten syn nepoznal své rodiče. Takže majetek rodičů mu nepřipadne, nemá žádné právo jej obdržet. Musel by to dokázat, jeho rodiče se také snažili mu dokázat, že je jejich synem.
Tímto se vám snažím dokázat pomocí okamžitého procesu osvícení, že vy a já jsme jeden a že můžete také obdržet moje osvícení. Můžete jej okamžitě dostat, abyste dokázali, že jsme jeden. Ale nyní zde sedíte, já sedím tady a nemohu toho pro vás moc udělat. Ale něco přece jenom dělám, ale protože vy sedíte tam a vaše pozornost je upřena na mne a také na ostatní svět, ještě si to neuvědomujete.
Při zasvěcování vás požádám, abyste se zahleděli do svého nitra a nalezli, kde to je, a okamžitě poznáte, že jsme jeden. Co mám já, máte vy, alespoň do určité míry. Potom objevíte více a více o své velikosti, den za dnem při vašich denních meditacích.

Otázka: Jak je možno překonat mentální zneužívání rodiči? A další otázka, jak poznáme, že jsme skutečně uvnitř nás samotných někomu odpustili?
Odpověď: Každá rodina je jiná. Někdy si příslušníci rodiny navzájem nerozumějí. Rodiče se snaží udělat vše pro své děti, ale děti někdy na to pohlížejí jiným způsobem a myslí si, že rodiče jsou příliš autoritativní; a proto mohou být vzdorovití. Ale nikdy přesně nevíme, jak to ve skutečnosti je.
Nejlepší je mít rád své rodiče a být k nim laskavý, protože oni představují Boha. Starají se o vás ve jménu božím, jejich láska k vám je boží láska přicházející k vám skrze jejich těla a jejich péči. Modlete se neustále k Bohu s plným vědomím a upřímností, abyste mohli na věci nahlížet jiným způsobem. A pokud vás rodiče skutečně neúmyslně zneužívají, změní se a ve vaší rodině zavládne harmonie.
Druhá otázka; když skutečně někomu odpustíte, necítíte k té osobě žádnou nenávist, nic ji nevyčítáte, nic jí nemáte za zlé, tak je to. Když ji nebo jeho uvidíte, když na ně pomyslíte, bude to stejné, jako si myslet na kohokoli jiného, bez jakýchkoli špatných pocitů.

Otázka: Nejvyšší Mistryně Ching Hai, sedí Bůh na trůně v nebi a pozoruje, zaznamenává a soudí všechno naše konání, aby zjistil, zda půjdeme do nebe nebo budeme odsouzeni do věčného pekla?
Odpověď: Ne, Bůh takový není. Všechny věci, jako štěstí nebo katastrofy, si způsobujeme sami svými nedorozuměními a zneužíváním naší svobodné vůle. Takže musíme zlepšit naše konání a využívat svobodnou vůli správným způsobem; pak bude vše v pořádku.
Chtěla bych se ještě jednou zmínit o meditování. Každý říká "medituji a nic nenalézám.. Nemohu dosáhnout klidu mysli, mám potíže, jsem jakoby ve stavu posedlosti". Je to proto, že to děláte špatně a vše nazýváte prostě meditováním.
Ovšem, každý medituje. Lidé meditují o penězích, o slávě, o moci, o politických bojích atd. Každý o něčem medituje, ale nezaměňujte to, prosím, s meditací o Bohu. Meditace má svou správnou techniku a je bezpečné následovat příkladů velkých duchovních učitelů všech dob.

Otázka: Jak používání psychických schopností zpomaluje duchovní rozvoj?
Odpověď: Protože psychické schopnosti jsou pouze jednou částí celku. Jestliže se budeme držet jedné části, nemůžeme dosáhnout úplného naplnění, tak je to. Je to jako magická síla, jsou to omezující zlaté řetězy.

Otázka: Je pro nás důležité, abychom o vás řekli svým rodinám nebo se sama postaráte o to, aby vás poznali?
Odpověď: Udělejte to, co je ve vašich silách. Proč by nás jinak Bůh používal? Dělejme to, co dokážeme, správně přemýšlejme, a výsledky se brzy dostaví. To je ta správná cesta; nejenom sedět a čekat, až Nejvyšší duchovní učitel udělá vše za nás.
Já samozřejmě všechno vím - asi ano, jsem přece Nejvyšší učitelka, ale vy to také musíte vědět, je vaší povinností to znát. Vaší povinností je udělat, co musíte udělat. Podobně jako student ve škole. Učitel zná všechno, ale student se to musí naučit, protože nemůže říct učiteli: "Vy znáte všechno, znáte všechny odpovědi, proč se ptáte mne?" Ano, je to naše povinnost, musíme znát, musíme udělat to, co bychom měli udělat.

Otázka: Je bolest součástí Boha?
Odpověď: Ne, bolest jsme si přivodili sami tím, že jsme udělali něco, co bylo v rozporu s plánem vesmírné inteligence. Bolest nám připomíná, že bychom to měli napravit, napravit svoje konání.

Otázka: Jak mohou rodiče pomoci dětem, aby se staly osvícenými?
Odpověď: Nechte je zasvětit, a ony samy potom získají osvícení. Neboť mají osvícení uvnitř sebe, stejně jako jejich rodiče. My jsme si skutečně všichni rovni.

Otázka: Existuje nějaký univerzální jazyk, je to něco jako AUM?
Odpověď: Univerzální jazyk je vnitřní proud, který spojuje všechny věci a pomáhá lidem k vzájemnému porozumění, bez pomoci nějakého jazyka. Zvuk AUM je zvukem druhé roviny. Není to jediný zvuk a není to nejvyšší zvuk ve vesmíru.

Otázka: Proč potřebujeme meditovat? Jaká je v tom výhoda? Lidé říkají, že když nebudeme meditovat, budeme mít potíže; prosím o vysvětlení.
Odpověď: Podívejte se na náš svět a odpovíte si sám, pohlédněte na stav vaší mysli, a odpovíte si sám, podívejte se na způsob, jakým žijete, podívejte se na to, jak mnozí z nás žijí v bídě, a sám si odpovězte, proč musíte meditovat, proč musíte být osvíceni. Není to můj problém, není to proto, že nám někdo řekne, abychom se stali osvícenými, ale my sami se musíme zachránit a zachránit svět.
Ale pokud budete meditovat jen nepravidelně, budete mít potíže. Když se jen povrchně seznámíte s velkou mocí, aniž byste věděli, jak ji používat, dostanete se do potíží. Jestliže se seznámíte se špatnou stránkou moci a narazíte na negativní síly, budete mít větší potíže. Proto je nejlepší mít zkušeného přítele nebo učitele, kteří vám pomohou.

Všudypřítomný, velký a osvícený

Otázka: Jaký je rozdíl mezi životem osvíceného člověka a člověka bez osvícení?
Odpověď: Jaký je rozdíl mezi Ježíšem a ostatními kněžími? Ježíš je jiný. Jaký je rozdíl mezi Buddhou a ostatními mnichy v jeho době? Buddha je jiný. Zná svoji svrchovanou moc. On má univerzální moc. Může dělat, co si přeje, může zachránit toho, koho chce zachránit, ví ,co si přeje vědět, nic v životě mu nechybí. Je šťastný, ať je kdekoli, je všemocný. Může pomoci všem, kteří ho o pomoc požádají. To je rozdíl mezi osvícenou osobou a neosvícenou osobou.

Otázka: Můžeme získat osvícení jenom nasloucháním vnitřnímu zvuku?
Odpověď: Ano, to samo o sobě je určitý stupeň osvícení předtím, než dosáhnete úplné moudrosti.


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích