Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Přednášky
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

Tajemství onoho světa
29. června 1992 (OSN, New York, USA)

Středisko OSN, New York, USA (originál v angličtině)
Tento článek byl uveřejněn v The Central Daily News, Formosa, 29. června 1992
Vítám vás na půdě OSN. A prosím, modlete se chvíli společně, každý ve své vlastní víře, že jsme vděční za to, co máme, co je nám dáváno, a že si přejeme, doufáme, aby těm, kdo nemají dostatek, bylo dáváno stejným způsobem, jako dostáváme my. Aby uprchlíci všude na světě, válečné oběti, vojáci, čelní vládní představitelé a samozřejmě vedoucí představitelé OSN dosáhli svých cílů, a abychom žili společně v míru.Věříme, že nám bude dáno to, o co žádáme, protože tak je to řečeno v Bibli. Děkuji!

Už je to dlouho, co jsem tu byla naposledy. Byli tady někteří z vás předtím, myslím na mé předešlé přednášce? Kdy? Tak hodně? Děkuji. Víte, že dnes je téma naší přednášky "Za naším světem", protože nemyslím, že bych s vámi ráda dále hovořila o tomto světě. Ten všichni znáte, že? Vy znáte tento svět, zde máme OSN, máme Ameriku, New York (velké jablko), ale za tímto světem jsou jiné věci. Myslím, že byste to všichni, kdo jste sem přišli, rádi věděli. Není to nic takového, jako právě povídal Stephen o zázracích, ani nic fantastického, čemu nemůžete věřit. Je to něco velmi vědeckého, velmi logického a velmi důležitého.

Všichni jsme slyšeli, že v různých druzích náboženských biblí nebo posvátných knih je zmiňováno, že je sedmero nebe, že existují různé úrovně vědomí. Je království Boží uvnitř, Buddhova podstata atd. Existují některé věci, které jsou slíbeny za naším světem. Avšak ne mnoho lidí má přístup k tomu, co slibují posvátné knihy, nemnoho. Neřekla bych žádní, ale nemnoho. Ve srovnání s počtem obyvatel světa je lidí, kteří mají přístup ke království Božímu uvnitř, nebo tomu, co nazýváme "co je za naším světem", velmi málo. A jestliže jste v Americe, pravděpodobně máte spoustu příležitostí číst hodně knih popisujících věci, které jsou za naším světem. A některé filmy, které Američané natočili, nejsou úplně fikcí. Také některé filmy vyrobené Japonci nejsou zcela fikcí. Protože tito lidé pravděpodobně četli některé z knih napsaných těmi, kteří byli za naším světem, nebo sami letmo nahlédli do království Božího.

Tedy, v království Božím... co leží v království Božím? Proč bychom se měli starat o království Boží, jestliže už máme dost práce na tomto světě a máme zaměstnání, máme bezpečné domy a máme dostatek láskyplných vztahů atd.? Přesně tak, protože už všechno toto máme, bychom se měli zabývat královstvím Božím. Zní to příliš nábožensky, když říkáme království Boží. Ve skutečnosti je to pouze jakási úroveň vyššího vědomí. Lidé ve starých dobách říkali, že je to nebe, ale vědeckými termíny dnes můžeme říci, že je to odlišná... vyšší úroveň vědění, vyšší úroveň moudrosti. A k tomu můžeme mít přístup, kdybychom věděli jak.

Tak tedy... nedávno jsme všichni v Americe slyšeli o nejnovějším vynálezu... že lidé dokonce mají stroj, aby vás přivedli do samadhi. Zkusili jste si to? Nezkusili? Ne? Je to v Americe na prodej. Čtyři sta až sedm set dolarů, záleží na tom, jakou úroveň chcete. Říkají... toto je pro líné lidi, kteří nechtějí meditovat, pouze chtějí hned dosáhnout samadhi. Nyní se pro případ vaší neznalosti o tom stručně zmíním.

Říkají, že tento stroj vás může přivést do uvolněného mentálního stavu... relaxačního stavu, a tím dosáhnout vysoké úrovně IQ. Předpokládá se, že se tím nabude velké znalosti, velké moudrosti a pak se cítíte skvěle atd. A tento stroj používá některou vybranou hudbu, vnější hudbu, takže potřebujete sluchátka, a potom tu jsou nějaké elektrické proudy, pravděpodobně, které vás stimulují tak, že pravděpodobně uvidíte jakési záblesky. Takže také potřebujete zavázat oči. Sluchátka a zavázané oči, to je všechno, co potřebujete k samadhi. Toto je velmi dobré, a za čtyři sta dolarů velmi levné. Ale naše samadhi je ještě levnější, nic nestojí a je navždy, navždy. A nepotřebujete nabíjet pomocí baterie nebo elektřiny, zapojit, vypojit, nebo v případě poruchy dát stroj opravit.

Nyní, i když umělé světlo a umělá hudba mohou učinit lidi tak uvolněnými a tak moudrými - se očekává, že lidem bude toto dáno. Já jsem četla ale v novinách, co to způsobuje. Sama jsem to nezkusila. Je to skvělé a mnoho se toho prodalo, slyšela jsem o tom. Když dokonce i tyto umělé věci nás mohou přivést do uvolněné nálady a zvýšit naše IQ, můžete si potom představit, jak daleko více nám může napomoci k naší moudrosti skutečná, pravdivá metoda? Pravdivost je za naším světem, ale je dostupná každému člověku, kdybychom s ní chtěli navázat kontakt. Je to vnitřní nebeská hudba a vnitřní nebeský zvuk. A v závislosti na intenzitě této hudby... vnitřního světla nebo vnitřní hudby můžeme my sami proniknout za náš svět, dostat se do hlubší roviny porozumění.

Myslím, že je to jako zákony fyziky. Chceme vyslat raketu za ... hranici gravitace, k tomu musíme mít spoustu energie pro pohon, a když raketa letí velmi rychle, vysílá jakési světlo. Domnívám se tedy, když rychle pronikáme do onoho světa, my také ... jak bych to řekla? Mluvím příliš čínsky. Můžeme ... vyzařovat také světlo, ano, a rovněž můžeme slyšet zvuk. Zvuk je druh vibrační energie, která nám pomáhá dostat se do vyšší roviny, ale bez hluku, bez velké námahy, a pro zkušeného člověka bez peněz a nesnází. Toto je způsob, jak se dostat do onoho světa.

A to, co je za naším světem, je lepší než náš svět. Všechno, co si umíme a neumíme představit. Pokud to jednou zažijeme, víme to. Nikdo jiný nám to nemůže opravdu zprostředkovat. Ale musíme být vytrvalí a musíme být skutečně upřímní, nikdo jiný to za nás nemůže udělat. Tak jako nikdo jiný nemůže pracovat na vašem místě v OSN a vy byste za to byli placeni. Stejně jako nemůžeme být syti z toho, když někdo jiný místo nás jí. Existuje jediná cesta, cesta vlastního poznání. Mohli bychom poslouchat někoho, kdo nám sdělí vlastní zkušenost, ale z toho mnoho zkušenosti získat nemůžeme. Můžeme možná jednou, několikrát, několik dní získávat zkušenosti, díky síle této osoby, která sama poznala Boha. Potom bychom mohli vidět nějaké světlo nebo slyšet jakýsi zvuk, velmi přirozeně, bez vlastní snahy, ale ve většině případů to netrvá moc dlouho. Tedy my to také musíme zažít, a sice my sami.

Za naším světem je mnoho různých světů. Mohli bychom pouze uvést příklad, jako je třeba svět o trochu výše než my. To, co západní terminologie nazývá astrálním světem. V astrálním světě existuje dokonce sto a více různých rovin. A každá rovina je světem sama pro sebe. A to představuje úroveň našeho porozumění. Je to stejné jako chození na univerzitu. A pak každý stupeň, jak procházíme univerzitou, představuje naše lepší porozumění univerzitnímu učení a pak se pomalu blížíme k ukončení studia. V astrálním světě uvidíme mnoho druhů takzvaných zázraků a také pravděpodobně budeme zázraky uváděni v pokušení a rovněž pravděpodobně budeme zázraky uskutečňovat. Můžeme uzdravovat nemocné, můžeme, jak to říci... někdy vidět něco, co jiní lidé nemohou vidět. Máme přinejmenším šest druhů zázračné síly. Můžeme vidět za obvyklou hranici, můžeme slyšet za hranice prostoru. Na vzdálenosti nám nezáleží. Tomuto jevu říkáme nebeské uši a nebeské oči. A pak můžeme vidět skrze lidské myšlení a někdy můžeme vidět, co mají lidé na mysli atd. Toto jsou síly, kterých jednou nabudeme, když máme přístup do první roviny království Božího.

A uvnitř této první roviny, jak jsem již řekla, máme mnoho dalších různých rovin, které nám nabízejí mnohem více, než lze popsat slovy. A když se tam dostaneme, jestliže my..., například po zasvěcení potom meditujeme a, jestliže naše úroveň je na první rovině, máme mnohem více schopností. Potom dokonce rozvineme náš literární talent, který jsme dříve neměli. A také známe mnoho věcí, které jiní lidé neznají, a mnoho věcí k nám přichází přímo jako dary z nebe, někdy finančně, někdy, jak to vyjádřit - prospěšné našemu povolání a někdy mnoho dalších věcí. A my začneme být schopni psát básně nebo možná kreslit obrazy; můžeme dělat něco, co jsme dříve nebyli schopni dělat, ani jsme si neuměli představit, že bychom to byli schopni provést. To je první rovina. A mohli bychom skládat básně a psát knihy v krásném stylu. Například dříve jsme nemohli být spisovateli, ale nyní bychom byli schopni psát. Toto jsou velmi materiální přínosy, které můžeme získat nacházíme-li se v první rovině vědomí. Ve skutečnosti jsou tyto věci dary od Boha. Tyto věci jsou v nebi uvnitř nás a, pouze protože jsme je probudili, staly se aktivními. A pak je můžeme využít. Dozvěděli jste se tedy některé z informací o první rovině. Je to v pořádku? Chcete slyšet více? Ano. Ovšem. Už jste to slyšeli dříve? Ano! Slyšeli! Kdo vám o tom řekl? Aha, a řeklo se vám potom ještě něco jiného? V pořádku.

Když nyní například postoupíme do vyšší roviny, potom uvidíme mnoho jiných věcí a dosáhneme mnoha dalších věcí. Nemohu vám samozřejmě říci všechno. Ano, například kvůli času. Také není nutné poslouchat všechny chvalozpěvy o dortech a cukrovinkách a nikdy je nejíst. Proto já jen jaksi trochu povzbuzuji chuť. A jestliže je chcete jíst, to je další věc. Skutečné jídlo můžeme nabídnout později. Ano! Pouze v případě, že toto jídlo chcete jíst.

Nyní půjdeme malý kousek za tuto rovinu do druhé roviny, kterou nazýváme "druhá" pouze pro zjednodušení. V druhé rovině pak budeme mít pravděpodobně mnohem více schopností než v první, včetně zázraků. Ale tím nejnápadnějším, čeho můžeme v druhé rovině dosáhnout, je ... výmluvnost, schopnost debatovat. A zdá se, že nikdo není schopen přemoci člověka, který dosáhl druhé roviny, protože ten má ohromnou sílu výmluvnosti a jeho intelekt dosáhl vrcholu.

Většina lidí, kteří mají průměrnou inteligenci nebo velmi nízké IQ, se nemůže tomuto člověku rovnat, protože jeho IQ se rozvinul na velmi vysoký stupeň. Ale tím se nemyslí pouze fyzický mozek, jenž byl silněji rozvinut, je to mystická síla, je to nebeská energie, moudrost, která je obsažena v našem nitru. Nyní se začíná rozvíjet. V Indii nazývají lidé tuto rovinu "Buddhi", což znamená intelektuální rovina. A když dosáhnete "Buddhi", stanete se Buddhou. Odtud tedy pochází slovo Buddha - z "Buddhi" a Buddha. Tedy přesně to je Buddha. Ale to není ještě vše. Nechtěla bych vás seznámit jen s Buddhou, je ještě něco více než to. Většina lidí nazývá osvíceného člověka Buddhou. Když tento člověk neví nic z toho, co leží mimo druhou rovinu, bude na to pravděpodobně velmi hrdý. Ano, bude velmi hrdý při pomyšlení, že je žijícím Buddhou, a jeho žáci by byli velmi hrdi na to, že ho mohou nazývat Buddhou. Ale ve skutečnosti, jestliže dosáhl pouze druhé roviny, ve které může vidět do minulosti, přítomnosti a budoucnosti jakékoli osoby, kterou si zvolí a ve které má absolutní výmluvnost projevu, pak to ještě není konec království Božího.

Nikdo by neměl být hrdý na tuto schopnost číst minulost, přítomnost a budoucnost, protože se jedná o záznam "Akaši-kronika" (Akasha-Chronik), jak znáte ze západní terminologie. Všichni z vás, kdo cvičí jógu nebo praktikují nějaký druh meditace, budou rozumět termínu akaša, což je typ knihovny jako ta, kterou máme v OSN. Vy víte, že jsou v ní všechny možné jazyky. Našli byste arabštinu, ruštinu, čínštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, toto vše ve vaší knihovně, všechny typy jazyků. Kdybyste měli schopnost číst ve všech těchto řečech, věděli byste, co se děje v jiné zemi. Rozumíte? Takže obdobně ten, kdo má přístup do druhé roviny, porozumí a může rozumět osobnosti jiné osoby a velmi jasně ji interpretovat tak, jako vy znáte svůj vlastní životopis.

Z druhé roviny vědomí lze získat mnohem více. Ale když člověk dosáhne druhé roviny, už to je fantastické, být už žijícím Buddhou, protože máte otevřený intelekt Buddhi. A víme spoustu věcí, mnoho věcí, které nejsme schopni pojmenovat. Každý takzvaný zázrak by se mohl stát, ať chceme anebo ne, protože náš intelekt se právě otevřel a prostě ví, jak se spojit s vyšším zdrojem léčení nebo uspořádání našeho života tak, aby se stal klidnějším a lepším. A náš intelekt neboli "Buddhi" se otevřel tak, že může mít přístup ke všem informacím nutným z minulosti a Přítomnosti, abychom zorganizovali a tak nějak přeorganizovali nebo jaksi odčinili něco, co jsme udělali špatného v minulosti. Rozumíte? Abychom tu chybu napravili a pak učinili náš život lepším. Například jestliže jsme nevěděli, že jsme urazili našeho souseda nějakým neúmyslným činem, a nyní to víme. Rozumíte? Velmi snadné! Jestliže my jsme to nevěděli a soused je v tichosti proti nám a snaží se někdy udělat něco za našimi zády, aby nám ublížil kvůli nedorozumění nebo protože jsme mu udělali něco špatného. Ale nyní to víme, nyní víme, proč se to stalo. Takže je to jednoduché. Můžeme za sousedem dojít nebo mu zatelefonovat, nebo můžeme uspořádat večírek a pozvat ho, a pak vyjasnit nedorozumění. Obdobně když se dostaneme do intelektuální roviny, budeme automaticky, myslím potichu, rozumět tomu všemu a všechno v tichosti uspořádávat, nebo se spojíme s nějakým zdrojem energie, který by nám pomohl uspořádat tyto věci, aby se zlepšil náš způsob života. Tedy snížíme na nejnižší míru mnoho nehod, mnoho nevítaných okolností a nevhodných situací svého života. Rozumíte? Ano! Ano! Dostaneme-li se do druhé roviny, tedy už to je fantastické.

Co jsem vám vysvětlila, je velmi vědecké a velmi logické, a není třeba si myslet, že jogín nebo meditující osoba jsou tak trochu mystickou postavou nebo E.T., to jest mimozemšťanem. Jak víte, jsou pozemskými bytostmi, jako kdokoli z nás, kteří se vypracovali, protože věděli jak. V Americe se říká, že všechno závisí na "know-how", takže se lze naučit všemu. Správně? Všemu se lze naučit. Toto je tedy druh vědy za naším světem, ve které bychom se také mohli učit. A i když to zní velmi zvláštně, čím jsou věci výše, tím jsou jednodušší. Je to snazší než chodit na střední nebo vysokou školu se všemi těmi velmi složitými matematickými otázkami a problémy.

Druhá rovina... V druhé rovině je také mnoho různých rovin. Mám na mysli, že uvnitř druhé roviny je také mnoho rovin. A jsem jen stručná, protože nemohu detailně popisovat všechna nebeská tajemství. Ano! V každém případě také všechno toto poznáte, když půjdete společně s Učitelem, který už touto cestou prošel. Takže to není žádné tajemství. Ale je to příliš dlouhé, však víte, musíme-li se zastavit v každé rovině - která má množství rovin, podrovin, a my musíme všechno prozkoumat: to trvá příliš dlouho. Takže vás někdy Učitel vede pouze krátce z jedné roviny do druhé velmi rychle. Cak! Cak! Cak! Pokud se vás netýká mistrovské zvládnutí, nepotřebujete se učit tak moc. Způsobilo by vám to bolest hlavy. Takže bych vás chtěla provést skrz a zpět domů, protože i to trvá dlouho. Někdy celý život. Ale osvícení se vám dostane okamžitě. To je ale pouze počátek, jen jako přijetí na školu, víte? Od prvního dne, kdy se zapíšete na univerzitu, se okamžitě stanete univerzitním studentem. Ale to nemá nic společného s doktorátem. Po šesti letech, čtyřech letech nebo dvanácti letech pak zakončíte studium. Avšak vy jste se okamžitě stali univerzitním studentem, je-li to opravdová univerzita, a jestliže se zapíšete, chcete se skutečně vážně stát univerzitním studentem. Správně? Takže obě strany musejí spolupracovat.

Stejné to bude, chceme-li se dostat za tento svět, řekněme jen pro zábavu, protože ani nevíme, kam jinam jít v New Yorku. Už jsme poznali všechno na Manhattanu, Long Beach (přel. Dlouhá pláž, pozn. překl.), "krátké pláži" a na každé pláži. Řekněme, že si teď chceme udělat výlet do místa, kde žije E.T., podívat se, co se tam děje, ano? Proč ne? Neboť platím spoustu peněz za cesty do Miami, na Floridu nebo abychom se jen vykoupali v moři, tak proč bychom někdy nemohli putovat do odlišných světů za tímto světem, podívat se, jak naše sousední planety vypadají a jak se tam daří lidem? Myslím, že na tom není nic divného. Ne. Je to jenom jaksi trošku vzdálenější cestování a mentální cestování, duchovní namísto fyzického.

Máme dva druhy cestování. To je velmi logické a velmi snadné tomu porozumět. Nyní jsme ve druhé rovině, v pořádku, ve druhé rovině. Co bych vám ještě měla říci? Asi to, že jsme nadále v tomto světě, ale současně známe jiné světy. Rozumíte? Protože cestujeme. Právě tak, jako že jste americkými občany nebo občany jiného státu na tomto světě, a pak cestujete z jedné země do druhé, jen abyste poznali, jak sousední stát vypadá. Domnívám se, že mnozí z vás v OSN nejsou rodilými Američany, ne? Ano. Teď tedy víte, že se jedná o stejnou věc. Můžeme cestovat k dalším planetám nebo do další životní roviny, abychom pochopili. Protože vzdálenost je tak veliká, že nemůžeme jít pěšky, nemůžeme letět v raketě, dokonce ani nemůžeme použít UFO.

Některé světy jsou vzdálenější, než by mohlo UFO letět. UFO! Neidentifikovatelný létající předmět, ano, jistě! Létající předmět, ano! Uvnitř nás je něco, co je rychlejší než kterékoli UFO. Tím je naše vlastní duše. Někdy ji nazýváme duchem. A my s ní můžeme letět, bez paliva, bez policejní kontroly nebo dopravní zácpy, beze všeho. A nepotřebujeme se strachovat, že nám jednoho dne Arabové neprodají naftu, protože duše je soběstačná. Nikdy se neporouchá, leda když ji chceme poškodit nedodržováním vesmírných přikázání, narušováním harmonie nebe a země, čemuž lze velmi jednoduše zabránit. Řekneme vám jak, kdybyste to chtěli vědět. Kupříkladu... Budu ale stručná, dobře? Nejsem kazatel. Nebojte se. Neberu vás do kostela. Jenom pro příklad.

Ve vesmíru jsou některé zákony, které bychom měli znát, stejně jako při řízení auta musíme znát dopravní předpisy. Červené světlo, stát, zelené světlo, jet. Jet nalevo, napravo, atd... dálnice, jaká rychlost. Ve vesmíru je několik velmi jednoduchých zákonů, ve fyzickém vesmíru. Rozumíte? Za naším světem, za tímto fyzickým vesmírem, nejsou žádné zákony, vůbec žádné zákony. Jsme volní, svobodní občané, ale musíme mimozemského prostoru dosáhnout, abychom se osvobodili. Pokud ještě žijeme v tomto světě, ve fyzickém těle, měli bychom podle možností co nejvíce dodržovat zákony, abychom se nedostali do potíží. A potom se naše dopravní prostředky neporouchají a my jsme schopni letět rychleji a výše bez problémů.

Tyto zákony byly napsány v Bibli, ve vaší křesťanské bibli a v buddhistické bibli nebo hinduistické bibli. Jsou velmi prosté zákony jako "neublížíš bližnímu svému", "nezabiješ" a žádné, víte, ... jiné milostné vztahy navazovat než se svým partnerem, nekrást atd. A neužívat opojné látky, což dnes zahrnuje i drogy. Buddha pravděpodobně věděl, že ve 20. století vynalezneme kokain a to všechno, a tak řekl, žádné drogy. Drogy zahrnují všechny druhy hazardních her a cokoli, co činí naši mysl... jak to říci, závislou na fyzické rozkoši, takže zapomíná na duchovní cestu. Chceme-li letět rychle, vysoko a bez nebezpečí, toto jsou fyzické zákony stejně jako fyzikální zákony. Když má raketa letět, musí vědec dodržet určité zákony. To je všechno, že? O to opatrnější musíme být my, neboť chceme letět výš, výše než doletí raketa, rychleji než UFO. Ještě bych vám mohla vysvětlit další podrobnosti, pokud byste měli zájem. A to bude v době zasvěcení. Nechceme vás teď nudit všemi těmi nařízeními, o kterých říkáte: "To už vím. To už znám. Četl jsem to v Bibli. Desatero zásad, že? Desatero přikázání."

Ve skutečnosti mnozí z nás četli přikázání, ale moc hluboce se jimi nezabývají nebo jim nedokonale rozuměli. Anebo možná bychom jim chtěli rozumět ... ale naším způsobem, ne tak, jak je to přesně myšleno. Proto není někdy na škodu se opět upomenout nebo si znovu poslechnout jejich trochu hlubší význam. Například v Bibli, ve Starém zákoně, na první straně Bůh říká: "Stvořil jsem zvířata, aby byla vašimi přáteli a pomáhala vám, a vy budete nad nimi vládnout." A pak řekl, že stvořil všechnu potravu pro zvířata, pro každé zvíře jiný druh. Ale neřekl nám, abychom je jedli. Ne! On řekl: "Stvořil jsem veškerou potravu, všechny rostliny na poli a ovoce na stromech, které jsou lahodné chuti a potěšením pro oči. To bude vaší potravou." Ale ne mnoho lidí tomu věnuje pozornost. A tak spousta těch, kteří se řídí Biblí, stále ještě jí maso, víte, aniž rozumějí tomu, co Bůh opravdu myslel.

Pustíme-li se do hlubšího vědeckého výzkumu, zjistíme, že nejsme uzpůsobeni ke konzumaci masa. Náš organismus, naše střeva, žaludek, zuby - všechno je vědecky utvořeno jen pro vegetariánskou stravu. Není divu, že většina lidí onemocní, rychle zestárne, vyčerpá se a zleniví, i když se narodili tak vynikající a inteligentní. A každým dnem jsou trošičku těžkopádnější, a čím jsou starší, tím hůře se cítí. Je to proto, že ničíme své dopravní prostředky, své létající předměty, svá UFA. Chceme-li užívat tento dopravní prostředek trochu déle a bezpečněji, potom se o něj musíme řádně starat. Kupříkladu máme auto. To znáte, všichni řídíte auta. Načerpáte-li do něj špatný benzín, co by se stalo? Co by se přihodilo? Ujelo by pravděpodobně jen pár metrů a pak zastavilo. A vy nesvalujete vinu na auto. Je to pouze naše chyba, omylem jsme načerpali pohonnou látku, která tam nepatří. Nebo bude-li náš benzín obsahovat vodu, auto s největší pravděpodobností chvíli pojede, ale s potížemi. Je to tak? Nebo jestliže se olej příliš znečistil a my jsme ho nevyměnili, auto chvíli pojede, ale pak budeme mít problémy. A někdy vybuchne, protože jsme se o ně řádně nestarali, že?

Podobně naše tělo je jako dopravní prostředek, který můžeme použít k létaní odsud do věčnosti, do velmi vysoké roviny vědecké moudrosti. Ale někdy je ničíme a neužíváme ke správnému účelu. Například naše auto musí najet mnoho kilometrů, aby nás zavezlo do úřadu, k našim přátelům a na různá krásná místa v přírodě. Ale pak o ně nepečujeme, načerpáme špatný benzín, nestaráme se o olej, nestaráme se o nádržku s vodou o nic. A auto potom nepojede moc rychle nepojede moc dlouho. A pak jen budeme běhat dokola po svém trávníku, v kruhu svého dvora. To je také v pořádku. Rozumíte? Ale je to pouze promarnění našeho záměru, proč jsme koupili auto. Je to ztráta peněz a času a naší energie. To je všechno. Na nikoho nemusí být svalována vina. Policie vám za to nedá žádnou pokutu. Pouze necháváte své auto stát bez užitku, plýtváte penězi, zatímco byste mohli jet velmi daleko a vidět hodně věcí, potěšit se různou krajinou.

S naším fyzickým tělem je to stejné. Jsme schopni žít v tomto světě, ale pak můžeme dbát o to, aby v tomto fyzickém těle byly jiné nástroje, abychom mohli letět do mimozemských prostor. Právě jako kosmonaut, který sedí v raketě. Raketa je jeho nástroj. Měl by dávat pozor, aby neporušil fyzikální zákony, aby jeho raketa letěla bezpečně a rychle. Ale důležitý je ten kosmonaut uvnitř. Raketa ho dopraví na potřebnou vzdálenost. Ale raketa, rozumíte, není hlavním předmětem, nýbrž - kosmonaut a jeho cíl. A kdyby raketu použil pouze na létání kolem Long Island, potom by to také byla ztráta času. Rozumíte? Plýtvání penězi národa.

Naše tělo je proto velmi vzácné, neboť uvnitř tohoto těla sedí Pán. Proto se v Bibli říká: "Což nevíte, že jste Božím chrámem a všemohoucí Bůh dlí uvnitř vás?", Duch svatý, to je ta samá, stejná věc. Jsme-li domovem Ducha svatého nebo všemohoucího Boha, můžete si představit, jak je to ohromné, strašně významné! Avšak mnoho lidí to čte rychle a nerozumí, neuvědomuje si velikost této věty a nesnaží se to zjistit. Proto se moji žáci rádi řídí mým učením, neboť mohou vypátrat, kdo se nachází uvnitř a co leží za naším světem, bez ohledu na naše každodenní úsilí, vydělávání peněz a stávkování a všechny tyto vnější problémy. Ve svém nitru máme více krásy, více svobody a znalostí. A kdybychom znali ten správný způsob, jak se s tím spojit, je toto všechno naše, protože to máme uvnitř. Jen proto, že nevíme, kde je klíč, a tento dům jsme zavřeli na dlouhou dobu, zapomněli jsme, že tento poklad vlastníme. To je všechno. Proto je tzv. Duchovním učitelem ten, kdo nám může pomoci otevřít dveře a ukázat nám, co nám už od začátku patří. Ale musíme mít dost času vejít dovnitř a překontrolovat každou věc, kterou vlastníme.

V každém případě jsme tedy byli ve druhém světě. Chcete jít dál? (Ano! Ano! posluchači odpovídají.) Chcete vědět všechno bez práce? (Učitelka se směje.) Dobře. Aspoň by vám někdo mohl říci, jak to vypadá v jiné zemi, když tam byl, a vy ne. Správně? Alespoň máte zájem, chcete možná také jet. V pořádku. Takže nyní za druhý svět. Neřekla jsem všechno o tom druhém, ale vy víte, že tady nemůžeme sedět celý den. Takže po tom druhém světě budete mít možná více energie. Jste-li rozhodnuti a usilujete-li o to, půjdete do třetího světa.

Takzvaný třetí svět. To je vyšší stupeň. Ten, kdo dospěje do třetího světa, musí být přinejmenším absolutně očištěn od každého dluhu tohoto světa. Rozumíte? Dlužíme-li něco králi tohoto fyzického světa, nemůžeme dojít nahoru. Stejně jako kdybyste byli zločincem v nějakém státě, pak nemáte čistý záznam a nemůžete jet přes hranice do jiného státu. Dluh tohoto světa zahrnuje tedy mnoho věcí, kterých jsme se dopustili v minulosti, dopouštíme se v přítomnosti a možná se v budoucích dnech našeho fyzického života dopustíme. Toto všechno musí teď být vyrovnáno, stejně jako vyrovnáváme celní poplatky, než můžeme vstoupit do onoho světa. Ale jsme li ve druhém světě, začínáme pracovat, rozumíte, s jakoukoliv zbylou karmou minulosti a tohoto současného života. Protože bez minulé karmy nemůžeme existovat v tomto přítomném životě.

Existují dvě různé kategorie duchovních učitelů. Jedna kategorie je bez karmy, ale učitel si půjčí karmu, aby sestoupil; druhá kategorie je jako my, obyčejné bytosti, ale s očištěnou karmou. Tedy kdokoliv by mohl být potenciálním duchovním Učitelem, víte, budoucím duchovním Učitelem. A někdy Učitel sestoupí z vyššího světa s vypůjčenou karmou. Jak vám to zní, půjčit si karmu? (Učitelka se směje.) Je to možné. Jde to. Například než jste sestoupili sem dolů, už jste tady byli předtím. Ano? A dávali jste různým lidem světa, nebo jste od nich přijímali po velmi dlouhou dobu nebo po mnoho set let. A potom jdete zpět do nebe nebo do svého domova, který je hrozně daleko, v různých rovinách, přinejmenším v páté rovině. To je dům Učitele, pátá rovina. Ale za ní jsou další roviny, ano!

Chceme-li se zase vrátit, například ze soucitu nebo kvůli nějaké práci určené Nebeským otcem, pak sestoupíme dolů. A z důvodu příbuznosti s lidmi v minulosti bychom si mohli vypůjčit některý z jejich účtů, vy víte, karmu. Pouze dluh, nic, nic krásného nemůžeme od těchto lidí převzít. Můžeme si půjčit nějakou vinu a potom ji splácíme, rozumíte, naší duchovní silou, pomalu, doku d neukončíme svou práci na tomto světě. Tedy toto je jiný typ duchovního Učitele, že? A jsou také duchovní Učitelé, kteří jsou z tohoto světa, a po přípravě zde se okamžitě stávají Učiteli, právě jako by promovali. Ano. Tak jako na univerzitě máme profesory a studenty, kteří se později po absolvování stanou profesory. Rozumíte? Máme hodně dlouholeté profesory a nově jmenované profesory atd. Podobně máme tyto typy duchovních Učitelů.

Takže nyní, chceme-li jít do třetího světa, musíme být úplně očištěni od každé stopy karmy. Karma je zákon "Co člověk zaseje, to také sklidí". Je to tak? Stejně jako zasadíme-li sazenici pomerančovníku, sklidíme pomeranče, sazenici jabloně, budeme mít jablka, toto jsou takzvané karmy. Karma je v sanskrtu výraz pro příčinu a následek. V Bibli se nehovoří o karmě, ale píše se "Co člověk zaseje, to také sklidí". To je totéž.

Bible je zkrácenou formou učení pána a stejně tak Jeho život byl velmi krátký. Proto nenajdeme v Bibli mnoho výkladů. A mnohé z veršů Bible byly také zcenzurovány, aby vyhovovaly takzvaným vůdcům těchto hnutí, ne nezbytně vždy duchovně založeným. Vy víte z každého úhlu pohledu, že lidé všechno prodávají a kupují. Překupníci ... překupníci existují ve všech oblastech života. Ale Bible, pravá Bible, my víme, je trošku jiná, maličko delší, přesnější a snazší k porozumění. V každém případě, protože nemůžeme z toho moc dokázat, o tom nemluvíme, aby lidé neřekli, že se rouháme. Můžeme tedy říkat jen něco, co jsme schopni dokázat.

A vy byste se mě pak zeptali: "Hovoříte o tomto druhém světě, třetím světě a čtvrtém světě. Jak to můžete dokázat?" Dobře, mohu! Jsem schopna to dokázat. Půjdete-li se mnou po stejné stezce, uvidíte to samé. Rozumíte? Pakliže ale nepůjdete, potom vám to nemohu dokázat. Pochopitelně. Přirozeně. Odvažuji se o těchto věcech hovořit proto, že existuje důkaz. Máme důkaz se sta tisíci žáky po celém světě. Takže můžeme říkat věci, které známe. Například ... půjdeme-li k ... ale vy tam musíte jít se mnou, musíte jít. Jinak nemůžete říci: "To je bezvadné, vy půjdete místo mne a řeknete mi a ukážete mi všechno." To nemohu.

Kdybych nebyla například v OSN v tomto sále, nezáleželo by na tom, kolik byste mi toho o tomto sále řekli - já jsem to nepoznala skutečně. Takže musíme jít s někým, kdo je zkušeným průvodcem. A v tomto sále je několik žáků různých národností, kteří prožili něco z toho, o čem jsem vám právě vyprávěla, částečně, někteří plně. Ano, ano. A tak třetím světem to v žádném případě nekončí. Co jsem vám řekla je pouze část věcí. Je to jakýsi cestopisný příběh, vypravující věci z malé části a ne moc detailně. I když jsme si přečetli knihu o nějaké zemi, není to skutečná země. Je to tak? Proto tedy máme spoustu knih o cestování, o různých zemích na světě, ale přesto tam sami rádi jedeme. Správně?

Máme znalosti o Španělsku a Tenerife a Řecku, ale jen z filmů nebo z knih. Musíme tam jet a skutečně poznat radost z toho, že tam jsme, a jídlo, které nabízejí, a nádhernou vodu v moři a krásné počasí a přátelské lidi a všechnu možnou atmosféru, což nemůžeme zažít pouze čtením knih. Předpokládejme tedy, že jste nějakým způsobem prošli třetím světem, a co potom? Samozřejmě jdete výše, do čtvrtého. A čtvrtý svět, ten už je zcela mimořádný. A my nejsme schopni toliko užitím prosté řeči popsat světským lidem všechny tyto věci ze strachu, abychom neurazili Pána onoho světa. Neboť tento svět je tak překrásný, třebaže některé jeho části jsou velmi tmavé, tmavší než noc bez dodávky elektřiny v New Yorku. Zažili jste celé, naprosto celé město ve tmě? Ano? Tam je to ještě tmavší. Ale před tím, než dosáhnete světla, jsou ještě tmavší. Je to takové zakázané město. Než dosáhneme uvědomění si Boha, jsme tu zastaveni. Ale s učitelem, se zkušeným duchovním učitelem můžete projít, jinak nejsme schopni nalézt cestu do tohoto světa.

Když jsme dosáhli různých rovin... stupňů existence, pocítili jsme nejen duchovní změny, ale také fyzické změny, změny intelektuální a také vše další v našem životě je změněno. Díváme se na svět jiným způsobem, jinak chodíme, jinak pracujeme. Dokonce naše práce, naše každodenní práce, nabývá jiného významu a my chápeme, proč takto pracujeme, proč musíme být v tomto zaměstnání nebo proč bychom je měli změnit. Je nám jasný smysl našeho života, takže se necítíme neklidní a nervózní, ano! Ale čekáme velmi harmonicky, trpělivě na ukončení našeho poslání na Zemi, protože víme, kam potom půjdeme. Víme to, dokud žijeme. Řečeno slovy to znamená "umírání během života". Ano, ano! Předpokládám, že někteří z vás něco takového slyšeli již dříve, ale neznám žádného duchovního učitele, který by to mohl vyjádřit (Učitelka se usměje), vyjma toho, že musíme zažít skutečnou radost z vnitřních zážitků. Jak může někdo, kdo popisuje... myslím Mercedes Benz, to dělat různě. Je to tak? Musí to být ta samá věc. Tedy kdokoli, kdo vlastní Mercedes Benz, kdo zná Benz, by popisoval tutéž věc, rozumíte, ale to není Benz.

Ačkoli k vám mluvím velmi obyčejnou řečí, tyto věci ale obyčejné nejsou. A jsou to věci, které musíme sami poznat, prací, upřímností a s pomocí. Tímto způsobem je to bezpečnější. I když se to může stát, jednou z miliónu, že bychom to dokázali sami, ale s nebezpečím, s rizikem a s mnoha nejistými výsledky, ne moc bezpečnými. Někteří z lidí v minulosti ... kupříkladu Swedenborg. On to tak trochu dokázal sám. Nebo snad Gurdjieff, o němž se předpokládalo, že jemu samotnému se to podařilo jít celou cestu sám. Když jsem ale o těchto lidech četla, o jejich práci, nebylo to bez nebezpečí a spousty potíží. A nevyhnutelně všichni z nich nedosáhli nejvyšší roviny. Tedy potom dojdete do vyšší roviny, půjdete do vyšší.

V páté rovině se nachází dům Učitele či Učitelky, všichni duchovní Učitelé přišli odtamtud. I když jsou jejich roviny vyšší než pátá, zůstanou tam. To je jejich bydliště. A za tím je spousta aspektů Boha, kterým je těžko porozumět. Obávám se, abych vás nepopletla, takže vám to řeknu pravděpodobně jindy, nebo snad po zasvěcení, kdy budete trošku víc připraveni, a řeknu vám některé hrozné věci o vaší představivosti. Jak se někdy mýlíme v mnoha představách o Bohu.


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích