Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Přednášky
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

PRAHA
28. května 1999 (Česká republika)


Dobrý večer. Máte další program? Ano, je jich tolik (květin). Chtěla bych pozvat ty, kteří nemají místo, aby přišli sem, jestli chtějí. Děkuji. Každý, kdo nemá místo, může si přijít sednout sem, a nabídnout si nějaké bonbóny. Prosím, prosím, přijďte si sem sednout, chcete-li. Řekněte jim, aby sem přišli, jestli chtějí. Je tu plno místa. Stát je velmi únavné. Nechte je sem přijít. Můžete si sednout sem, blízko mne. Pojďte, rychle. Pojďte, prosím. Uvolněte, prosím, cestu, aby sem lidé mohli přijít. Nepotřebuji osobní strážce kolem sebe, nikdo mi nic neudělá. Můžete se posadit i zde, jestli to nebude vadit vaší manželce. Je to pohodlnější, můžete si opřít nohy takhle, nemusíte si je dávat křížem, to je únavné. Prosím, to je pro vás, otče. Mladí lidé mohou být dole, to je správné. Je zde ještě místo, prosím, pojďte. Dobře.

Žila jsem v Německu, když jsem byla provdána za německého lékaře. Možná je to tajemství, které jste nevěděli. Znala jsem mnoho českých lidí v Německu, v Mnichově. Jsou tak přátelští a tak štědří. Znám velmi dobře jednoho, který vlastní čínskou restauraci a také vaří čínská jídla. Kdykoli přijdu do jeho restaurace, přidá více koření do mého jídla. Myslí si, že jako pravá Číňanka mám ráda jídlo velmi ostré. Má mně velmi rád a pokaždé po jídle mi hraje na kytaru a zpívá pro mne překrásné tradiční československé písně. Vlastnil tu restauraci, a vypadal velmi bohatě, rozumíte, ale byl velmi skromný, velmi skromný, a jeho způsoby byly velmi jemné. Vyprávěl mně o své vlasti, o jejích lidech a zpíval všechny ty krásné písně, kvůli kterým jsem se do vaší země zamilovala. Ale protože vypadal tak skromně, nepředstavovala jsem si, že vaše země je tak, tak velkolepá, tak krásná. Minulou noc jsem přijela na náměstí, na velmi proslulé náměstí, s velkým kostelem, velkým při pohledu na nebe, tak krásným, a potom jej osvětlili a kostel vypadal jako ze stříbra nebo jako z mědi, a bylo to vzrušující, nemohla jsem si to představit, vypadalo to jako v pohádce, a tak jsem zavolala svého přítele v Americe a řekla jsem mu, musíš sem přijet a shlédnout českou zemi, která je jako z pohádky. A řekla jsem mu, nevím proč Česko není více proslavené než jiná města v Evropě, protože je tak překrásné, více než jsem si mohla představit, tak nádherné. Jsem velmi šťastná, že politická situace mne umožnila navštívit vaši zemi, jinak bych neviděla jedno z nejkrásnějších míst na naší planetě. A také životní náklady jsou zde tak laciné, se skrovnými prostředky zde můžete zůstat dlouhou dobu. Ano, s americkými penězi! Možná, možná je to jinak ve vaší zemi, ale pro mne, která cestuji po celém světě, srovnávám s jinými zeměmi a životní náklady jsou zde velmi, velmi nízké. Taxíkem jsem projela celým městem, abych viděla, co se děje, a jak krásná je vaše země, a platila jsem pouze něco kolem deseti dolarů, deseti amerických dolarů, a to je velmi levné, v Americe nemůžete cestovat tak velkou vzdálenost za deset dolarů. Dobře, stačí, chcete asi raději vědět něco o nebi než o životních nákladech v Československu. Jenom to, že tak obdivuji vaši zemi, že ji musím propagovat po telefonu, a proto možná více Američanů přijede k vám na návštěvu. Také jsem sebou přivedla mnoho kosmopolitních lidí, nejenom Američanů, jsou z Evropy, Ameriky, Asie a také z Afriky. Ještě k tomu mému českému příteli. Byl tak skromný a tak velmi obyčejný, že jsem si nemohla představit, že pochází z tak překrásné země. Mám ráda vaši zemi, vaše hlavní město, které jsou tak, tak, tak atraktivní. Myslím si, že většina českých lidí je zrovna taková, že se moc navenek neukazují, že ano?, že jsou více introvertní, že jejich hodnota je spíše uvnitř.

Podobně jako původní země, ze které pocházíme, což je nebe, a když se podíváme na sebe, jsme tak obyčejní, tak skromní, že si neumíme představit, odkud pocházíme. A nemůžeme, ovšem, neumíme si představit, že to, co Bible říká, je pravda, sice že tělo je pouze chrám Boží a že Bůh pouze sídlí a žije uvnitř nás. Možná, že někteří z nás věří tomu, že Bůh je vedle nás, že je uvnitř nás, ale nevíme, jak jej nalézt, a proto tak trpíme. A kvůli utrpení, kvůli tlaku tohoto materialistického světa o nízkých vibracích pokračujeme v našem boji se životem a chováme se někdy způsobem, který je proti našemu přesvědčení, někdy dokonce způsobíme války a konflikty mezi národy a mezi náboženstvími a uvnitř našeho náboženství. Zjistila jsem, že jediné řešení tohoto konfliktu a zápasu je, že musíme přímo poznat Boha a poznat, co je naše právo prvorozeného, a jestli jsme Božími dětmi, musíme v této slávě pokračovat. A protože jsem zjistila, a je to tak jednoduché, že se o to musím s vámi podělit, protože každý z nás a každý z vás může poznat Boha během svého života a poznat ho ihned, jestliže ho chceme poznat a víme, jak.

Není nic jednoduššího, než poznat Boha, protože Bůh je uvnitř nás, Bůh jsme my, my jsme část Boha, my jsme zajedno s Bohem, pouze ta představa tohoto fyzického světa nás rozdělila a přiměla nás k cítění, že jsme lidští, že jsme hříšníky a bezmocní, nízcí, atd. Dobrý překlad, děkuji.

Od nepaměti existuje cesta zpět do království Božího a cesta, jak Boha poznat, ale musíme vědět jak, musíme znát někoho, který tu cestu již poznal a může nám cestu ukázat. Pak je to tak jednoduché, jako podívat se na květiny, jako naslouchat hudbě, jako dýchat, jíst, jako milovat jeden druhého. Je to tak snadné, že je to téměř pro mne bolestné vědět, že tolik lidí na tomto světě nezná tuto nejsnadnější věc, která je pro nás tak nezbytná a nutná. Místo toho trávíme mnoho hodin a tolik vzácného času, abychom dělali zbytečné věci nebo abychom si ubližovali některými nebezpečnými náhražkami ve víře, že nám přinesou štěstí. Takto upadáme do zvyku užívat drogy, intoxikanty a dokonce začínat války a stávat se agresívními, protože jsme tak frustrovaní, že nevíme, co dělat. Chceme najít Boha, chceme věřit, že Bůh existuje, ale nemůžeme ho nalézt, a jsme tak nešťastni. Jsem poctěna tím, že mi Bůh přikázal, abych se o tuto znalost podělila s našimi bratry a sestrami na této planetě.

A já to budu činit do posledního dechu na zemi, abych ukázala lidem, jak je to snadné poznat svoji velikost, jak snadné je využít pokladu uvnitř nás, abychom se dostali do kontaktu s Bohem a žili šťastně v jakési božské atmosféře, zatímco budeme pokračovat v našich povinnostech na zemi.

Protože pouze tím, že poznáme Boha, zastavíme všechny války a všechny nenávisti a nedorozumění mezi lidmi. Pouze poznáním Boha můžeme rozptýlit tuto fyzickou iluzi, která nás denně obklopuje v našem životě a činí nás slabými, bezmocnými, nevědomými, a tak podléháme všem utrpením.

Než jsme se narodili do tohoto světa, předtím, než jsme začali existovat, než jsme byli zhmotněni do tohoto druhu fyzické existence, přijali jsme slib, že musíme poznat Boha. Ale když jsme v tomto fyzickém vězení, zapomeneme a potom se modlíme k nebesům, když tolik fyzicky trpíme na této planetě. Potom se modlíme k Bohu, a Bůh vždy pošle k nám někoho přímo od sebe, kterého pověří a zmocní, aby nám ukázal cestu. Takto přišel Ježíš, takto přišel Buddha a další velcí učitelé minulosti, přítomnosti a budoucnosti budou přicházet tak dlouho, pokud lidstvo bude stále tápat v nevědomosti a temnotách. A ti učitelé vždy po sobě zanechají slovní učení a také mimoslovní učení. Slovní učení má uspokojit naši mysl. A mimoslovní učení, které je těžké nalézt a těžké jej rozeznat, je určeno přímo pro duši, aby poznala Boha. A toto spojení, přenos mimoslovního učení, stále existuje na této planetě, pokud lidstvo bude potřebovat spasení a bude chtít dojít domů. Je tu vždy rádce, který vlastní toto mimoslovní učení, a čeká na nás. Poté když jsme obdrželi tento přenos, můžeme jej také přenášet na jiné, jakmile dosáhneme hranice nutné znalosti. A tak toto spojení mimoslovního učení Božího pokračuje generaci po generaci přes různé žijící nástroje Boží, které si Bůh vybral. Byla jsem poctěna tím, že jsem potkala jednoho z rádců, který mi zprostředkoval živě toto mimoslovní učení, a byla jsem ještě více poctěna a bylo mi dovoleno se o tuto vědomost podělit se všemi, kteří chtějí poznat Boha, kteří se chtějí vrátit domů, do království Božího.A možná někdy v budoucnosti budete dělat totéž., jestliže nás Bůh pověří.

Poznat Boha je jediným cílem v našem životě. Všechno ostatní je dočasné. Zrovna tak jako se voda musí vrátit ke svému zdroji, my se musíme znovu spojit s Bohem, abychom mohli být skutečně šťastni a blaženi uvnitř. Potom budeme vědět, že každý, který sedí vedle nás, je Bůh. Skutečně si to uvědomíme, uvidíme to našima očima, naší vlastní duší, že každý je částí nás a že každý je částí Boha, a že nemůžeme vésti války mezi sebou, můžeme se pouze milovat. Bible říká, že musíme milovat našeho souseda, musíme dokonce milovat naše nepřátele, ale je to pro nás těžké, protože si neuvědomujeme, jak velký je náš soused, jak velký je i náš nepřítel, protože si neuvědomujeme, jak my sami jsme velcí. Abychom to věděli, abychom měli praktickou lásku, abychom skutečně milovali své sousedy, musíme poznat sami sebe, a potom budeme znát také naše sousedy, protože jsme všichni stejně velcí, protože jsme děti Boží, jsme části Boha, jsme Bohem.

Bůh nemůže dát mír světu, pokud my sami nepřivodíme mír, protože my máme tu moc, my jsme zástupci Boha zde a musíme udělat to, co bychom měli udělat na této úrovni, protože zde existujeme. Pouze cítíme-li mír uvnitř sebe samých, můžeme nastolit mír. Pouze spatříme-li Boha uvnitř nás samotných, můžeme spatřit Boha v ostatních. Abychom spatřili Boha, potřebujeme nějakou praktickou cestu, nemůžeme říci, vím, že jsem Bůh, vím, že Bůh je zde, miluji svého souseda a chci milovat svého nepřítele. Nestačí to pouze vyslovit nebo si to přát, abychom se chovali, jak chceme, nebo si představovat Boha, jak si přejeme, vidět Boha, jak chceme, pro to musíme něco udělat.

Ukáži vám, jak. Udělat něco neznamená, že musíme hory přenášet, že musíme vysoušet oceány, že musíme pracovat v potu tváře po celý den, tak jako musíme pracovat na tomto světě. Ne, je to velmi snadné a velmi pohodlné, zrovna tak, jako když spíme. Uvidět Boha je snadné, tak snadné, jako když vidíte mne. Musíme pouze použít jiné oko, a vy nevíte, kde to oko je, a já vám to ukáži. Pro vidění fyzických věcí na tomto světě používáme fyzické oči, pro naslouchání fyzické hudby na tomto světě používáme fyzické uši. Abychom však viděli nebe a nebeský svět, abychom spatřili neviditelnou podobu Boha, pro to musíme použít božské uši, musíme použít božské oko, a já vám pomohu otevřít tyto nástroje, abyste ještě během svého života spatřili nebe. Důvodem, proč nevidíme Boha, je skutečnost, že se díváme jinam, že se snažíme přežít, že se snažíme vydělat si na živobytí, snažíme se naučit různým světovým jazykům a získat jiné znalosti. Protože jsme zaneprázdněni tím, jak zde existujeme, zapomněli jsme, že zdroj veškeré síly, že zdroj veškerého požehnání, že zdroj všeho bohatství je uvnitř nás, a že jakmile se zmocníme tohoto zdroje, budeme mít vše.

Ukáži vám, jak to udělat., jak se dostat do styku s vaším pokladem. Zrovna tak, jak praví Bible: neukládejte své poklady na zemi, kde je může zničit vlhkost, ale ukládejte je v nebi, kde vydrží věčně. Ukáži vám věčně trvající poklady, budete-li mít zájem. Každý ví, že v Bibli se říká: hledejte nejprve království Boží a dostane se vám všech věcí. Ale záleží na nás, aby to nebylo pouze filozofické prohlášení, aby to byla pravda. Ale já vám říkám, že je to stoprocentní pravda; hledejte nejprve království Boží a všeho se vám dostane.

Proto, když se zeptali Ježíše, jestli chce být králem Židů, odpověděl ne, moje království není na zemi, moje království je v nebi, protože on nemá zájem o nic, co má pomíjivou povahu fyzického světa. Ovšem, Ježíš byl velkým učitelem, my nemusíme jít do takových extrémů, jako zříci se své rodiny, svého majetku, svého zaměstnání, abychom spatřili Boha. Můžeme spatřit Boha a zároveň užívat tohoto světa, ale po spatření Boha, po poznání království Božího, se nám bude dařit lépe, a bude se nám dostávat větší blaženosti na tomto fyzickém světě.

Je všechno v pořádku? Nejste unaveni? Cítíte se dobře? Dobře. A po spatření království Božího pocítíme, jak se náš život každým dnem zázračně změní k lepšímu, každý den je zázrakem, každý den spatříme existenci Boha a uvidíme Boha, dokonce s ním budeme moci hovořit, říci mu o svých problémech a on nám poradí, jak je řešit.

Čím intenzívněji poznáme Boha, tím lepší bude náš život. Staneme se inteligentnějšími, budeme více milovat, směřování našeho života bude pro nás jasnější, budeme lépe řešit všechny konflikty v našem životě. Protože budeme osvíceni, staneme se svatými. To je,proč lidé od nepaměti obdivují svaté, protože jsou moudří, rozdávají více lásky a vědí víc, než my víme. Znají nebe a znají zemi, mnohem lépe než obyčejní lidé. Ale my se můžeme stát též svatými, přesně tak, víceméně.

Ukáži vám, jak je to snadné. Je to tak snadné, tak snadné, neumíte si to ani představit. A každý den uvidíte Boha, zrovna tak, jako když sedíte a pijete kávu. Není těžké dosáhnout království Božího, ale dá hodně práce vydělat si na trochu chleba a vody na této planetě. A to je pro nás velmi smutný úděl.

Dobře, možná, že se mě chcete na něco zeptat, takže nyní skončím, můžete mi, prosím, pokládat vaše otázky. Děkuji vám za pozornost. Byli jste velmi pozorní. Vidím, jak dychtivě chcete poznat Boha, a Bůh to ví; proto mne sem poslal. Máte-li nějaké otázky, dejte je překladatelům. První otázku, prosím.Otázky a odpovědi

Otázka: Jaký je nejrychlejší způsob překonání období temné noci duše?
Odpověď: Jak překonat temnou noc duše? Pokračujte, pokračujte ve svém úsilí. Překonat temnou noc můžeme pouze pomocí milosti Boží, takže zesilte svoje úsilí spojit se s Bohem. Je to otázka od nezasvěceného, je to tak? Ukáži vám, jak, pokud se zdržíte déle, ano. Pouze světlo může rozptýlit tmu a učinit nás osvícenými a šťastnými.

Otázka: Je třeba k zasvěcení duchovní učitel na fyzické úrovni?
Odpověď: Ano i ne. Ano, protože fyzický nástroj potřebujeme, aby nám poradil, na co se soustředit, jak se vyhnout iluzi o temných silách, jak rozpoznat Boha, atd. atd. Ne, protože Bůh je velký učitel, Bůh je Svatý Duch, který vám předá toto zasvěcení za absolutního ticha, takže žádné fyzické nástroje nepotřebujeme. Učitel nebo rádce je nutný, protože jsme zapomněli příliš mnoho věcí na cestě do nebe, a mohli bychom se ztratit, proto on nebo ona jsou zde, aby nám pomohli na začátku, než budeme moci kráčet sami a stát se zajedno s Bohem. Ale není to fyzický jazyk nebo činnost učitele nebo rádce, které nám umožní spatřit Boha. Je to Bůh sám, který se nám automaticky zjeví, jakmile otevřeme naše oči k němu. Učitel nebo dobrý přítel je zde jenom proto, aby nám ukázal, jak se otevřít. Ano.

Otázka: Kdy a jakým způsobem dosáhla Ching Hai osvícení a kdo byl jejím guru. Případně z jakého učení vychází její učení. Existuje mnoho duchovních cest. Jak a podle čeho máme vědět, že vaše cesta je správná?
Odpověď: To nemůžete vědět, samozřejmě, to nemůžete vědět. Pouze se můžete modlit k Bohu, aby byla správná. Kdyby všichni lidé okamžitě věděli, kdo je Nejvyšší učitel nebo která cesta je správná, nebyli by zabili Ježíše. Pouze vysoce rozvinuté spirituální duše mohou rozeznat správného učitele od nesprávného, protože kolem nich můžete vidět světlo, můžete dokonce vidět velkou záři kolem jejich fyzické podstaty. Ale jako vodítko můžete poznat, jestli učitel je oddaný Bohu nebo ne, jestli je nesobecký, jestli od vás nežádá žádnou odměnu, peníze nebo nějakou službu. Tak alespoň nic neztratíte, pokud to zkusíte.
A pokud se rozhodnete to zkusit, ten učitel vám musí dokázat během doby zasvěcení, že spatříte Boha v podobě světla nebo v podobě bývalých učitelů, jako Ježíše nebo Buddhy, nebo jiných učitelů, nebo se vám dokonce Bůh zjeví v jiné podobě, v jiném světle a bude k vám hovořit, možná v lidském jazyce nebo možná v nějakém nebeském jazyce, kterému vy a vaše duše bude jasně rozumět. V Bibli se praví, že když se Bůh zjevil, na přiklad Mojžíšovi, zjevil se mu v podobě světla. A když hovořil s některými svatými, hovořil zvukem mnoha vod. Tento skutek je jeden z milionů a trilionů skutků, které jsou připisovány Bohu, a jestliže skutečný učitel vám toto může ukázat v okamžiku, kdy si sednete, abyste se spolu učili, pak poznáte, že on nebo ona jsou pravými učiteli. Poznáte daleko víc než toto, víc, toto je jen symbolický příklad, poznáte daleko víc.
Ano, protože Boží cesta je absolutní cesta, je to vysoká vibrace, takže se nemůže ukázat ve fyzické podobě, musíme to dokázat vnitřní cestou, v duši, abyste viděli světlo, abyste slyšeli Boha, ale uvnitř, v jiné, vyšší dimenzi, kdy na okamžik opustíte své fyzické tělo. Ano, zrovna tak jako na tomto světě, jestliže profesor tvrdí, že může učit angličtinu, pak, samozřejmě, musí anglicky trochu umět a musí být schopen k vám hovořit a být schopen naučit vás v prvních dnech alespoň něco jednoduchého. Podobně spirituální učitel musí být schopen vám ukázat určitou spirituální úroveň, které on nebo ona dosáhli a kterou vy také budete moci dosáhnout. A to je důkaz dobrého spirituálního učitele. Takže to můžete zkusit, nic to nestojí, nikdy vás to nebude nic stát, bez ohledu na to, co pro vás udělám.

Otázka: Věříte, že existuje jiná civilizace, která žije mimo zemi, jiná civilizace, která je pod ní?
Odpověď: Máte na mysli mimozemšťany? Pod zemí? Bytosti žijí všude, nejen pod zemí, ale uvnitř země, uvnitř atmosféry, uvnitř stratosféry, všude, všude. Každá bytost, každá událost, každé slovo existují současně ve stejném, stejném světě. Protože jsme byli zrozeni do této fyzické existence a jsme slepí, hluší a němí k ostatním dimenzím, tak je to určeno, abychom mohli pokračovat v našem materiálním způsobu života. Jinak není nic takového jako jiná dimenze, jiný čas, minulý, současný nebo budoucí, je to velká záhada vesmíru a můžeme jí rozumět pouze tím, že půjdeme dovnitř spirituálního světa a objevíme jej pro sebe.
Ale je také hezké znát fyzický svět., a tak dohromady s nebeským světem můžeme znát oba světy. Ale v tomto okamžiku většina lidí zná pouze fyzický svět a nezná nebeský svět. Existují bytosti, existují světy lepší než náš svět, ale existují také planety, které jsou horší než naše planeta v různých ohledech, jako je technika, duchovno, atd. atd.

Otázka: Věříte v převtělování?
Odpověď: Ano, existuje to. Také to poznáte při své meditaci. Narodilo se mnoho dětí, které si do věku pěti, čtyř, některé až do věku osmi let, stále pamatují svůj předcházející život, které si stále pamatují, kde stál jejich dům, velmi daleko odsud, a které stále umí ten jazyk, a stále si pamatují jména rodičů a všechny věci v domě ve svém minulém životě, mohou na to ukázat, i když tam nikdy nebyly. Čtete noviny, je tam mnoho podobných příběhů.
Ale vysvětlit tuto skutečnost je mnohem, mnohem těžší, těžší a hlubší, a trvalo by to velkou dobu. Není to jenom převtělení jednoho těla do druhého, z jednoho života do druhého, je tu mnoho skutečností, které jsou velmi jemné a velmi záhadné, a poznáme je sami, pokud budeme denně meditovat, a Bůh nás všechno naučí. Já bych vám to také mohla říci, ale zabralo by to několik dalších hodin přednášení o převtělování. Ale v čase naší přednášky to nestihneme. Možná někdy jindy, až budete mít čas mne navštívit, pak vám budu moci vysvětlit víc. Nebo to mohu vysvětlit při nějaké jiné příležitosti, a budete-li si přát, můžeme vám tu pásku nebo tu přednášku poslat.

Otázka: Je cílem duchovní cesty poznání Boha jako osoby nebo je to uvědomění si božské povahy nás samotných?
Odpověď: Je to uvědomění si božské podstaty nás samotných. Není to intelektuální uvědomění, ale skutečné spatření duchovníma očima, uvědomění si naší duší, uvědomění si naší duchovní podstatou, tak jako si skutečně uvědomujeme tyto květiny, nebo tyto bonbóny, v jejich fyzické podstatě. A znát Boha zrovna tak jasně je možné pouze duchovní podstatou, naší duchovní podstatou. Bůh se nám může také zjevit v lidské podobě, jako osoba, na začátku, takže ho můžeme poznat, můžeme cítit, že se k němu blížíme, můžeme se s ním více ztotožnit, ale absolutní Bůh je nehmotný. Je to jen nádherný pocit života, světla a lásky, které nemůžeme popsat omezeným jazykem naší planety.A nakonec se staneme zajedno s tímto mořem lásky a nebudeme si již myslet, že jsme odloučeni od Boha nebo že Bůh je tam a tady jsem já, staneme se jedním. Je to ten nejpodivuhodnější zážitek, o který můžeme usilovat. Všechny poklady celého světa nevyváží tuto zkušenost, musíme se upřímně snažit meditovat a tuto zkušenost získat sami.

Otázka: Můžete něco říci z duchovního hlediska o situaci v Kosovu?
Odpověď: Co k tomu mohu říci? Co říci na nevědomost lidstva, která jej žene se navzájem chladnokrevně zabíjet? Co říci k těm, kteří trpí ohromnými útrapami ve válce, kteří ztratili své rodiče, kteří ztratili své děti, kteří ztratili vše, pro co celý život pracovali. Mohu se pouze modlit, aby se jejich smutek nějak zmírnil a aby je Bůh požehnal v jejich nitru, aby věděli, že život je věčný a že je Bůh bude vždy milovat, bez ohledu na to, jestli jsou špatní nebo dobří, a nezáleží na tom, kolik na tomto světě ztratili, protože nebe dále existuje. Mohu vám pouze říci, že jestliže my, spirituální aspiranti, uděláme vše pro to, abychom dostali naše vědomí na vyšší úroveň porozumění, potom se svět stane lepším místem, protože budeme vědět, že uvnitř našeho nitra jsme Bohem, že můžeme respektovat Boha, který sedí před námi nebo vedle nás. Pouze pomocí božské lásky můžeme odstranit všechnu nenávist a všechny různosti mezi bratry a sestrami. A války přestanou. Od pradávna jsme válčili jeden proti druhému, ničili jsme majetek a potravu na této planetě, dokonce jsme zničili učení duchovních učitelů a poškodili jsme dokonce jejich těla a jejich způsob života, a k čemu to vedlo, nic nemáme z této války nebo z kterékoli jiné války. Cítím smutek nad tím, který způsobil tu válku, zrovna tak jako cítím smutek s obětmi. Ale cítím větší smutek nad těmi, kteří způsobili tuto válku, protože jsou tak vzdáleni Bohu, jsou tak zoufalí, že se museli uchýlit k násilí. Měli uvnitř v sobě jakousi záplavu, která musela ven, s výkřikem a takovým násilným způsobem, protože byli tak zoufalí, jsou tak hluboce ponořeni do své iluze o životě. Ty, kteří již neznají rozdílu mezi dobrem a zlem, můžeme pouze litovat. A můžeme se modlit k Bohu, aby jim požehnal, dal jim více moudrosti a lásky, aby se probudili k lepšímu způsobu života. Můžeme zkrátit válku, zmírnit konflikt nebo jej úplně zastavit, pokud všichni spojíme své úsilí, své pozitivní myšlení a budeme denně meditovat pro dobro naší planety. Ale ty oběti války, i když tak mnoho trpí v tomto fyzickém životě, budou v příštím životě přivítáni Bohem.
Ano. Jsem zde, abych se pokusila vám připomenout, že máte moc uvnitř sebe požehnat světu, skončit válku a zmírnit utrpení. Je na vás, je na vás, abyste ji využili. Čím více bude osvícených lidí, tím menší problémy budou na tomto světě existovat. A náš svět se stává lepším. Je více duchovních praktikantů, vegetariánů, a za několik set let bude na této planetě téměř nebe, pokud budeme tak dlouho naživu.
Děkuji za tak dlouhý překlad.

Otázka: Co dělat pro to, abych dokázala žít v přítomnosti?
Odpověď: Praktikovat současnou koncentraci.

Otázka: Je nutné cvičit koncentraci v přítomnosti?
Odpověď: Pokaždé, když pomyslíte na minulost nebo budoucnost, vraťte svou mysl zpět k minutě, kterou právě prožíváte. Zkoušejte to tak, až se to stane vaší přirozeností.

Otázka: Co je to spirituální cesta?
Odpověď: Spirituální cesta? Zrovna tak jako pozemská cesta, existuje ve spirituálním světě. Pohybujeme se ve spirituálním světě a nazýváme tuto cestu spirituální cestou. Zrovna tak jako chodíme po cestě na tomto světě, na tomto světě jsou cesty, naše povinnosti, jako musíme pracovat, musíme vydělávat peníze, musíme postavit dům, musíme se postarat o naše děti, naše rodiče, naši manželku, našeho manžela, atd. Toto jsou cesty tohoto světa. A spirituální cesta je cesta spirituálního člověka, který žije ve vyšší spirituální dimenzi, v jeho vlastní duši. Potom musí jít cestou, kterou jdou vyšší osobnosti ve vyšším životě. Tak se dostaneme blížeji k tomuto spirituálnímu světu, nebeskému světu, vyššímu světu, a to nazýváme spirituální cestou. Ano, tak ke světské cestě, to jest vydělávání, atd., přidáme spirituální cestu života, to je rozšířit naši lásku na všechna zvířata a bytosti, nejíst ani jejich maso, nepůsobit jim žádná utrpení, přímo nebo nepřímo, nepůsobit žádná utrpení ostatním bytostem, našim sousedům, tím, že bychom kradli jejich majetek, že bychom je podváděli nebo jim lhali, nebo že bychom podváděli svého manžela nebo manželku, působili utrpení v rodině, takže žijeme poctivý život, velmi průhledný život, a denně se snažíme o komunikaci s Bohem, snažíme se milovat své sousedy, toto jsou tak zvané spirituální cesty. Abychom byli kompletní lidskou bytostí, musíme spojit spirituální cestu se světskou cestou, jinak jsme pouze poloviční bytostí nebo pouze fyzickou bytostí.
Děkuji, další, prosím. Doufám, že je to dostatečně jasné, ano?

Otázka: Cíl existence člověka? Proč jsou války a katastrofy? Váš názor na islám Kdo vítězí, kdy?
Odpověď: Zvítězí nad čím? Islám? Dobře. Jednu (otázku) po druhé. Dobrá. Účel, účel života je poznat Boha. Narodili jsme se zde, abychom věděli, že jsem Bůh. Protože jestliže jsme s Bohem, nemůžeme Boha poznat. Musí být tma, abychom viděli světlo To by byla dlouhá odpověď, víte. Mohla bych pokračovat dále a dále o smyslu stvoření, a všechno, co s tím souvisí, a to by trvalo mnohem déle. Možná, že budete meditovat, poznáte sami sebe, možná nás někdy navštívíte a budeme mít víc času k diskusi.
To je ten kouř, ten pasivní kouř, který mi nedělá dobře. Ve vaší zemi nedovolujete lidem příliš kouřit, víte, v hotelu, v taxi, v restauraci, ale v jiných zemích lidé kouří všude. A já jsem na to velmi citlivá. Proto nemám ráda přílišné cestování.
Jaká je ta další otázka? Proč jsou války, neštěstí, katastrofy atd. Ano? Nuže, víte, způsobujeme je my sami. Bohužel musím říci, že vždy neseme odpovědnost za všechno, co se nám stane. Protože jsme také součástí Boha a máme schopnost tvořit. Kdykoli pomyslíme na něco milého, pěkného a správného, vytvoříme lepší atmosféru a žijeme v lepším prostředí. Zrovna tak jako když milujeme jeden druhého nebo když se zamilujeme, není to dobrý pocit? I když nemůžete dokázat, co je to láska, nemůžete se jí dotknout, ale víte, že je to láska a máte z ní krásný pocit, krásný pocit. A každý kolem nás také pocítí toto štěstí. Ano, můžeme mít rádi kohokoli, když jsme zamilováni, můžeme každého také políbit, díky síle naší lásky. A naopak, když někoho nenávidíme, vytváříme nenávist, když cítíme žárlivost, když máme nižší druh pocitů a vlastností, pak vytváříme velmi negativní atmosféru, která nás také ovlivňuje a ovlivňuje lidi kolem nás. A když je vytvořena velmi negativní atmosféra, plná nenávisti, začne se rozšiřovat a získávat na síle a může dokonce ovlivnit počasí, ovlivnit lidská srdce a způsobit neštěstí a války. Nevšimli jste si, že, někdy, když jste nazlobeni a s druhými lidmi mluvíte velmi ostře, že se to přenáší na ně, že se stávají také nazlobenými na vás, a někdy to dokonce může skončit zápasem. Je to způsobeno touto moderní atmosférou plnou nenávisti a zloby. Takže když se toto dostane ve větším množství do atmosféry, stane se to skutečné, a může se zhmotnit do nějakého konkrétního neštěstí, jako špatné počasí nebo válka, epidemie, atd. A tato atmosféra ovšem bude přitahována tam, kde tyto vlastnosti již existují, ano, spojí se s ostatní negativní energií tam, kde je jí nejvíce, řekněme, s chuchvalci energie, negativní energie, a potom se stanou špatné , špatné věci. Takže snažte se ve svých životech rozdávat lásku, víc a víc, a nejprve se rozmysleme, než něco uděláme, a zastavme se, než začneme přemýšlet o něčem negativním. Takto také můžeme přispívat ke světovému míru. Ale jak jsem již řekla dříve, nevědomost způsobuje všechny tyto špatné věci, které nás potkávají, nevědomost, neznání Boha, to je, to je jediný viník na tomto světě a ve všech ostatních světech. Protože jestliže jsme osvícení, jestliže známe Boha, budeme tak šťastni, tak plni blaženosti, že nebudeme moci udělat něco špatného, nebo s daleko menší pravděpodobností můžeme něco špatného udělat. Protože jsme osvíceni, protože jsme moudří a dovedeme rozpoznat dobro od zla. Takže nejlepší věcí, kterou nám kdokoli může nabídnout, je osvícení. Nejlepší věc, kterou vám mohu nabídnout já, je osvícení, které je cennější než zlato, cennější než diamanty, cennější než cokoli jiného, co je tak zvaně nejlepší na tomto světě. Protože i kdybych vám dala peníze, kdybych vám dala dům, tyto věci jsou pomíjivé, mohou být na příklad zničeny válkou, ohněm nebo neštěstím, ale když vám dám osvícení, budete moci sami udělat vše, co potřebujete udělat, a vydělat si peníze, které potřebujete a postarat se o sebe navždy; i když ztratíte svůj domov, svoje peníze, nikdy neztratíte svoje osvícení, svoji moudrost, můžete vždy začít znovu, najít nějaký způsob, jak přežít lépe a lépe na tomto světě. Takže to je ten nejlepší dar, který nám Bůh může dát. Děkuji.

Otázka: Jakou roli hraje pokora ve vašem životě?
Odpověď: V mém životě? Nevím, možná té otázce nerozumím. Míní se tím, že nejsem dost pokorná, nebo tak? Můžete tu otázku nějak rozvést, prosím? Všichni bychom měli mít v sobě tuto pokoru. Pravá pokora, pravá pokora přichází s poznáním, že všichni ostatní jsou Bůh. Pravá pokora vychází zevnitř srdce, není pro vnější představení. Doufám, že jsem zodpověděla vaši otázku, jestliže ne, musíte dát jinou.

Otázka: Proč nemůžu používat ještě jógu?
Odpověď: Záleží na druhu jógy. Většinou vás učí některá cvičení pro tělesnou zdatnost, to je v pořádku, ale některé formy jógy jsou příliš komplikované, příliš časově náročné, a to je zbytečná ztráta času. Takže vám radíme, abyste se tím nezabývali.

Otázka: Celou promluvu jsem měla za předmluvu a očekávám ukázku meditace, jestli mohu za všechny prosit.
Odpověď: Souhlasím, souhlasím, udělejme to. Takže ti, co si přejí studovat a naučit se, ať zůstanou, a těm, kteří se nechtějí učit, těm řekneme nashledanou. Ať vám Bůh požehná ve všem vašem počínání. Omlouvám se, že to trvalo tak dlouho, ale musela jsem z lásky a ze zákonu zdvořilosti odpovědět na všechny vaše otázky. Lidé mají právo mi položit jakoukoli otázku, neboť musí vědět, co dostanou, předtím, než to dostanou. Děkuji vám za vaši trpělivost. Uvidíme se později.


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích