Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Oceán lásky


Nejvyšší Mistryně Ching Hai
22.února 1994, Chicago

I am the Ocean of Love
Come to Me
I am the River of Life
Bathe in Me
I am more to you than the sunshine
I am above space and time!
Rest in My bosom
Then you'll know freedom
Rest in My loving arms
Then you'll be far from harm
You will then realize
I am everything
that you've ever desired
I am everything
that you've ever desired
Because...
I am the Ocean of Love
So come to Me
I am the River of Life
Bathe in Me
I am more to you than the sunshine
I am above space and time!
Rest in My bosom
Then you'll know freedom
Rest in My loving arms
Then you'll be far from harm
You will then realize
I am everything
that you've ever desired
I am everything
that you've ever desired
I am the Ocean of Love
Come to Me
I am the River of Life
Bathe in Me
I am the Ocean of Love!
I am the River of Life!
Come to Me!
Come to Me!
Bathe in Me!
Do you like it?
Do you like it?
Really?
Thanks a lot.
Já jsem Oceán Lásky,
pojď ke Mně.
Já jsem Řeka Života,
koupej se ve Mně.
Jsem ti více než sluncem,
jsem nad prostorem a časem!
Odpočívej na Mé hrudi,
potom poznáš svobodu.
Odpočívej v mé milující náruči,
potom budeš daleko od bolesti.
Zjistíš,
že jsem všechno,
po čem jsi kdy toužil,
že jsem všechno,
po čem jsi kdy toužil,
protože …
jsem Oceán Lásky,
tak pojď ke Mně.
Jsem Řeka Života,
koupej se ve Mně.
Jsem ti více než sluncem.
Jsem nad prostorem a časem!
Odpočívej na Mé hrudi,
potom poznáš svobodu.
Odpočívej v mé milující náruči,
potom budeš daleko od bolesti.
Zjistíš,
že jsem všechno,
po čem jsi kdy toužil.
Jsem všechno,
po čem jsi kdy toužil.
Jsem Oceán Lásky,
přijď ke Mně.
Jsem Řeka Života,
koupej se ve Mně.
Jsem Oceán Lásky!
Jsem Řeka Života!
Pojď ke Mně!
Pojď ke Mně!
Koupej se ve Mně!
Líbí se vám to?
Líbí se vám to?
Skutečně?
Děkuji mnohokrát.


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích