Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Ke stažení

Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
06.04.2024, 13:17

MATERIÁLY KE STAŽENÍNa této stránce máte možnost stáhnout si většinu materiálů uveřejněných zde na stránkách Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Všechny práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely, ale výhradně pro vlastní potřebu. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai.


           Stažení souboru: klepněte na odkaz pravou myší a vyberte „Uložit jako cíl“.

Meditacia Quan Yin v náboženstve

Zmienky o Quan Yin v náboženstve. Rozjímanie o vnútornom Nebeskom Zvuku.


Meditacia_Quan_Yin_v_nabozenstve.pdf (89 Kb)

Láska je jediné řešení

Love is the Only Solution - Czech

Laska_je_jedine_reseni_CZ.pdf  (2171 Kb)

       
Laska_je_jedine_reseni_CZ
       Kniha v mnoha jazycích.

Tajemství snadné duchovní praxe

Secrets to effortless spiritual practice - Czech


Tajemstvi_snadne_duchovni_praxe_CZ.pdf  (6840 Kb)
      72 dpi ů dvojstrany ů pro obrazovku

Tajemstvi_snadne_duchovni_praxe_CZ_TISK.pdf  (58258 Kb)
      300 dpi - po stránkách, pro tisk na domácích tiskárnách

       

       Kniha v mnoha jazycích.

Přišla jsem, abych vás vzala Domů

Sbírka citátů a duchovního učení

k_prisla_jsem.pdf  (986 Kb)

       
Sbírka citátů a duchovního učení
       Kniha v mnoha jazycích.

Kniha zdarma - Klíč k okamžitému osvícení

(The Key of Immediate Enlightenment - Czech)

knihazdarmacz.pdf  (1896 Kb)

       
Kniha zdarna
       Kniha v mnoha jazycích.

Od krize k míru: Bio veganství je odpovědí

(Kniha je v angličtině.)

From_Crisis_2_Peace_en.pdf  (2402 Kb)

       
soubor vědeckých dat a informačních analýz
       Kniha v mnoha jazycích.

Vegetariáni – Nositelé Nobelovy ceny a vědci

Mnozí velcí světoví myslitelé a vědci naší historie kteří se stravovali vegetariánsky.
nobel_czech_72dpi.pdf  (181 Kb)
nobel_czech_300dpi.pdf  (1097 Kb)
nobel_slovakia_72dpi.pdf  (182 Kb)
nobel_slovakia_300dpi.pdf  (1100 Kb)

Ročenky News v Českém jazyce

news2000cz.pdf  (12357 Kb)

       
News 109-117
news2001cz.pdf  (17143 Kb)

       
News 118-128
news2002cz.pdf  (19463 Kb)

       
News 129-139
       Kniha v mnoha jazycích.


News v Českém jazyce

news049cz.pdf  (1157 Kb)

       
Obsah News 49, Spoléhej sám na sebe, Přijďte na svět, abyste se naučili milovat a sloužit, Sebeposuzování, Překonání nepříjemných situací, Zmocněte se příležitosti ve světě, Pamatuj si, co jsi slíbil v nebi, Aforismy, Pravda o posledním soudu, Mistryně, Vy jste nejlepší pedagog, Ti, co praktikují duchovně, musí mít odvahu, Odkazy na Internetové stránky
news101cz.pdf  (2099 Kb)

       
Obsah News 101, Metoda zlepšení naší praxe, Buďte koncentrovaní do jednoho bodu a respektujte učení Mistra, Pokud se objeví překážky během meditace, Láska a praktikování, Aforismy, Sexuální energie, Perly moudrosti, Respektujte chrám Boha, Odkazy na Internetové stránky
news102cz.pdf  (1484 Kb)

       
Obsah News 102, Mějte po ruce notes, když meditujete, Osvícení je klíč k udržení míru ve světě, Vegetariánství a mír, Osvícení je skutečná a trvalá odpověď, Vnitřní mír, Hledám pomoc od bolesti, Aforismy, Perly moudrosti, Metoda lásky, Mistryně vypráví vtipy, Nehoda, Je příliš pozdě, Svobodná vůle
news103cz.pdf  (1859 Kb)

       
Obsah News 103, Malý obchod, jednoduchý život, Metoda Quan Yin je nejvyšší vědou, Duchovní život a profesionální etika, Nejlepší sídlo, Aforismy, Perly moudrosti, Obhajovat, co je správné a spravedlivé, Vzdát se světa, abychom dosáhli nebe, Jarní vánek přináší nový život, Mistryně vypráví vtipy, Sklenice vína, Žebrák
news104cz.pdf  (1323 Kb)

       
Obsah News 104, Poznání Boha je ta jediná přednost, kterou musíme získat, Duchovní věda, Z nevědomosti ubližujeme sami sobě a druhým, Meditace je výživa pro tělo a duši, Získat neviditelný diplom, Vybrané otázky a odpovědi, Buďte osvíceným duchem, Druhý příchod Ježíše Krista, Perly moudrosti, Strach: Co nám zůstane k jídlu?, Vím, proč mne sem Bůh poslal, Odkazy na Internetové stránky
news105cz.pdf  (1645 Kb)

       
Obsah News 105, Nejsvětější trojice, Nástroje mírumilovnosti, Mírumilovná strana násilných akcí, Připomínání Boha, Paradox Boha, Jiná strana Boha, Výhody skupinové meditace, Proč bychom měli získat zasvěcení?, Osvícený učitel nám pomůže zacházet s karmou, Rozdíl mezi zasvěcenými a nezasvěcenými, K předpovědím na rok 2000, Mistryně vypráví vtipy, Autonehoda, Zbytky
news106cz.pdf  (1062 Kb)

       
Obsah News 106, Proč musíme meditovat?, Zaměřování naší životní energie, Proč byste neměli odhalit vaši vnitřní zkušenost ostatním?, Cestování duchem do jiných planetárních světů, Obdržet bez dosažení, Perly moudrosti, Mistryně vypráví vtipy, Jízda na koni, Mrtvý racek,
news107cz.pdf  (1599 Kb)

       
Obsah News 107, Podstata našeho pravého Já, Bonusy duchovní praxe, Jak být skutečnou bytostí, Malý vzkaz, Ochraňujte vznešený ideál Metody Quan Yin, Opice - mnich, Mniši jsou nástroji Boha, Úzkost z čekání na zasvěcení, Ochraňujte vzácný majetek cítících bytostí, Připomínky k Metodě Quan Yin, Zásluhy toho být mnichem, Černá smolná jáma, Být mnichem od srdce, Správné názory na posly Quan Yin, Lákadla poslů Quan Yin, Oddejte se romantice Božství, Mistryně vypráví vtipy, Bůh se zlepšil!, Aforismy
news108cz.pdf  (1663 Kb)

       
Obsah News 108, Proč potřebujeme žijícího Mistra?, Rozdílné metody jsou jako rozdílné nástroje, Proč nemůžeme kontaktovat Božskou sílu přímo?, Nejvyšší cesta, jak zachránit svět, Mistrův velký příslib, Metoda jednoty, Mistryně vypráví vtipy, Řeka není hluboká, My jsme jedno, Nesmírně cenný odkaz - NostradAMUS, NostradAMUS - velké předpovědi, Velké znaky napovídají jméno Mistra, Předpověď jejího narození a osvícení, Předpověď jejího soucitu, Předpověď Jejích nebeských návrhů, Předpověď Jejího vznešeného učení a lekcí pořádaných ve světě, Jiní mudrcové také předpovídají narození naší Mistryně, Madam Blavatská, Aforismy
       Kniha v mnoha jazycích.

Rok 2000

news109cz.pdf  (1402 Kb)

       
Poselství pro nové milénium, Tajemství věčného života, Starodávná objednávka společnosti, Přirozené zvláštnosti mužů a žen, Nespokojenost v Ráji, Ztráta Ráje, Čemu věříme, to dostaneme, Zneužití svobodné vůle, Jak znovu získat Ráj, Už jste viděli Boha?, Panna Marie, Trvá mnoho životů získat ženské tělo, Perly moudrosti, Vnější využití vnitřních světových zkušeností, Kvalifikace pro pohodlnou metodu, Aforismy
news110cz.pdf  (1802 Kb)

       
Speciální interview - Metoda Quan Yin, Navrátit se ke -Slovu- Boha, abychom se vrátili k našemu původu, Osvícení trvá vteřiny, Bůh může být nalezen kdekoliv, Rozhlasové interview 720 -Věřte tomu, nebo ne-	4, Jediná cesta k Bohu je vnitř, Odkud jinud bychom měli přijít než z Nebe?, Poznat Boha je jednodušší než dýchání, Všechno je vyrobeno ze Slova, Zjevení Nejvyššího, Asketismus neznamená Mistra, Bůh mne obdařil titulem Nejvyšší Mistr, Perly moudrosti, Znalost a moudrost, Vesmírná síť, Opatrujte moudrost starších, Starší člověk v domácnosti je darem pro rodinu, Aforismy, Mistryně vypráví vtipy, Klíč k dlouhověkosti
news111cz.pdf  (1587 Kb)

       
Obsah News 111, Vystoupejme do království osvícení společně, Ezoterická a exoterická cesta, Praktikování dýchání není nejvyšší metoda, Mesiáš přišel!, Pravda v islámských doktrínách, Neocenitelná víra, Perly moudrosti, Skupinová meditace je pro celou planetu, Skutečné dávání, Cokoliv máme, je pro rozdělení ostatním, Skutečný význam kostela, mešity, chrámu a pyramidy, Aforismy, Mistryně a žáci vyprávějí vtipy, Vždy se dělí!, Oheň v mé kuchyni, Jedna chybí
news112cz.pdf  (1706 Kb)

       
Byl Ježíš vegetarián?, Aktivujte vaše vrozené právo na lásku, Perly moudrosti, Zázračné síly se projevují bez ega, Aforismy, Mistryně vypráví vtipy, Nespavost, Jak výborný doktor!, Zůstaňte ještě několik dní (italský vtip), Po vás! (francouzský vtip), Klidný! (anglický vtip), Odkazy na internetové stránky, E-mailová verse knihy: Přišla jsem, abych vás vzala domů, Internetové adresy překladů News Nejvyšší Mistryně Ching Hai:, Možnost bezplatného stažení knihy: Klíč k okamžitému osvícení, Odkazy na internetové stránky v češtině, Knihy v českém jazyce, Klíč k okamžitému osvícení, Přišla jsem, abych vás vzala domů, Klíč k okamžitému osvícení
news113cz.pdf  (1443 Kb)

       
Obsah News 113, Jak se stát milionářem, Lidé, kteří praktikují Metodu Quan Yin, jsou dveřmi do Nebe., Duchovní praxe přináší hojnost, Následujte perfektní příklad Mistryně, Hospodařte moudře, abyste se stali milionářem, Vypadat dobře zevnitř i zvenku, Chrámy Mistryně, Aforismy, Andělé, Nabídka knih v českém jazyce
news114cz.pdf  (1663 Kb)

       
Obsah News 114, Tajemství, které bylo odhaleno pomocí vlasu Mistryně, Perfektní osvícení a tělesný kód, Další přístroj světa, Síla soustředění, Metoda Quan Yin povyšuje tělesný kód, Perly moudrosti, Staňte se většími a většími, Jako když se lotosový květ zrodí z bahna, Aforismy, Mistryně vypráví vtipy, Vědět a nevědět, Oči pro oči, Úroveň Mistra
news115cz.pdf  (1187 Kb)

       
Obsah News 115, Můžeme odkrýt celý vesmír, Atmosféra Země se zlepší, pokud bude více lidí praktikovat Metodu Quan Yin, Svět je čistý, když jsou naše mysli čisté, Cesta k nesmrtelnosti, Metoda Quan Yin přesně měří naší duchovní úroveň, Aforismy, Evoluce, Mistryně vypráví vtipy, Co smrad?, Test IQ
news116cz.pdf  (1249 Kb)

       
Obsah News 116, Světlo reflektoru, Genetické inženýrství - poslal to Bůh, nebo co?, Kdo zdědí tělo?, My nejsme tělo, Perly moudrosti, Nalezení Pravého Mistra a Pravé Cesty, Podle jejich plodů by měly být k poznání, Chvíle na Cestě, Zkušenosti s jinými duchovními skupinami, Oceňujte nebeské klenoty okem moudrosti, Dům Mistra, Mistryně vypráví příběhy, Nepochopitelná ochranná síla, Mistryně vypráví vtipy, Hledáme pokladníka, Nejlepší povzbuzující prostředek, Proč doktoři nosí roušky, O čí budoucnost se starat?
news117cz.pdf  (1704 Kb)

       
Obsah News 117, Osvícený svědek, Magické zrcadlo, Odraz reality, Skutečné -já- je vždy svobodné, Provaz k Bohu, Milénium lotosu, Buďte přirozeným člověkem, Kdo jsem -já-?, Nejvyšší Síla dělá všechno, Spálit dlužní úpisy, Mistryně vypráví vtipy, Pomoc s matematikou, Něco je v saku
       Kniha v mnoha jazycích.

Rok 2001

news118cz.pdf  (1319 Kb)

       
Perfektní příklad Velkého svatého, Následujte ve stopách Ježíše, Přeměňte násilí v mír, Skutečný význam dárku, Nechte Ducha Krista zářit!, Tajná obrana duchovní praxe, Vyvíjejte svoji vlastní osobnost, Mistryně vypráví vtipy, SOS, Hloupé dítě, Jak odehnat kuřata, Jak se zbavit much, Odkazy na Internetové stránky
news119cz.pdf  (1306 Kb)

       
Obsah News 119, Aforismy, Nový rok, noví lidé, nová atmosféra, Změňte váš postoj a začněte znovu, Zkrášlete svět láskou, Nový rok, nová osoba!, Světový mír je přinášen osobním příkladem, Vybarvěte si váš život barevně, Mistryně vypráví příběhy, Pes, který chytá myši, Mistryně vypráví vtipy, Čas nadešel!, Časný velký nákup, Kresba jako důkaz, Zaměstnání ženy žebráka, Nárůst rodiny Quan Yin v Praze, Zpráva z České republiky
news120cz.pdf  (1911 Kb)

       
Obsah News 120, Pěstovat a připravovat jídlo s láskou:, lepší volba než geneticky upravované jídlo, Mistryně vypráví vtipy, Sladká slůvka, Jaká to chytrá žena!, Nedorozumění, Víceré využití plácačky na mouchy, Tajemství vibrace, Rostliny prožívají vnímání, Ďábel přináší destrukci, Duchovní praxe přináší výhody lidským bytostem, Přineste ráj na zem, Mája je naše vlastní lenost, Víra je matkou všech zázraků, Perly moudrosti, Na každém momentu záleží, Rozdíl mezi svatým a ďáblem, Rychlé osvícení pro čisté a jednoduché, Mistryně vypráví příběhy, Koncepty v duchovní praxi by měly být logické, Odkazy na Internetové stránky
news121cz.pdf  (1721 Kb)

       
Obsah News 121, Požehnat svět je povinnost duchovních praktikujících, Tonik pro duši, Svět potřebuje duchovní potravu, Duchovní světlo rozpouští tmu nevědomosti, Duchovní praxe pomáhá světu nejvíce, Sdílení duchovních zásluh se světem, Vyplnění povinností duchovního praktikujícího, Mistryně vypráví vtipy, Neporozumění receptu, Narážka na nabídku k sňatku, Nejpraktičtější slova, Jaký -Džentlmen-, Vlastnosti jsou nakažlivé, ať jsou fyzické nebo duchovní, Dívka se stala hadí společnicí, Vyvinutí dobrých vlastností, Nikdy nemějte nic s mája, Navštěvujte často skupinové meditace, abyste byli blízko ctnostných přátel, Koncentrace a profesionalita, Perly moudrosti, Duchovní praxe tvoří perfektní nástroj pro Boha, Každý duch dělá své vlastní volby
news122cz.pdf  (1580 Kb)

       
Obsah News 122, Šťastný den matek., Skutečný význam života, Ochočení lidského mozku, Duchovní informační tabule, Mistryně vypráví vtipy, Vaše svatozář je příliš těsná!, Boží dítě, Návštěva matky, Pár ponožek každý den, Oddanost pramení ze srdce, Duchovní informační tabule
news123cz.pdf  (1762 Kb)

       
Obsah News 123, Opatrování vzácných světových zdrojů, Starání se o přírodu, Důsledky duchovních činů, Ohrožení obou, Země i lidstva, Opatrování Boží slávy, Vést hospodárný život, Perly moudrosti, Velká vize, Cesta k omlazení, Očistěte sebe a prospějete světu, Vegetariánství a ochrana životního prostředí, Radikální řešení, Důležitost dodržování čistého vegetariánství, Buďte umírněným ochráncem okolí, Važte si a ochraňujte Matku Přírodu, Šetřením se vyhnout nedostatku, Mistryně vypráví vtipy, Milující, ale zapomětlivý, Nedorozumění, Udělat to těžší
news124cz.pdf  (1784 Kb)

       
Obsah News 124, Vstupte do věčného -hotelu- nebe, -Dáma řešení- ve společnosti dobrovolníků, My všichni jsme děti Boha, Je důležité praktikovat včas, Zdroj lásky, -Hotel- života je nestálý, Otázky a odpovědi, Mistryně vypráví vtipy, Dobrá manželka, Promyšlený dárek, Život po smrti, Špatný autobus, Poznejte svoji vlastní velikost
news125cz.pdf  (1321 Kb)

       
Obsah News 125, Aforismy, Jak se zbavit sobectví, Příběh hmyzu, Příběh kraba, Typy, jak rozbít zvyky, Překonejte vaši vlastní lenost, Mistryně vypráví vtipy, Jaká je to logika?, -Boží- vůle?
news126cz.pdf  (2127 Kb)

       
Obsah News 126, Aforismy, Od kamene ke svatosti, Přestěhování kvůli dítěti, Ustřižené šaty, Zapomenutá svatá matka, Důležitost vzdělání v dětství, Posvátná mise rodičů, Příběh zloděje, Hledejte společnost svatých, Rady, Domácí lék na průjem, Přírodní repelent na hmyz, Kultivování etických konceptů od dětství, Starat se o otázky mladistvých, Vyvážení světové negativity duchovní praxí, Posílit výchovu skupinovou meditací, Učit se z dětství, Perly moudrosti, Meditace je druh výchovy, Intuitivní škola, Největší učitel je v našem nitru, Každá rodina je oddaná duchovní praxi, každý je svatou osobou, Metoda Quan Yin -perfektní vzdělávací systém, Důležitý základ, Nejkompletnější vyučovací systém, Výchova začíná v rodině, Nejvyšší univerzita, Pozvedávání kultury našeho vzdělání, Mistryně vypráví vtipy, Pokřivená logika, Brzké opatření, Baletky pracují příliš tvrdě, Odkazy na Internetové stránky
news127cz.pdf  (1871 Kb)

       
Obsah News 127, Aforismy, Nebe je jenom začátek, Naučte se čelit smrti přímo, Bůh je vždy milosrdný, Vytrénujte se, abyste našli podstatu Boha, Připravujte se denně pro život poté, Nechte zakořenit správné myšlenky před smrtí, Vzpomeňte si na vaše nebeské dědictví, Osvícený Mistr svítí na cestu, Způsob k ukončení války, Životní cesta k pravdě, Osvícení nám přináší věčný mír, Neočekávaný duchovní vhled, Světlo přijde, když je správný způsob!, Perly moudrosti, Síla myšlenek může zlepšit svět, Skutečná láska rozptýlí utrpení, Sdílení Boží lásky, Podstata života, Cesta míru a lásky, Spoléhání na sebe sama, Mistryně vypráví vtipy, Neúspěšná lež, Záměr pokutového bločku
news128cz.pdf  (1414 Kb)

       
Obsah News 128, Užití historie jako dobrého učitele, Uvědomte si váš poklad inteligentní moudrosti, Vrcholy civilizace a cykly války, Robot: dárek králi, Vynález je pro krále -příliš skutečný-, Přes všechny ty vynálezy je zde skutečně něco -nového-?, Mohou se všichni stát probuzenými, Lekce lásky, Svoboda, Nadějná budoucnost je v našich rukou, Odpočinek ve zdroji všeho štěstí a v uzdravující síle moudrosti, Perly moudrosti, Všemohoucí ochrana v bláznivém světě, Univerzální internetový servis, Vesmírná síla, Mistryně vypráví vtipy, Ježíš tě pozoruje, Mořská želva se naposledy zasmála, Aforismy
       Kniha v mnoha jazycích.

Rok 2002

news129cz.pdf  (1863 Kb)

       
Obsah News 129, Životní zkoušky nás dělají silnějšími, Láska nás přináší blíže k Bohu, Odpočinek k získání větší síly, Prubířský kámen na duchovní cestě, Tvrdé testy dělají dobré praktikující, Předat dědictví, Duchovní praktikující by měli statečně vydržet testy, Nejlepší myšlenky jsou na Boha, Buďte spokojeni a šťastni!, Svědomí je naším nejvyšším svědkem, Aforismy, Potřeba operace, Svobodná vůle a Boží vůle, Perly moudrosti, Rozšiřovat evangelium Boha všude, Metoda Quan Yin je nejvyšší poklad, Osvícené pohledy, Mistryně vypráví vtipy, Frajer používal auto, Nedejte se vyrušovat
news130cz.pdf  (1664 Kb)

       
Obsah News 130, Ten, kdo se nejlépe modlí, Skutečná láska, Skutečná meditace, Uvědomte si požehnání přijetí sama sebe, Perly moudrosti, Osvoboďte se od předpojatých myšlenek, Aforismy, Odkazy na Internetové stránky
news131cz.pdf  (2462 Kb)

       
Obsah News 131, Pěstujte šťastné manželství, Způsob, jak urovnat manželský konflikt, Žít vyvážený život je Tao, Perly moudrosti, Podstata manželství, Jak funguje manželství, Vybrat si ten nejlepší způsob života, Nalezněte v sobě to nejlepší, Snažte se, jak nejlépe můžete, abyste udrželi vaše manželství, Buďte dobrým partnerem, Zázrak požehnané síly, Manželství a duchovní život, Nakládání s událostmi srdce, Můj duchovní poručník, Ženatí, nebo ne, jenom buďte přirození!, Dostůjte svým závazkům jako partner v manželství, Tajemství pro delší meditaci, Ohřejte své tělo od uší, Mistryně vypráví vtipy, Záhada sendviče, Kam odešla mořská želva?, Aforismy
news132cz.pdf  (1928 Kb)

       
Obsah News 132, Způsob, jak vyvážit Jin a Jang, Pozitivní aspekty negativní síly, Osvícený Mistr je jako instalatér nebo elektrikář, Duchovní praxe není ztrátový byznys, Magnetické pole duchovního praktikujícího, Vnitřní Zvuk, Otevření pozitivní síly, Negativní síla může také lidem prospět, Dbalost, Vy jste sami Mistři, Světlo a Zvuk jsou naší podstatou, Moc krystalu a duchovní praxe, Vytvořte pozitivní svatozář energie, Čím více pracujeme, tím osvícenější se stáváme, Ctění našich slibů, Moudrost je cenná, ale vysvobození je dokonce mnohem cennější, Jasnozření Šalomouna a Sáby, Mistryně vypráví vtipy, Opožděný soudní proces, Kdo řídí špatným směrem?, Nevidíte, nebojíte se, Nabídka knih v českém jazyce
news133cz.pdf  (1514 Kb)

       
Obsah News 133, Převezměte v životě iniciativu, Jak vyvinout třetí oko, Pochopení ilusí světa, Aforismy, Metoda zachraňující nejvyšší život, Tajemství duchovní praxe - naprostá víra v Mistra, Neviditelný zdroj moudrosti, Přínosy skupinové meditace, Důležitost skupinové meditace, Nejvyšší oko, Zdroj věčného štěstí, Oko moudrosti - nejmystičtější čakra, Mistryně vypráví vtipy, Jaký to právník!, Zvláštní servis, Rozpaky ideálního partnera
news134cz.pdf  (1577 Kb)

       
Obsah News 134, Aforismy, Zlatý jelen - Jeden z Buddhových předešlých životů, Milujte své miláčky jako sami sebe, Rozšířit lásku na naše zvířata, Buďte si vědomi pastí Mája, Perly moudrosti, Zvířata jsou naši přátelé, Sdílejte svět se všemi bytostmi, Všechna žijící stvoření jsou rovnocenná, Mistryně vypráví vtipy, Špatný doktor, Dokonce pes tomu může rozumět, Vůdce, který zabloudil
news135cz.pdf  (1891 Kb)

       
Obsah News 135, Tao přijde nejdříve a světský svět jako druhý, Buďte odvážným a upřímným příkladem, Toužící srdce je klíč ke Království Boha, Važte si hodnoty zasvěcení, Zasvěcení je nejvzácnější poklad ve vesmíru, Skutečné zasvěcení, Vyvinuté tvary těla, Správný postoj při práci pro Mistryni, Mistryně vypráví vtipy, Nejsme odpovědni!, K čemu je všechno to ječení?, Dobré alibi
news136cz.pdf  (2137 Kb)

       
Obsah News 136, Umění Mistryně - lampy, Lampa dlouhověkosti -Dveře do Nebe-, Lampa dlouhověkosti -Nebeský déšť-, Vedení osvíceným Mistrem je pro duchovní praxi nezbytné, Trvejte na svých ideálech, Zaměřte se na jednu metodu, abyste dosáhli Svatosti, Vzkaz od Mistryně, Nejpodivuhodnější okamžiky života, Setkání s transformačními těly Mistryně, Aforismy, Osvícení přichází v okamžicích uvolnění, Koupeme se v oceánu lásky, Přemýšlejte o sobě jako o svatých, Úroveň osvícení, Potvrďte své perfektní Já, Učit se duchu nezávislosti, Příběh o japonském mistru meče, Květiny pouště, Mistryně vypráví vtipy, Nový způsob parkování, Rušný babiččin domov, Starý, ale stále geniální, WWW.chinghai.cz, Hledáte další materiály v češtině? Navštivte www.chinghai.cz., Obsah stránek, Materiály ke stažení, Celé WWW stránky, české a anglické NEWS Magazíny na CD
news137cz.pdf  (1483 Kb)

       
Obsah News 137, Spojení mezi Mistrem a cítícími bytostmi, Sympatie je také modlitba, My jsme všichni částí velké práce vesmíru, Používejte svoji vlastní moudrost, Utrpení tvoří svaté, Vyživujte semínko vnitřní moudrosti, Neznalé bytosti, svět vzhůru nohama, Víra je původem všech zásluh, Pravý koncept duchovní praxe, Skvělý způsob, jak předejít kousnutí hmyzem, Kompenzace za naše chyby, Vyřešení viny pozitivním způsobem, Nechte se vést svým srdcem, Nejpožehnanější bytosti v období vyvinuté vizuální komunikace, Mistryně vypráví vtipy, Překvapivé tvrzení, Prosím, vraťte jízdné!, Jsem tam jenom pro peníze
news138cz.pdf  (2010 Kb)

       
Obsah News 138, Vesmírná škola, Čtěte dobré knihy od útlého dětství a budujte si dobré etické základy, Aforismus, Rozvíjení pozitivních vlastností, Provádějte mladé duchovností, Doháníme Nebe, Je důležité zachovat naše myšlenky, řeč a činy čisté, Zenový příběh o duchu, Pravda o strachu, Indický příběh o duchu, Otázky a odpovědi, Jak kultivovat mladé praktikující, Uveďte naše děti do Zlatého věku, Překonat duševní poruchy mládeže, Mistryně vypráví vtipy, Toužebné myšlení, Starobylé auto, starobylé dostaveníčko, Bramborové potrestání
news139cz.pdf  (2377 Kb)

       
Obsah News 139, Vzkaz od Mistryně, Dosažení Nového věku vesmírného vědomí, Příprava stát se členem federace galaxie, Bůh je největší síla lásky, Způsob, jak přijmout požehnání Boha, Léčení nad světem, Otázky a odpovědi, Mír na Zemi začíná u nás, Jak si vytvořit zvyk ráno brzy vstát na meditaci, Ráno je nejlepší čas pro meditaci, Rozdíl mezi modlitbou a meditací, Žít podle Pravidel znamená žít podle sebe samých, Duchovní praxe posouvá naši planetu, Jak překonat strach, Vnitřní hodnota je skutečný poklad, Miluj svého nepřítele, Příběh mnicha, který měl dva kusy oblečení, Doporučení pro udržení vyváženosti v každodenním životě, Záměr meditace, Realizování sama sebe a dosažení vnitřního požehnání, Aforismy, Životní pohledy osvíceného, Mistryně vypráví vtipy, Případ podezřelé babičky, Mluvící hodiny, Nejuvolněnější ambice,
       Kniha v mnoha jazycích.

Rok 2003

news140cz.pdf  (1514 Kb)

       
Obsah News 140, Pomocná doporučení na duchovní cestě, Duchovní praxe a fyzický mistr, Důležitost Quan Yin, Praktikování v Pravdě, Přínos z pobývání v blízkosti duchovních učitelů, Srdce k srdci s Mistrem, Dopis toužení po duchovnosti, Opatrujte s láskou příležitost praktikovat ve věku Juga, Jsme nejšťastnější jogíni, Vždy se zaměřte na oko moudrosti, Láska řeší všechno, Proč jsme tady, Aforismy, Perly moudrosti, Být mnichem nebo jeptiškou v srdci, Nebuďte závislí na odříkání, Návrat ke zdroji Stvoření, Mistryně vypráví vtipy, Motivován krátkozrakostí, Příliš upřímná rychlá řidička, Velice trpělivý pejsánek
news141cz.pdf  (1799 Kb)

       
Obsah News 141, Proč nemohou být cítící bytosti vysvobozeny?, Příspěvek 1 dolar, Ten, kdo uctívá dřevěné sochy Buddhy, Správný koncept v duchovní praxi, Mistryně vyčistila ve snu moji karmu, Vyléčit se ze svaté nemoci!, Otázky a odpovědi, Zástup andělů: strážní bozi a bohyně, Přirozenost negativních sil, Hudba zeměkoule, nebo hudba kopí?, -Trápení je bódhi-, Je nutný elixír pro zimu duchovní praxe, Mistryně vypráví vtipy, Jaký otec, takový syn, Takový hodný chlapec!, Překvapení na pohotovosti
news142cz.pdf  (2067 Kb)

       
Obsah News 142, Změnit naši tíhu v radost, Je radostnější dávat než dostávat, Aforismy, Cesta míru, Chování svatého krále, Koncentrace a nesobecké oddání se, Vysvobození lidí, kteří mají spříznění, Včasná pomoc, Zázrak v pohřebním ústavu, Zjevení nebeské lásky, Zjevení nebeské lásky, Silné spříznění s -já-, Otázky a odpovědi, Hladovějte po pozitivní duchovní síle, Využijte svého času k meditaci, Věnovat se duchovnímu životu je nejlepší forma vlastenectví, Pozitivní význam ega je důležitý, Staré časy, Mistr a já, Perly moudrosti, Buďme pravdiví k ostatním a upřímní sami k sobě, Mistryně vypráví vtipy, Boží hra scrabble, Malé nedorozumění, Ven z nemocnice, ven s penězi
news143cz.pdf  (2520 Kb)

       
Obsah News 143, Zpráva z České republiky, Láska Mistryně se zjevila v žehnající duze, Ego a meditace na Zvuk, Ego pochází ze zvyků, Pouze vibrace Zvuku nebo meditace na Zvuk mohou vyčistit karmu, Buddhové jsou ve stálé meditaci, Pokora je nejdůležitější součástí duchovní praxe, Požehnejte si radostným pokladem - meditací, Přímý kontakt Boha - způsob dosažení míru, Vybrané otázky a odpovědi, Války pocházejí z válečné negativity, Jen láska Boha může zastavit války, Získejte osvícení a usilovně se modlete!, Získejte osvícení a vybudujte mírumilovnou budoucnost, Síla meditace na Zvuk, Aforismy, Překonat zvyky nám pomáhá osvobodit se od karmy, Těším se, že Vám budu sloužit, Mistryně vypráví příběhy, Lidská moudrost z nás dělá mistry všeho stvoření, Existuje další podobný vietnamský příběh, který vám to také říká., Mistryně vypráví vtipy, Nikdo není nejstarší!, 21 napořád!, Nevítaná pocta
news144cz.pdf  (2118 Kb)

       
Obsah News 144, Můžeme žít lepší život, Metoda Quan Yin překračuje čas i prostor, Duchovní praxe napravuje mysl., Vyvinout si ochraňující sílu neustálým upamatováváním Mistra, Meditace na Světlo a Zvuk je naší jedinou podporou, Aktivujte svoji vnitřní sílu imunity, Všudypřítomnost, Vegetariánství způsobí, že budete zdravější, Být Bohem, nebo ďáblem - to dělá myšlení, Svěřte všechno Mistryni, Perly moudrosti, Užijte svého vrozeného obranného systému, Nejlepší protilátkou proti epidemii je Metoda Quan Yin, Aforismy, Ideální způsob života, Otázky a odpovědi, Vyčistěte svoji karmu meditací, Nemoc je také varování, Velká změna může být povznášející existencí, Mistryně vypráví vtipy, Nech to, prosím, jednoduché, Kdo je na dovolené?, Případ s odloženým ziskem
news145cz.pdf  (1934 Kb)

       
Obsah News 145, Quan Jin nebeský trůn, Oddělené srdce osvíceného člověka, Moudrost ve štěstí, zlobě, trápení a radosti, Magická síla prosazuje ego, Aforismy, Jen duchovní praxe může smazat všechny nemoci a utrpení., Skutečně šťastný člověk, Perly moudrosti, Použít sílu mozku pro analýzu a čin, Skupina duše, Znovuspojení s Bohem přináší Zemi požehnání Nebe, Otázky a odpovědi, Co je duchovní druh?, Je nutné kontaktovat svého duchovního druha?, Jak se setkat s duchovním druhem?, Stát se všudypřítomným znamená nepotřebovat najít duchovního druha, Mistryně vypráví vtipy, Dobré zprávy, nebo špatné?, Kdo přijal zprávu?
news146cz.pdf  (1551 Kb)

       
Obsah News 146, Vysvoboďte se, zatímco žijete, Dostaňte se nad dobro a zlo, zaměřte se do nitra a dosáhněte velkého osvícení, Přirozenost Boha je velká a nekonečná, Dostaňte se nad pomluvy a povzneste se do velkých výšek, Nebuďte zaháknuti na malém trnu, Zbav se zloby, abys prospěl sobě a ostatním, Během seminářů zůstávejte zaměřeni a stůjte o samotě, Farmář a had, Kritérium míry duchovního vývoje, Perly moudrosti, Světu můžeme pomoci pouze pilnou praxí, Zříci se všeho a být šťastní, Společně můžeme učinit svět rájem, Otázky a odpovědi, Vyviňte si svoji vnitřní léčivou energii, Zrcadlo zrcadel, Mistryně vypráví vtipy, Moudrá investice lékaře, Potřebujeme psychického pošťáka, Je to příliš špatné s dolarem pro Boha!
       Kniha v mnoha jazycích.


Titulní stránky k ročenkám News CZ (1 stránka ročenky)

obal_2001cz.pdf (278 Kb)
obal_2001cz.pdf (278 Kb)
obal_2002cz.pdf (289 Kb)


repro.gif(328 b)Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007   (33Mb, .mp3)
Návod jak tisknout v českém jazyce
tisk_news_cz.pdf (143 Kb)
Návod jak tisknout v anglickém jazyce
print_news_cz.pdf (20 Kb)


Texty News CZ přeložili a k tisku připravili členové
Mezinárodního meditačního sdružení Nejvyšší Mistryně Ching Hai v České republice.

Tiskoviny News CZ nejsou kompletní překlady cizojazyčných originálů. Originály tiskovin v anglickém, vietnamském a čínském jazyce můžete shlédnout v Pražském meditačním centru nebo na internetových adresách oficiálních stránek: The Supreme Master Ching Hai International Association (Formosa: čínsky, anglicky)
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/index.htm
nebo ftp://ftp.godsdirectcontact.org/pub/.

Obsah tiskovin News CZ a jejich slova jsou protknuty milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část této tiskoviny nesmí být reprodukována v jakékoli formě či jakýmkoli prostředkem pro komerční účely. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován bez předchozího souhlasu
Nejvyšší Mistryně Ching Hai nebo vydavatele.
Tím se případný neoprávněný nakladatel uchrání od spáchání zlého karmického skutku.

Magazíny News CZ je možné otevřít v programu Acrobat Reader 5.0 a vyšších verzích. Ke stažení zdarma na stránkách: http://www.amsoft.cz/Produkty/Adobe/acrobat/readstep.html.
Pro rozbalení komprese dat je možno použit program power archiver 6.0 CZ, který je v české verzi k stažení zdarma na: http://www.powerarchiver.com/.AUDIO A VIDEOZÁZNAMY
NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI


Všechny audio a videozáznamy potřebují k přehrání připojení k internetu rychlostí alespoň 28.8k a Real Player, který si můžete stáhnout na stránkách firmy Real. Přednášky a videozáznamy nejsou umístěny na našem serveru - jsou na kanadském serveru Spiritual-Discoveries - a jsou v jazyce anglickém.


VIDEO


real.gif(1 kb)   Úvodní 8 min video( 56K)   [České titulky]   [0:08:21]   (7981 Kb)
mp.gif   Úvodní 8 min video(256K)   [České titulky]   [0:08:21]   (36505 Kb)

real.gif(1 kb)   Inspirace z Nebe( 56K)   [České titulky]   [0:03:15]   (3101 Kb)
mp.gif   Inspirace z Nebe(256K)   [České titulky]   [0:03:15]   (14265 Kb)

real.gif(1 kb)   http://www.godsdirectcontact.org/video/lecture/httpAUDIO

real.gif(1 kb)   Přednáška z Prahy 1999[Česky]      [1:10:12]   (8823 Kb)

real.gif(1 kb)   Životopis Nejvyšší Mistryně Ching Hai[Anglicky]   [0:05:14]   (626 Kb)
real.gif(1 kb)   The Tao, the Sound and The Word 1/6[Anglicky]   [0:24:01]   (2876 Kb)
real.gif(1 kb)   The Tao, the Sound and The Word 2/6[Anglicky]   [0:22:12]   (2658 Kb)
real.gif(1 kb)   The Tao, the Sound and The Word 3/6[Anglicky]   [0:21:26]   (2567 Kb)
real.gif(1 kb)   The Tao, the Sound and The Word 4/6[Anglicky]   [0:21:56]   (2627 Kb)
real.gif(1 kb)   The Tao, the Sound and The Word 5/6[Anglicky]   [0:21:33]   (2581 Kb)
real.gif(1 kb)   The Tao, the Sound and The Word 6/6[Anglicky]   [0:22:02]   (2638 Kb)
        (Tao, zvuk a slovo)
        Předneseno v Los Angeles, USA 05.05.1989

Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007

Láska je jediné řešení
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích