Znak SM MEZINÁRODNÍ MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ NEJVYŠŠÍ MISTRYNĚ CHING HAI V ČESKÉ REPUBLICE

Písně
Znak SM


Domů Meditace Quan-Yin Proč být vegetariánem Životopis Fotografie a obrazy Přednášky Knihy Kazety, video, CD Otázky a odpovědi Kontakty - Jiné informace Anglická část Slovenská část http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/index.htm

Media Ke stažení

Poslední aktualizace
12.07.2020, 00:57

Nejvyšší Mistr


Nejvyšší Mistryně Ching Hai


I wrote all these songs
because you love to dance.
So in case you have to dance,
you dance with God.
It's called "The Supreme Master"
... is Me!
When He whispers into your ears,
To your ears
To your ears
To your ears
To your ears
The Song of Love since ancient years,
Ancient years
Ancient years
Ancient years
Ancient years
You know
You know
You know that you are
You know
You know
You know that you are
The darling
The darling
The darling
The darling of heavenly stars!
When He adorns your whole being
Whole being
Whole being
Whole being
Whole being
With Light that shatters dark thinking
Dark thinking, dark thinking
You know
You know
You know that you are
You know
You know
You know that you are
The darling
The darling
The darling
The darling of galaxies afar!
You and I,
Children of the Most High
Let's go!
Let's run!
Let's fly!
Fly! Fly! Fly!
Back to Paradise
Fly! Fly! Fly!
Back to Paradise
When He graces you,
Love Eternal!
Eternal!
Eternal!
Eternal!
Eternal!
Oh! Joy that lasts
beyond Three Worlds,
Beyond Three Worlds
Beyond Three Worlds
Beyond Three Worlds
Beyond Three Worlds
You know
You know
You know that you will be
You know
You know
You know that you will be
The Queen
The Queen
The Queen
The Queen of Celestial Hierarchy!
You and I,
Children of the Most High
So let's go!
Let's run!
Let's fly!
Fly! Fly! Fly!
Back to where we were
Fly! Fly! Fly!
Back to Paradise
When He graces you,
Love Eternal!
Eternal!
Eternal!
Eternal!
Eternal!
Oh! Joy that lasts
beyond Three Worlds,
Beyond Three Worlds
Beyond Three Worlds
Beyond Three Worlds
Beyond Three Worlds
You know
You know that you will be
You know
You know that you will be
The Queen
The King
The Queen
The King of Celestial Hierarchy!
You and I,
Children of the Most High
Know that you are the Supreme Master!
The Supreme Master we are!
Napsala jsem všechny tyto písně,
protože ráda tancuji.
Pokud tancujete,
tancujte s Bohem.
Nazývá se "Nejvyšší Mistr"
… jsem Já!
Když ti on šeptá do tvých uší,
do tvých uší,
do tvých uší,
do tvých uší,
do tvých uší.
Píseň Lásky od dávných let,
dávných let,
dávných let,
dávných let,
dávných let.
Ty víš,
ty víš,
že jsi,
ty víš,
ty víš,
ty víš, že jsi
miláček,
miláček,
miláček,
miláček nebeských hvězd!
Když On zdobí celou vaší bytost,
celou bytost,
celou bytost,
celou bytost,
celou bytost.
Světlem, které rozbíjí temnou mysl,
temnou mysl, temnou mysl,
ty víš,
ty víš,
ty víš, že jsi,
ty víš,
ty víš,
ty víš, že jsi
miláček,
miláček,
miláček,
miláček vzdálených galaxií!
Ty a já,
děti Nejvyššího,
pojďme!
Poběžme!
Poleťme!
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět do Ráje.
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět do Ráje.
Když ti On žehná,
Věčná Lásko!
Věčná!
Věčná!
Věčná!
Věčná!
Oh! Raduj se z posledních
chvilek života nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy.
Ty víš,
ty víš,
ty víš, že budeš,
ty víš,
ty víš,
ty víš, že budeš
Královna,
Královna,
Královna,
Královna Nebeské Hierarchie!
Ty a já,
děti Nejvyššího,
tak pojďme!
Tak poběžme!
Tak poleťme!
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět, kde jsme byli.
Leťme! Leťme! Leťme!
Zpět do Ráje.
Když ti On žehná,
Věčná Lásko!
Věčná!
Věčná!
Věčná!
Věčná!
Oh! Raduj se z těch posledních
chvilek života nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy,
nad Třemi Světy.
Ty víš,
ty víš, že budeš.
ty víš,
ty víš, že budeš
Královna,
Král,
Královna,
Král Nebeské Hierarchie!
Ty a já,
děti Nejvyššího.
Věz, že jsi Nejvyšší Mistr!
Jsme Nejvyšší Mistr!


Nový pozitivní TV kanál

Přišla jsem abych vás vzala Domů

Tajemství duchovní praxe

Český rozhlas Pardubice, záznam besedy ze dne 13.9.2007
Zpět na začátek stránky

Obsah těchto stránek je proniknut milosrdenstvím a požehnáním Nejvyšší Mistryně Ching Hai.
Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí být použita pro komerční účely. Originály jsou převedeny do českého jazyka v co nejvěrnější podobě. Prosíme, aby žádný z těchto materiálů nebyl upravován, krácen nebo doplňován či zveřejňován bez předchozího souhlasu Nejvyšší Mistryně Ching Hai. Tímto se příslušná osoba uchrání od spáchání zlého karmického skutku.
© Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

Najdete nás na těchto akcích